Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

FARSKÝ ČASOPIS - NAŠE SPOLOČENSTVO TENTO ROK OSLAVUJE 33 ROKOV.

FARSKÝ ČASOPIS - NAŠE SPOLOČENSTVO TENTO ROK OSLAVUJE 33 ROKOV.

STRETNUTIE REDAKČNEJ RADY

V necelej polovici januára sa vo farskej zasadačke stretla redakčná rada farského časopisu. Stretnutie sa kvôli nepriaznivým podmienkam konalo asi po 4 rokoch. Mnoho členov redakčnej rady sa vymenilo, a tak sme sa osobne veľmi ani nepoznali. Po krátkom vzájomnom predstavení sa sme sa pustili do práce. Oboznámili sme sa v krátkosti s vývojom farského periodika a prijali sme návrhy pár farníkov na zmenu vzhľadu. Veríme, že sa vám bude páčiť a zostanete farskému časopisu Naše spoločenstvo aj naďalej verní.

Ďakujeme najmä vám, čitateľom, že môžeme pre vás tento časopis tvoriť. Verím, že i naďalej bude pre vás pomocníkom, informátorom a hlavne, že v ňom nájdete povzbudenie vo viere a na ceste za Pánom.

Tiež budeme radi, ak nám budete i naďalej posielať svoje pripomienky, požiadavky, nápady čo by ste chceli v časopise mať.

AUTOR: Jana Krajčíková FOTO: Jozef Kraus

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Biskupské požehnanie
Naše spoločenstvo

Biskupské požehnanie

Mária Podhorová
15. marca 2023

Služba kostolníka je služba Bohu a ľudu. Za obetavú a dlhoročnú prácu dostala pani kostolníčka poďakovanie od diecézneho biskupa. V našom Kostole sv. Jána Pavla II. v Lieskovci sa po Vianociach uskutočnila dôležitá udalosť. Dňa 22.1.2023 sa na záver nedeľnej sv. omše poďakoval dekan Mgr. Jozef Kraus Irenke Šiandorovej za obetavú a intenzívnu službu kostolníčky, ktorú vykonávala 25 rokov. Tiež jej odovzdal jej biskupské požehnanie od diecézneho biskupa Mons. ThDr. Mariána Chovanca. Pozícia kostolníčky je v kostole veľmi dôležitá, pretože kostolníčka je jednou z tvárí kostola, ktorá je v kontakte s veriacimi počas svätej omše, ako aj pri iných dôležitých udalostiach. V našom kostole sme mali šťastie mať takúto oddanú