Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Krátke správy

Krátke správy

Od svätej Alžbety do Vianoc nebolo tak ďaleko. V srdciach nám doznievali slová otca biskupa a listy svätého Františka z hry „Malý Bask“. A už vďaka šikovným farníkom a farníčkam, stál v upratanom kostole stromček s Betlehemom. Jasličky pred oltárom obdivovali najmä detské očká.

OČAMI DETÍ

Nás dospelých, ale i svojich rovesníkov, potešili deti aj pri krátkej Jasličkovej pobožnosti, ktorú si nacvičil detský zbor.

SUMBARA

Deti sa popoludní v deň Jasličkovej pobožnosti, vybrali koledovať Dobrú novinu. Koledovalo 25 detí. Navštívili 13 domov. Trasu mali celkom pestrú. Obišli mesto, Podborovú, Zlatý Potok, Kováčovú a Lieskovec.

ŠTEFANSKÁ SV. OMŠA

Vianočné dni sme prežívali v rodinách doma, ale aj v tej našej farskej rodine. Na sviatok svätého Štefana sa večer kostol naplnil do posledného miesta. Naši mladí, zozbieraní zo všetkých farností svätú omšu doprevádzali rockovými vianočnými pesničkami. Po svätej omši bol ešte krátky koncert. Koncert prítomní ocenili veľkým potleskom. Jeden z účastníkov poznamenal, že na tejto sv. omši bol prvýkrát, ale rád príde aj o rok.

KONIEC ROKA

Ani sme nezbadali, bol tu koniec roka, Silvester. Ďakovnou pobožnosťou pred Sviatosťou Oltárnou sme ukončili starý rok. Po požehnaní sa veriaci zhromaždili pred kostolom, aby si vzájomne zapriali všetko dobré do tohto nastávajúceho roku 2023.

FARSKÝ KARNEVAL

V prvú februárovú sobotu sa vo farnosti Zvolen-mesto konal farský karneval. Zúčastnilo sa 38 detí, ktoré prišli v pestrých a originálnych maskách. Motto: „Si povolaný byť svetlom v tme!“ nás sprevádzalo vesmírnou témou pri putovaní po jednotlivých planétach. Zabavili sa aj malí aj veľkí, nechýbali hry a poriadna tancovačka. Sme radi, že táto akcia vznikla vďaka 14 šikovným mladým s podporou pána dekana a pána kaplána. Za animátorov Majka P.

AUTOR: Jana Krajčíková FOTO: Jozef Kraus

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Biskupské požehnanie
Naše spoločenstvo

Biskupské požehnanie

Mária Podhorová
15. marca 2023

Služba kostolníka je služba Bohu a ľudu. Za obetavú a dlhoročnú prácu dostala pani kostolníčka poďakovanie od diecézneho biskupa. V našom Kostole sv. Jána Pavla II. v Lieskovci sa po Vianociach uskutočnila dôležitá udalosť. Dňa 22.1.2023 sa na záver nedeľnej sv. omše poďakoval dekan Mgr. Jozef Kraus Irenke Šiandorovej za obetavú a intenzívnu službu kostolníčky, ktorú vykonávala 25 rokov. Tiež jej odovzdal jej biskupské požehnanie od diecézneho biskupa Mons. ThDr. Mariána Chovanca. Pozícia kostolníčky je v kostole veľmi dôležitá, pretože kostolníčka je jednou z tvárí kostola, ktorá je v kontakte s veriacimi počas svätej omše, ako aj pri iných dôležitých udalostiach. V našom kostole sme mali šťastie mať takúto oddanú