Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Deň farskej rodiny 2022

Deň farskej rodiny 2022

Stretnutie farníkov Zvolen-mesto prebehlo na pôde bývalého seminára v Badíne. Každý účastník sa pri vstupe do areálu zapísal a presunul sa do budovy seminára. Tak ako sa patrí, aj toto stretnutie sa začalo spoločnou svätou omšou. Pár farníkov bolo v priestoroch seminára prvýkrát.

Svätú omšu mali traja kňazi, ktorých so Zvolenom čosi spája. Generálny vikár, Mons. PhLic. Ing. Branislav Koppal, M.A., bývalý pán dekan, Mons. Vojtech Nepšinský a terajší pán dekan, Mgr. Jozef Kraus. Svätú omšu doprevádzal detský zbor mesta pod vedením Zuzany Vandákovej. Lavice sa postupne zapĺňali deťmi, mladými ľuďmi, či dospelými farníkmi.

Po svätej omši sme sa presunuli na dvor, kde už rozvoniaval práve sa dovárajúci kotlíkový guláš. V seminárskej záhrade nás básnicky privítal animátor akcie – Marián Drugda slovami:

Priatelia drahí, hostia naši vzácni, pán dekan náš bývalý i terajší jediný, nastal ten deň túžený, (deň) našej farskej rodiny.

Vo farských oznamoch hlásený dostatočne skôr, aby každý kto chce a môže, na ten deň pripravený bol. Každý, kto sem prišiel, jak poriadok káže, môže sa zapojiť do dákej súťaže. Pre deti i pre rodiny príležitosť bude, urobíme všetko pre to, by vyhli sme sa nude.

Zatancovať, zahrať futbal i tvár pomaľovať, nemusí tu veru nikto len tak polihovať. A že by sme dlho v tichu nesedeli, o to sa postará známy DJ Pali.

Aj športové číslo sme si nacvičili, chlapci naši riadne pri ňom sa potili. Po troch rokoch priatelia, zišli sme sa teda zas, veď ako hovorí Seneca: “ Na svete nám nič nepatrí, iba čas.“

Ten váš dnešný mohli ste aj inak využiť, kosiť, kopať.... turistikou telo utužiť. Tešíme sa, že každý z vás túto voľbu urobil, by svojou účasťou farské spoločenstvo utužil.

Po pestrom a veruže peknom programe, ktorý si pripravili naši mládežníci pre účastníkov, sa nám opäť prihovoril hlavný animátor povzbudením, že ak sa niekto medzi sebou ešte nepoznáme, aby sme sa zoznámili. Lebo:

Keď sa budeme poznať, budeme sa zdraviť. Keď sa budeme zdraviť, tak sa ľahšie prihovoríme. A keď sa prihovoríme, budeme vedieť o svojich potrebách, budeme si môcť konkrétne pomáhať a konkrétne sa za seba modliť.

O tom, že bol program pestrý, pekný, ale aj zaujímavý, hovorili sami účastníci. A na otázku: „Či sú tu po prvýkrát?“ Odpovedali poniektorí že áno.

Niekoľkým farníkom som položila otázku: „Ako sa ti páčil Deň farskej rodiny?“

  • Je to skutočne deň, za ktorý som vďačná všetkým organizátorom. Program bol zábavný, kreatívny, ba aj poučný. Guláš bol výborný. Mohli ho aj detičky, aj babičky a na svoje si prišli aj milovníci chilli.

  • Kovid trochu uspal farnosť, a toto stretnutie je dobré oživenie. A o rok treba pribrať viac nových ľudí.

  • Bolo tam krásne. Každý sa naozaj zapájal do všetkého. Organizátori hádam na nič ani nezabudli. Je všetkého dosť. A hlavne pestrý program, ktorý ľudí spája.

  • Úžasná organizácia, počasie vymodlené.

  • Som veľmi rada, že som bola na tomto stretnutí Farského dňa. Z domu som odchádzala sama, ale pritom som od začiatku cítila, že tam nie som ako jednotlivec, ale ako člen veľkej rodiny. Prihovorili sa aj tí, s ktorými som sa osobne veľmi nepoznala. Odchádzala som s pocitom že patríme k sebe. Už teraz sa teším na najbližšiu spoločnú akciu s farníkmi.

Chýbali ste nám všetci, čo ste neboli. Ale v našich srdciach ste tam isto boli. Každý účastník spomenul niekoho zo svojich blízkych alebo zo svojho okolia.

AUTOR: Jana Krajčíková FOTO: Jozef Kraus a Filip Caudt

Reportáž z TV LUX o dní farskej rodiny:

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Prázdniny
Naše spoločenstvo

Prázdniny

Veronika Plichtová
3. júla 2022

Letné obdobie sa spája s oddychom a dovolenkami. Počas celého roka sa tešíme na voľné dni, plánujeme si program. Naše telo si môže oddýchnuť a načerpať nové sily pri mori, v prírode, v tichu alebo na chate s rodinou či priateľmi. Pracovné povinnosti ustupujú do úzadia, viac sa venujeme sebe, svojim záľubám, či členom rodiny, na ktorých počas roka nemáme čas. Častokrát sa však stane, že má prázdniny aj naša modlitba, náš duchovný život. Naše dni sú počas prázdnin často prázdne, bez Boha. Však, keď si slovo prázdniny rozložíme, znamená prázdne dni. Ráno, ledva čo – to zašomreme a cez deň zabúdame, že je Boh. Áno, chválim a prosím každou svätou omšou, každým pohľadom na nebo, strelnou modlitbou. Je prirodzené, že sa viac utiekame k Bohu v dňoch starostí a smútku. Prosíme Najvyššieho, aby nám pomohol, aby vyriešil náš problém, na ktorý nemáme síl.

Nový vojenský dekan
Naše spoločenstvo

Nový vojenský dekan

Marek Trochan
3. júla 2022

Po sedemnástich rokoch skončilo moje pôsobenie vo funkcii vojenského kaplána na Veliteľstve vzdušných síl vo Zvolene. Som vďačný Bohu za tie roky. Moja vďačnosť však patrí aj vám, otcovia a bratia kňazi, pôsobiaci vo Zvolene a blízkom okolí: súčasnému dekanovi a jeho predchodcom, farárom a neustále odchádzajúcim a prichádzajúcim kaplánom a diakonom, rovnako ako synom sv. Dominika „zo Západu“ a synom sv. Benedikta na Sampore. Vďaka vám za kňazské bratstvo, spoluprácu a obyčajné ľudské prijatie pri stretnutiach. Vďaka rehoľným sestrám v minulosti aj sú-časne pôsobiacim vo zvolenskej farnosti. Váš život je tajomstvom, svedectvom a službou. Aj pre mňa. A všetkými troma rozmermi sa ma pri stretnutiach s vami dotýka. Veľká vďaka patrí veriacim z farností vo Zvolene a blízkom okolí, ktorí sa liturgicky aj osobným podielom zapájali do života vojenskej farnosti. Tak sme spolu mohli prežívať univerzálnosť Cirkvi v jej pestrosti.

Akcie miništrantov
Naše spoločenstvo

Akcie miništrantov

Ondrej Priškin
3. júla 2022

Zvolenskí miništranti sa počas obdobia korony stretávali veľmi málo. Po dlhej pauze nás opäť vidieť pri oltári. Najviac sme sa tešili na službu pri obradoch Veľkonočného trojdnia. Naspäť sú celý rok aj miništrantské stretká, na ktorých sa nielen zdokonaľujeme v miništrovaní, ale sa aj bavíme a hráme. Najčastejšie rozprávame o osobnostiach spojených s miništrovaním, ako napríklad o svätom Tarzíciovi - prvom miništrantovi – a snažíme sa poučiť z jeho príbehu, či o svätom Don Boscovi, ktorý viedol mladých chlapcov z ulice. Tiež si vysvetľujeme liturgické úkony, ktoré by mal vedieť každý miništrant, slúžiac pri oltári. Ako príklad, rozkladanie kalicha a prinášanie obetných darov, zručné narábanie s knihami (po latinsky libriferovanie), narábanie s kadidlom. Úkony sv. omše sa často učíme priamo v kostole. Hry hrávame potom v klube pod farou alebo pri peknom počasí vonku v parku. Jedným zo skvelých zážitkov, ktorý sa nám stal počas stretka, bolo stretnutie sa s majiteľmi pretekárskych áut vystavených na námestí, ktorí nám dovolili si do nich sadnúť a pokochať sa interiérom.