Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Biskupské požehnanie

Biskupské požehnanie

Služba kostolníka je služba Bohu a ľudu. Za obetavú a dlhoročnú prácu dostala pani kostolníčka poďakovanie od diecézneho biskupa.

V našom Kostole sv. Jána Pavla II. v Lieskovci sa po Vianociach uskutočnila dôležitá udalosť. Dňa 22.1.2023 sa na záver nedeľnej sv. omše poďakoval dekan Mgr. Jozef Kraus Irenke Šiandorovej za obetavú a intenzívnu službu kostolníčky, ktorú vykonávala 25 rokov. Tiež jej odovzdal jej biskupské požehnanie od diecézneho biskupa Mons. ThDr. Mariána Chovanca. Pozícia kostolníčky je v kostole veľmi dôležitá, pretože kostolníčka je jednou z tvárí kostola, ktorá je v kontakte s veriacimi počas svätej omše, ako aj pri iných dôležitých udalostiach. V našom kostole sme mali šťastie mať takúto oddanú kostolníčku, ktorá sa postarala o všetko, čo sa týka bohoslužieb počas svojho dlhoročného pôsobenia. Táto žena mala vždy široký úsmev na tvári a neustále sa snažila urobiť všetko pre dobro nášho spoločenstva. Jej dôkladné znalosti a láska k viere boli pre nás všetkých inšpiráciou.

V posledných rokoch odchádzajúca kostolníčka vykonávala svoju službu s veľkým zanietením a úctou k Božiemu slovu. Jej pôsobenie prispelo k rozvoju kostola a spoločenstva veriacich. Jej prístup k veriacim bol vždy plný lásky a pochopenia, čím si získala uznanie a rešpekt všetkých, ktorí ju poznali.

Preto sa u nás v Lieskovci po svätej omši uskutočnilo slávnostné poďakovanie za odchádzajúcu kostolníčku. Veriaci ju ocenili za jej výnimočnú službu a zároveň vyjadrili svoju vďačnosť za všetko, čo pre kostol a spoločenstvo urobila.

Naša nová kostolníčka bude mať veľkú úlohu v ďalšom rozvoji kostola a rozšírení viery medzi veriacimi. Vieme, že bude plniť svoju službu s láskou a úctou k Božiemu slovu, ako aj k veriacim. Preto jej prajeme veľa úspechov a Božie požehnanie v jej službe v našom kostole.

AUTOR: Mária Podhorová FOTO: Sofia Podhorová

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

FARSKÝ ČASOPIS - NAŠE SPOLOČENSTVO TENTO ROK OSLAVUJE 33 ROKOV.
Naše spoločenstvo

FARSKÝ ČASOPIS - NAŠE SPOLOČENSTVO TENTO ROK OSLAVUJE 33 ROKOV.

Jana Krajčíková
15. marca 2023

V necelej polovici januára sa vo farskej zasadačke stretla redakčná rada farského časopisu. Stretnutie sa kvôli nepriaznivým podmienkam konalo asi po 4 rokoch. Mnoho členov redakčnej rady sa vymenilo, a tak sme sa osobne veľmi ani nepoznali. Po krátkom vzájomnom predstavení sa sme sa pustili do práce. Oboznámili sme sa v krátkosti s vývojom farského periodika a prijali sme návrhy pár farníkov na zmenu vzhľadu. Veríme, že sa vám bude páčiť a zostanete farskému časopisu Naše spoločenstvo aj naďalej verní.