Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Birmovka

Birmovka

Dňa 16.10. sa v našom Kostole svätej Alžbety, pod vedením Mons. Mariána Chovanca, uskutočnila Sviatosť birmovania, na ktorej sa zúčastnilo 66 birmovancov.

Príprava birmovancov odštartovala v októbri minulého roka. Birmovanci sa zúčastňovali prednášok, v ktorých sa snažili nájsť odpovede na základné životné otázky za pomoci teologických a cirkevných noriem. Mali tiež možnosť pozrieť sa na vieru a náboženstvo z iného uhla pohľadu, snažili sa lepšie preskúmať Cirkev a svoje miesto v nej. Tieto prednášky boli vedené bývalým diakonom Michalom Barniakom a neskôr pánom kaplánom Martinom Ščúrym, za občasnej pomoci zaujímavých hostí. Po prednáškach mali čas si vydiskutovať nové informácie v skupinkách so svojimi animátormi.

Okrem zveľaďovania samých seba sa tiež pričinili aj o zveľaďovanie svojej farnosti. Na dni farskej rodiny sa zapojili ako dobrovoľníci pri organizácii a pomáhali tiež pri jesennom upratovaní fary. Mnohí z nich sa pridali do aktivít vo farnosti – ako sú služba miništranta a mládežnícky zbor Alžbeta. Vrcholom bola birmovanecká chata, kde väčšina z nich zažila osobnú skúsenosť s dotykom Ducha Svätého skrze osobné modlitby charizmatika Petra Liptáka.

Samotný priebeh birmovky dopadol veľmi dobre. Okrem pána biskupa koncelebrovali pri svätej omši aj pán dekan Jozef Kraus a pán kaplán Martin Ščúry. Honosnosť sviatku dotváral hudobný sprievod orgánu pána Ondreja Vandáka a mládežníckeho spevokolu s dirigentkou Danielou Hatiarovou. V celom kostole medzi birmovancami panovala atmosféra nervozity a veľkého očakávania, ktorú po prijatí Ducha Svätého nahradili pokoj a spokojnosť. Pán biskup bol veľmi prívetivý a milý a každému daroval slová povzbudenia a radosti. Na záver zástupcovia birmovancov poďakovali všetkým, ktorí sa pričinili o bez-problémový a dôstojný priebeh birmovky. No a po záverečnom požehnaní na čele s otcom biskupom vykročili z kostola do sveta noví, dospelí členovia cirkvi.

Celá táto príprava z nich spravila nových ľudí. Nie každý tam išiel z vlastnej vôle, no skoro každý si tam nakoniec našiel svoje miesto. Pán kaplán sa k príprave postavil zodpovedne a vďaka tomu veľa ľudí malo možnosť už počas prípravy prehĺbiť si svoju vieru a kvalitne sa pripraviť na birmovku. Celá slávnosť prebehla organizovane a zanechala veľké stopy v každom jej účastníkovi.

Zopár pocitov a odpovedí od našich birmovancov:

Ísť na birmovku bolo Tvoje osobné rozhodnutie alebo za Teba rozhodol niekto iný? Zmenilo sa na tom niečo počas birmovnej prípravy?

,,Na birmovku ma prihlásil môj ocino, ale keď mi to oznámil, tak som bola úprimne rada, pretože som aj v tom období premýšľala, že by som chcela ísť. A ako som na ňu začala chodiť, neoľutovala som to ani raz, pretože mi to prinieslo veľa krásnych zážitkov, veľa úžasných ľudí a hlavne som cítila, že som bližšie k Bohu ako predtým.‘‘

Jana 18 rokov

,,Rozhodla som sa sama. Keď som sa dozvedela, že bude birmovka v našej farnosti, neváhala som sa prihlásiť a tešila som sa od začiatku. ‘‘

Monika 17 rokov

,Ísť na birmovku bolo moje osobné rozhodnutie a počas prípravy sa moja túžba prijať túto sviatosť zintenzívnila.‘‘

Barbora 18 rokov

AUTOR: Mária Spišiaková FOTO: p. Vaco

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Patrónka sv. Alžbeta
Naše spoločenstvo

Patrónka sv. Alžbeta

Alžbeta Paulíková
24. decembra 2022

Farnosť Zvolen – mesto si v novembri pripomenula sviatok svojej patrónky – sv. Alžbety Uhorskej. Na tento deň sa veriaci pripravovali týždňovou duchovnou obnovou, ktorú viedli bratia dominikáni zo susednej farnosti. Slávnostnú svätú omšu celebroval banskobystrický diecézny biskup Marián Chovanec, ktorý pripomenul najvýznamnejšie vlastnosti tejto svätice. Mesto Zvolen 17. novembra oslávilo svoju patrónku sv. Alžbetu Uhorskú. Zomrela ako 24-ročná, ale patrí medzi najvýznamnejších svätcov v Cirkvi. Počas života dokázala obdivuhodným spôsobom pomáhať druhým ľuďom. Banskobystrický biskup Marián Chovanec počas svojej homílie povedal: „Slávime patrónku nášho kostola, slávime sv. Alžbetu, ktorá je najpopulárnejším svätcom u nás na Slovensku. Naše štatistiky hovoria, že najviac kostolov a chrámov na Slovensku máme zasvätených Panne Márii, Matke Božej. Ale ten najväčší chrám, najväčší kostol, ktorý sa nachádza na Slovensku, je zasvätený práve sv. Alžbete a je to katedrála – Dóm sv. Alžbety v Košiciach.“

Lamačské chvály
Naše spoločenstvo

Lamačské chvály

Alžbeta Paulíková
24. decembra 2022

Známa gospelová skupina Lamačské chvály organizuje každý piatok chválové večery. Často bývajú len online formou, jeden piatok však zavítali aj do Zvolena, kde v kostole sv. Dominika spestrili večernú svätú omšu a po nej spoločenstvo Dismas povzbudilo veriacich svojimi svedectvami. Do kostola sv. Dominika vo farnosti Zvolen – Západ prišli jeden októbrový piatok stovky veriacich, ktorí chceli zažiť spoločenstvo, modlitbu, chvály a vypočuť si povzbudivé svedectvá. Toto všetko mohli prežiť spolu s členmi gospelovej skupiny Lamačské chvály, ktorí po svätej omši zaspievali známe kresťanské piesne. Radosť zo spoločného večera vyjadril aj líder skupiny Braňo Letko: „Dnes sme mali takú túžbu len sa stretnúť. My sme ani netušili, že toto je miesto, kde sa zmestí tak veľa ľudí, ale to, že sme všetci mohli spoločne vstúpiť do modlitby, to bolo úžasné. A to, čo ma najviac dostalo, bolo, keď páter otvoril Bohostánok a celý kostol si len kľakol a všetci sme spievali Pánovi, to bolo niečo super. Najlepší režisér je len jeden a to je náš Boh.“