Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Krátke správy

Krátke správy

Vigílna svätá omša Zoslania Ducha Svätého

V sobotu 27. mája sa začala vo zvyčajnom čase, ale trvala o čosi dlhšie. Bola sprevádzaná spevom nášho mládežníckeho zboru a čítaniami v rôznych svetových jazykoch, napr. aj v kórejčine.

Obnova farských ľudových misií

Všetky sväté omše od stredy 14. 6. mali misionári – redemptoristi. Sväté omše s misijnými kázňami trvali o niečo dlhšie, ale naše duše načerpali novú duchovnú posilu. V piatok o 10.00 bola svätá omša s možnosťou prijať pomazanie chorých.

Slávnosť Božieho tela

Zvolenský park Ľudovíta Štúra sa v druhú júnovú nedeľu zaplnil deťmi a veriacimi. Presun sviatku Najsvätejšieho tela a krvi bol v našej farnosti zo štvrtku na najbližšiu nedeľu. Svätej omši predsedal prof. Anton Adam. V homílii sa oprel o encykliku Jána Pavla II. o Eucharistii pod názvom: Cirkev žije z Eucharistie.

„Eucharistia je hodná našej pozornosti práve preto, že Eucharistia je v strede Cirkvi. A my si dnes pripomíname tento veľký dar. Ba viac ako pripomíname, uvedomujeme si podstatnú pravdu nášho kresťanského života a našej viery. Je to Ježiš, ktorý nás zhromažďuje a zjednocuje. A je to Ježiš, ktorý sa stretáva s nami, aby sme mali život. Aby sme ho mali v plnej miere, aby tento život neostával pre čas, ale bol naveky.“

Ďalej vo svojej kázni prítomných pozval položiť si otázku: „Kým je pre mňa Ježiš, práve k Eucharistickému tajomstvu, ako prijímam Ježiša a vlastne, prečo ho prijímam?“

Ďakujeme Mestu Zvolen za možnosť slávenia Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v Parku Ľudovíta Štúra a najmä ochotným veriacim za obetavú prípravu liturgickej slávnosti. Osobitné poďakovanie patrí kostolníčke sr. Antonelle, farskému zboru a hudobníkom pod vedením p. Rybana a p. Černáka, koordinátorke p. Korbašovej a technickému zabezpečeniu p. Výboha.

Koncoročné agapé

V utorok 6. júna sa na svätej omši a následne na fare stretli všetci aktivisti farnosti. Pozvaní boli všetci, čo majú služby vo farnosti. Akolyti, lektori, všetci, čo upratujú, vyzdobujú kostol... Pri spoločnom agapé sme sa porozprávali, zabavili, zaspievali. Poďakovanie patrí každému, kto pre farnosť pracuje v akomkoľvek zameraní. Nezabudnúc ani na tých tichých a nenápadných, modliacich sa za farnosť.

Púť k Božskému Srdcu do Litavy

Na slávnosť Božského Srdca sme prijali pozvanie do farnosti Litava na slávnostnú svätú omšu, ktorú celebroval košický eparchiálny arcibiskup, vladyka Cyril Vasiľ.

Na ceste sme sa zastavili v Lackove, v Kostole Sv. rodiny. Kde sme si boli pozrieť ojedinelé dielo akademického maliara Stana Dusíka.

Obraz zjavenia svätej rodiny namaľoval vo Florencii podľa detského náčrtu sestry Lucie, tak ako sa 13. 10. 1917 zjavila vo Fatime.

Oltárny obraz, vynímajúci sa na čelnej stene kostola v Lackove, osobne požehnal v Ríme pápež Ján Pavol II.

Púte sa zúčastnili v peknom počte mnohí veriaci zo zvolenských farností.

AUTOR: Jana Krajčíková FOTO: Mária Sluková

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Majáles a Juniáles
Naše spoločenstvo

Majáles a Juniáles

Dominika Nociarová
26. júla 2023

Dňa 26.5. sa v Jedálni u svätého Jakuba uskutočnil ďalší ročník nášho farského majálesu pre mladých. Bol to večer plný zábavy, tancovania a, samozrejme, aj dobrého jedla. Pomedzi tanečné kolá boli rôzne vystúpenia mladých a tiež rôzne aktivity. Nesmeli chýbať ani typické zvolenské tančeky, tombola a srdiečkový tanec. Celý majáles bol ladený do témy Country, a preto aj samotné kostýmy prispeli k veľmi veselej atmosfére. Myslím si, že všetci si to užili a za svitania sa vracali domov spotení od tanca a so svalovkou na nohách. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto vydarenej akcie.

Pán kaplán Martin Ščúry
Naše spoločenstvo

Pán kaplán Martin Ščúry

Martin Ščúry
26. júla 2023

Bol výraznou súčasťou všetkých troch rokov môjho pôsobenia vo Zvolene. Viditeľne vďaka programu (duchovným cvičeniam) Exodus 90, ktorý je výzvou oslovujúcou čoraz väčší počet mužov vo svete, na Slovensku i v našej farnosti. (U nás v určitej podobe aj nemálo žien.) Najskôr som mal možnosť duchovne sprevádzať miestnu priekopnícku skupinu mužov, ktorí sa rozhodli opustiť komfortnú zónu a nasledovať „Kristovu cestovnú mapu modlitby, bratstva a askézy“ v náročných pandemických časoch. Ďalší rok som už putoval aj ja (síce nie vo farskej fraternite). Významným sa stal tretí rok, keď nielen narástol počet „exotov“ (žartovný názov účastníka programu), ale pre mňa osobne tvorením jednej fraternity s miestnymi mužmi. Exodus však nebol len programom, ale aj realitou. Významným exodom bola rozlúčka s jedným z najväčších formátorov miestnej farnosti Mons. Vojtechom Nepšinským. Tento exodus sprevádzal príchod súčasného dekana Jozefa Krausa. Obom patrí vďaka za možnosť čerpať z ich dlhoročných pastoračných skúseností. Podobne personálnym exodom bol odchod diakona Michala, s ktorým sme strávili krásny čas spoločného spoznávania zvolenského farského života. A teraz nastáva môj osobný exodus zo Zvolena.