Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Darovať seba

Darovať seba

Častokrát sa pred samotnými sviatkami opakuje niekoľko fráz. Šťastie, pokoj, radosť... Častokrát sú to len formálne želania. Stáva sa, že nás strhnú okolnosti a povinnosti. Ani si nevšimneme ako a ukradnú nám celé sviatky. Ako by len prefrčali okolo nás.

Nedajme si ukradnúť tento čas naháňaním sa. Stačí, keď sa pozrieme doľava, doprava, možno len dopredu alebo kľudne aj dozadu. To všetko sme dostali ako dar a Práve na Vianoce k nám prichádza najväčší Dar.

Prichádza aj k nám domov, do našich malých betlehemov a k našim advetným vencom. Skúsme teraz viac ako po iné roky darovať seba. Stavím sa, že keď darujeme seba, bude to znamenať viac, ako keby sme zniesli modré z neba. Darujme sa tak, ako sa kedysi dávno daroval Ježiš. Ochotne a nezištne, bez nároku na odmenu.

AUTOR: Miroslav, študent 1. roč. TUZVO FOTO: archív CUP

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Alžbeta nás učí
Naše spoločenstvo

Alžbeta nás učí

Jana Krajčíková
18. decembra 2021

*Deň svätej Alžbety pripadá na 17. november. Otec vikár nám priblížil vo svojej homílii život svätej Alžbety a pripomenul, že tento deň slávime ako deň zlomový a vážny. Pre mnohých z nás to bolo oslobodenie od prenasledovania kresťanstva, deň, kedy padol komunizmus a je to zároveň deň, kedy nám cirkev pripomína veľkosť našej patrónky mesta Zvolen.* Otec vikár ďalej vyzdvihol v homílii zaujímavé kontrasty jej života. Žena, ktorá pochádzala z najvyšších vrstiev spoločnosti, z kráľovského rodu, dokázala intenzívne a aktívne prežívať myšlienky chudoby. Nadchla sa myšlienkami svätého Františka. Pochopila, že všetci sme pred Bohom tým, čím sú chudobní pred nami. A preto sú nám v podstate rovní a my sme rovní im. A dokonca službou chudobným naprávame svoj vzťah s Bohom.