Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Deti a modlitba

Deti a modlitba

Deti a mladí z farnosti Zvolen – Západ sa zapojili do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Spoločne tak prosili za jednotu a mier vo svete.

Naši mladí farníci so svojimi rodičmi sa stretli v pondelok 18. októbra a pred večernou svätou omšou sa spolu pomodlili radostný ruženec. V sprievode našej hudobníčky Lydky sme celý tretí desiatok zaspievali a pridali sme aj ďalšie mariánske piesne. Spoločne sme tak chceli povzbudiť naše deti, aby – tak ako nás vyzýva pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej Cirkvi – neváhali v ťažkých časoch obracať sa na Boha, dôverovať Mu a nájsť v Ňom oporu. Tento rok pápež František vyhlásil Rok svätého Jozefa, preto aj tohtoročná kampaň nás povzbudzuje modliť sa „spoločne s Máriou a pod ochranou svätého Jozefa“.

Iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec je celosvetovou akciou, do ktorej sa každý rok zapája niekoľko desiatok krajín a státisíce detí, vrátane našej farnosti. Všetci spoločne sa modlíme za zmiernenie hladu, chudoby, vojen či korupcie.

AUTOR: Alžbeta Paulíková FOTO: Peter Paulík

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Alžbeta nás učí
Naše spoločenstvo

Alžbeta nás učí

Jana Krajčíková
18. decembra 2021

*Deň svätej Alžbety pripadá na 17. november. Otec vikár nám priblížil vo svojej homílii život svätej Alžbety a pripomenul, že tento deň slávime ako deň zlomový a vážny. Pre mnohých z nás to bolo oslobodenie od prenasledovania kresťanstva, deň, kedy padol komunizmus a je to zároveň deň, kedy nám cirkev pripomína veľkosť našej patrónky mesta Zvolen.* Otec vikár ďalej vyzdvihol v homílii zaujímavé kontrasty jej života. Žena, ktorá pochádzala z najvyšších vrstiev spoločnosti, z kráľovského rodu, dokázala intenzívne a aktívne prežívať myšlienky chudoby. Nadchla sa myšlienkami svätého Františka. Pochopila, že všetci sme pred Bohom tým, čím sú chudobní pred nami. A preto sú nám v podstate rovní a my sme rovní im. A dokonca službou chudobným naprávame svoj vzťah s Bohom.