Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Dotkni sa!

Dotkni sa!

Vzkriesený. Dotyk. Božia milosť. Dotkni sa. Zmŕtvychvstalého! Veríme v to? A vnímame dotyk Zmŕtvychvstalého?

Pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa povedal: „Spása závisí na viere vo vzkriesenie.“ Vo vyznaní viery vyznávame, že veríme v zmŕtvychvstanie. Slová, ktoré sme už toľkokrát na svätej omši vyznali... ale naozaj im veríme? Veľká noc preveruje situáciu nášho vlastného srdca – je viac mŕtve ako živé? Dotkol sa ho Ježiš, ktorý vstal z mŕtvych, je skutočne živý a je s nami až do skončenia sveta? Keď sa Ježiš dotkne nášho srdca, urobí v ňom takú reorganizáciu a poriadok, že aj predvianočné upratovanie v našich domácnostiach je oproti tomu len slabý odvar.

Keď sa Ježiš dotkne nášho srdca, života, padajú v nás masky a formalizmus, v ktorom sme dovtedy prežívali svoju vieru. Končia sa naučené formulky, frázy a pózy a začína sa život, ktorý prýšti skutočne z hĺbky nášho srdca – a jeho zdrojom je Zmŕtvychvstalý. Už sa nepotrebujeme na niečo hrať – ani vo svojom osobnom, študijnom, pracovnom, rodičovskom živote, ani v živote viery. Prestaneme sa porovnávať a naše zapálené srdce bude mať jedinú normu, s ktorou by sa chcelo rovnať – Ježiš Kristus. Túto autenticitu a živosť pocítia aj ľudia okolo nás, a to vo všetkých sférach. A uvidíte, že budú chcieť mať aj oni to (respektíve toho), čo máte vy. Ježiša Krista.

Dotyk Vzkrieseného si predstavujem ako elektrický prúd. Spáli všetko, čo bráni v ceste, čo tam nemá čo robiť. A zapojí, zapáli všetko v našom živote, že každý „káblik“ v našom srdci a živote bude oživený prúdom milosti a bude slúžiť na to, na čo bol stvorený Tvorcom. Mŕtve kosti ožijú, to, čo bolo bez života, bude ním prekypovať, mŕtve sa zmení na živé. Budú cesty na púšti a rieky na pustatine. Zavreté hroby v našich srdciach budú mať odvalené kamene, smrť nebude mať posledné slovo a všetko (v srdci) rozkvitne. A to všetko sa vôbec nemusí diať hlučne a za svetla reflektorov, ale v tichosti, v hĺbke srdca, ako keď po zime ešte spod snehu rašia prvé snežienky...

AUTOR: Zuzana Vandáková

Vzkriesený. Dotyk. Božia milosť. Dotkni sa. Zmŕtvychvstalého! Veríme v to? A vnímame dotyk Zmŕtvychvstalého?

Pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa povedal: „Spása závisí na viere vo vzkriesenie.“ Vo vyznaní viery vyznávame, že veríme v zmŕtvychvstanie. Slová, ktoré sme už toľkokrát na svätej omši vyznali... ale naozaj im veríme? Veľká noc preveruje situáciu nášho vlastného srdca – je viac mŕtve ako živé? Dotkol sa ho Ježiš, ktorý vstal z mŕtvych, je skutočne živý a je s nami až do skončenia sveta? Keď sa Ježiš dotkne nášho srdca, urobí v ňom takú reorganizáciu a poriadok, že aj predvianočné upratovanie v našich domácnostiach je oproti tomu len slabý odvar.

Keď sa Ježiš dotkne nášho srdca, života, padajú v nás masky a formalizmus, v ktorom sme dovtedy prežívali svoju vieru. Končia sa naučené formulky, frázy a pózy a začína sa život, ktorý prýšti skutočne z hĺbky nášho srdca – a jeho zdrojom je Zmŕtvychvstalý. Už sa nepotrebujeme na niečo hrať – ani vo svojom osobnom, študijnom, pracovnom, rodičovskom živote, ani v živote viery. Prestaneme sa porovnávať a naše zapálené srdce bude mať jedinú normu, s ktorou by sa chcelo rovnať – Ježiš Kristus. Túto autenticitu a živosť pocítia aj ľudia okolo nás, a to vo všetkých sférach. A uvidíte, že budú chcieť mať aj oni to (respektíve toho), čo máte vy. Ježiša Krista.

Dotyk Vzkrieseného si predstavujem ako elektrický prúd. Spáli všetko, čo bráni v ceste, čo tam nemá čo robiť. A zapojí, zapáli všetko v našom živote, že každý „káblik“ v našom srdci a živote bude oživený prúdom milosti a bude slúžiť na to, na čo bol stvorený Tvorcom. Mŕtve kosti ožijú, to, čo bolo bez života, bude ním prekypovať, mŕtve sa zmení na živé. Budú cesty na púšti a rieky na pustatine. Zavreté hroby v našich srdciach budú mať odvalené kamene, smrť nebude mať posledné slovo a všetko (v srdci) rozkvitne. A to všetko sa vôbec nemusí diať hlučne a za svetla reflektorov, ale v tichosti, v hĺbke srdca, ako keď po zime ešte spod snehu rašia prvé snežienky...

AUTOR: Zuzana Vandáková

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Pôstne putovanie
Naše spoločenstvo

Pôstne putovanie

Alžbeta Paulíková
3. apríla 2022

Deti vo farnosti Zvolen – Západ putujú počas pôstu do Jeruzalema. Tréningový plán im má pomôcť lepšie prežiť toto obdobie pred Veľkou nocou. Deti v našej farnosti sa tento rok pustili do pôstneho obdobia naozaj naplno a chcú urobiť všetko pre to, aby ho prežili naozaj dobre a pripravili sa tak na nasledujúce sviatky. Aktivita je určená hlavne deťom, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie, ale nielen im. Do pôstneho putovania sa zapojilo naozaj veľké množstvo malých pútnikov. Na nedeľnej detskej sv. omši dostali cestovné pasy na priamu cestu zo Zvolena do Jeruzalema. Práve tam Pána Ježiša na Kvetnú nedeľu vítali palmami a budú sa tu odohrávať aj najvýznamnejšie udalosti Jeho života. Každú nedeľu dostanú malí pútnici nálepky, ktoré vložia do svojho pasu. Zároveň je na každý týždeň pripravený tréningový plán, ktorý má deťom pomôcť, aby sa cez pôst úspešne dostali do cieľa. Napríklad počas prvého týždňa si mali precvičiť svoje nohy. Nešlo len o športové aktivity, ale ich úlohou bolo aspoň raz za týždeň sa pomodliť na kolenách alebo prísť na sv. omšu do kostola aj v iný deň ako v nedeľu. Ďalší týždeň si deti majú precvičovať svoj jazyk. To sa dá napríklad pekným slovom, neodvrávaním, ale aj dlhšou modlitbou, ako je napríklad ruženec. Jeden deň v týždni sa tiež majú zriecť sladkostí.

Fatimské soboty
Naše spoločenstvo

Fatimské soboty

3. apríla 2022

Po dlhšej prestávke sa opäť začali stretávať deti z farnosti Zvolen – Západ v prvé soboty v mesiaci. Svoju pozornosť v tento deň venujú práve Panne Márii. Malí Západniari opäť začali sláviť fatimské soboty a zvláštnym spôsobom si tak uctievať našu najväčšiu orodovníčku v nebi – Pannu Máriu. Vždy v prvú sobotu v mesiaci sa stretneme na sv. omši, ktorá sa v kostole sv. Dominika začína o 8. hodine. Po nej sa spoločne pomodlíme posvätný ruženec s rozjímaniami, ale aj s pesničkami. Do modlitby sa zapájajú takmer všetky prítomné deti aj so svojimi rodičmi. Spoločne tak vytvárame jednu veľkú modliacu sa rodinu. Potom nasleduje krátka adorácia, počas ktorej môžeme v tichosti odovzdať nášmu Bohu všetko, čo nás ťaží, ale aj čo nám robí radosť. Zároveň ho prosíme o silu a pomoc do ďalších dní. Stretnutie je ukončené požehnaním so Sviatosťou Oltárnou. Najbližšie sa bude detská fatimská sobota konať 2. apríla a pozvaný je naozaj každý, kto si takýmto spôsobom chce uctiť Pannu Máriu.

Príprava birmovancov
Naše spoločenstvo

Príprava birmovancov

Alžbeta Paulíková
3. apríla 2022

V týchto dňoch sa vo farnosti Zvolen – Západ začalo prihlasovanie birmovancov. Sviatosť birmovania bude u nás budúci rok, presný termín určí Biskupský úrad v Banskej Bystrici. V minulosti prebiehala v našej farnosti príprava birmovancov priamo v kresťanských rodinách. Opýtali sme sa animátorov, ako to vnímali a čo im takáto služba farnosti dala. “Čo nám dala príprava birmovancov? Prítomnosť Ježiša u nás v obývačke na gauči. Hosť do domu, Boh do domu… A veľa rozhovorov, v ktorých sme pochopili, ako veľmi sa potrebujú mladí rozprávať aj o tabuizovaných témach a ,,jediné”, čo k tomu treba, je čas a otvorené srdce. To isté budú v ich veku potrebovať aj naše deti, takže to bola príprava do budúcna aj pre nás. Navyše tieto stretnutia naše deti (v tom čase 7 a 8 r.) mali veľmi radi a veríme, že pre ne boli dobrým príkladom, ako žiť svoju vieru skutkami. A ešte bonus: stále máme kríž, ktorý sme od nich dostali darom, nad dverami obývačky, v ktorej sme s nimi presedeli hodiny.” Manželia Kuchárovci