Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

František Xaverský

František Xaverský

Ukončili sme Rok sv. Františka Xaverského ktorý trval od 12. marca 2022 do 12. marca 2023. Banskobystrický biskup Marián Chovanec vyhlásil jubilejný rok pri príležitosti 400. výročia svätorečenia diecézneho patróna sv. Františka Xaverského. Kanonizoval ho 12. marca 1622 pápež Gregor XV.

Banskobystrický biskup Marián Chovanec celebroval ďakovnú svätú omšu v nedeľu 12. marca v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici spolu s kňazmi pôsobiacimi v dekanátoch diecézy a na území mesta Banská Bystrica.

V úvode svätej omše správca katedrály Peter Staroštík v krátkosti priblížil históriu vzniku diecézy, určenie katedrály a patróna diecézy sv. Františka Xaverského.

Zároveň priblížil dôvod i priebeh Roka sv. Františka Xaverského.

Diecézny biskup v úvode svojej homílie spomenul, že „náš nebeský patrón sv. František Xaverský je stále aktuálny. Nielen preto, že kresťanské misie sú stále potrebné a aktuálne. František je aktuálny svojím bytím. Bol príkladom kresťana, kňaza, misionára“.

Následne biskup spomenul starú múdrosť vyjadrenú slovami: Agere sequitur esse – konanie pochádza z bytia.

Na základe tejto múdrosti biskup Chovanec spomenul, že je potrebné sa narodiť zhora.

Prvýkrát sme sa zrodili v krste, kde sme dostali prvú pozvánku – „príď domov, do nebeskej vlasti“.

Boží život je následne možné obnoviť svätou spoveďou, spomenul biskup.

Boh chce, aby sme boli v prvom rade Božie deti, aby sme mali v srdci Boha. Boh si v prvom rade cení našu vnútornú dispozíciu ako len našu vonkajšiu aktivitu.

Následne biskup spomenul, že:

Kresťanstvo sa nedá hrať. Ani kňazstvo sa nedá hrať. Kresťanom treba byť. Kňazom treba byť.

„Ďakujme Bohu, že ustanovil sviatosti, ktoré premieňajú naše vnútro. Naše bytie. Ďakujme Pánu Bohu za nášho patróna sv. Františka Xaverského, ktorý bol príkladným bytím kresťana, kňaza, misionára”, dodal banskobystrický biskup.

Jubilejný Rok sv. Františka Xaverského diecézny biskup ukončil na záver svätej omše pobožnosťou, v ktorej spolu s veria-cimi spevom starobylého hymnu Te Deum poďakoval za všetky získané milosti počas uplynulého jubilea.

Následne banskobystrický biskup Marián Chovanec poďakoval všetkým, ktorí sa zapojili do duchovných aktivít, ktoré pomohli počas uplynulého jubilejného roka viac spoznať diecézneho patróna.

AUTOR: Peter Lupták FOTO: Jozef Kraus

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Obnova misií vo farnosti
Naše spoločenstvo

Obnova misií vo farnosti

Redakcia
6. apríla 2023

V mesiaci úcty Božského Srdca Ježišovho – v júni, sa pátri redempto-risti vrátia do Zvolena, aby tu po roku viedli obnovu farských misií. Obnova misií vo farnosti bude prebiehať v dňoch 14. – 18. 6. 2023 pod vedením P. Ivana Flimela a ďalšich dvoch misionárov. Misionári sa spolu s veriacimi budú zamýšľať nad tým, čo znamená patriť do Cirkvi a čo sa od misií v roku 2022 zmenilo v prežívaní viery u ľudí v našej farnosti.