Cirkevná škola

Farnosť

Základná škola sv. Dominika Savia

sv. Dominika Savia vo Zvolene je v pôsobnosti Banskobystrickej
diecézy už vyše 30 rokov – vznikla totiž 1. 7. 1992 zásluhou otca biskupa Rudolfa Baláža –
vzdeláva, vychováva a vštepuje kresťanské hodnoty deťom nielen zo Zvolena, ale aj
z okolitých obcí. Sme školou rodinného typu a všetky radosti aj starosti prežívame tak, ako
v každej rodine. Aj keď sa počtom žiakov radíme medzi menšie školy (aktuálne máme 234
žiakov), do povedomia rodičov sa dostávame svojimi úspechmi. Dlhodobo sa
v celoslovenskom testovaní piatakov a deviatakov zo slovenského jazyka a matematiky
umiestňujeme nad celoslovenským priemerom. Posledné roky obsadzujeme medailové
priečky v rôznych súťažiach či olympiádach. Sme trojnásobní víťazi celoštátneho kola
biblickej olympiády i majstri Slovenska vo florbale. Aj vďaka týmto úspechom sme
v predminulom školskom roku získali ocenenie tretia najlepšia škola Slovenska do 300
žiakov.

Naša Základná škola sv. Dominika Savia vo Zvolene je v pôsobnosti Banskobystrickej diecézy už vyše 30 rokov – vznikla totiž 1. 7. 1992 zásluhou otca biskupa Rudolfa Baláža – vzdeláva, vychováva a vštepuje kresťanské hodnoty deťom nielen zo Zvolena, ale aj z okolitých obcí. Sme školou rodinného typu a všetky radosti aj starosti prežívame tak, ako v každej rodine. Aj keď sa počtom žiakov radíme medzi menšie školy (aktuálne máme 234 žiakov), do povedomia rodičov sa dostávame svojimi úspechmi. Dlhodobo sa v celoslovenskom testovaní piatakov a deviatakov zo slovenského jazyka a matematiky umiestňujeme nad celoslovenským priemerom. Posledné roky obsadzujeme medailové priečky v rôznych súťažiach či olympiádach. Sme trojnásobní víťazi celoštátneho kola biblickej olympiády i majstri Slovenska vo florbale. Aj vďaka týmto úspechom sme v predminulom školskom roku získali ocenenie tretia najlepšia škola Slovenska do 300 žiakov.

Naše triedy sú vybavené tabuľami, ktoré umožňujú interaktívne a projektové vyučovanie s použitím modernej didaktickej techniky. Výučba anglického jazyka od 1. ročníka a informatickej výchovy od 2. ročníka je pre mnohých záujemcov lákadlom. Každoročne organizujeme školu v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik. Už viac ako desaťročie sú najobľúbenejšími akciami Rozprávková noc v škole a Prvácka pasovačka. Na Mikuláša už tradične pečieme v škole medovníčky. Novinkou je Požehnávanie školských tašiek našich prváčikov počas sv. omše na začiatku školského roka. Aktívni sme aj na internete. Naša škola má vlastný youtubový kanál, na ktorom môžete sledovať každý mesiac nové správy zo života našej školy.

deti aj v školskom klube Svetielko. Mnohí rodičia s radosťou
prijímajú možnosť umiestniť dieťa do katolíckej školy. Tu, prostredníctvom rozšírených
hodín náboženskej výchovy, svätých omší a modlitbových stretnutí, dostávajú plnohodnotnú
kresťanskú výchovu, ktorá v korešpondencii s rodičovskou výchovou a láskou prináša
duchovný rast ich detí.

Pestrý program čaká deti aj v školskom klube Svetielko. Mnohí rodičia s radosťou prijímajú možnosť umiestniť dieťa do katolíckej školy. Tu, prostredníctvom rozšírených hodín náboženskej výchovy, svätých omší a modlitbových stretnutí, dostávajú plnohodnotnú kresťanskú výchovu, ktorá v korešpondencii s rodičovskou výchovou a láskou prináša duchovný rast ich detí.

V školskom roku 2022/2023 nám pribudlo 38 malých a šikovných prváčikov (v dvoch triedach), ktorí sa veľmi rýchlo adaptovali v našom kolektíve. Prajeme im veľa radosti zo školských úspechov a mnoho dobrých kamarátov.