Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Krátke správy z cirkevnej

Krátke správy z cirkevnej

Október sme začali modlitbou svätého ruženca v kaplnke nášho farského kostola. Päť vybraných piatakov sa „predmodlievalo“ sv. ruženec na úmysel všetkých žiakov cirkevnej školy, jej zamestnancov a za priaznivcov a dobrodincov školy, za ktorých sme veľmi vďační.

Milión detí sa modlí ruženec

Dňa 18.10. sme sa rovnako ako po minulé roky zapojili do akcie Milión detí sa modlí ruženec. Každá trieda sa prostredníctvom školského rozhlasu jednotne spojila v modlitbe sv. ruženca s tisíckami ďalších detí z celého Slovenska, ba dokonca státisícami ďalších z celého sveta. Cieľom tejto krásnej akcie je najmä modliť sa za mier a jednotu vo svete a povzbudiť deti, aby v ťažkých časoch dôverovali Bohu a našli v ňom oporu a stálosť.

Slnečná sústva

Naši šikovní štvrtáci sa v októbri zaoberali vesmírom a planétami našej Slnečnej sústavy. Vytvorili zaujímavé projekty, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani oveľa starší žiaci.

Cvičenia v prírode

Dňa 27.10. sa uskutočnili Cvičenia v prírode. Všetky triedy našej školy vybehli do prírody, aby sa nadýchali čerstvého vzduchu, zacvičili si, zahrali sa, či zdolali rozličné športové výzvy. Prváci riešili „pokladovku“, a nakoniec našli vytúžený poklad dobre ukrytý v mestskom parku Lanice.

Youtubový kanál ZŠ SV. DOMINIKA SAVIA

Od minulého školského roku sme aktívni aj na internete. Naša škola má vlastný youtubový kanál - ZŠ SV. DOMINIKA SAVIA, na ktorom môžete sledovať každý mesiac nové správy zo života našej cirkevnej školy a tešiť sa spolu s nami zo šikovných detí, ktoré tu máme.

Zametanie školského dvora

Žiaci z 2. stupňa pomohli pri skrášľovaní nášho školského dvora, keď pohrabali lístie a vyzametali celý dvor.

Florbal

Naši najmenší športovci z 1. A triedy obľubujú hodiny telesnej výchovy, najmä keď si môžu zahrať florbal. Začiatky bývajú ťažké, ale radosť z pohybu a z prvých gólov stojí za to.

Dievčatá sa tiež nenechajú zahanbiť a darí sa im na krúžku športovej gymnastiky.

AUTOR: Mária Krahulcová FOTO: archív školy

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Alžbeta nás učí
Naše spoločenstvo

Alžbeta nás učí

Jana Krajčíková
18. decembra 2021

*Deň svätej Alžbety pripadá na 17. november. Otec vikár nám priblížil vo svojej homílii život svätej Alžbety a pripomenul, že tento deň slávime ako deň zlomový a vážny. Pre mnohých z nás to bolo oslobodenie od prenasledovania kresťanstva, deň, kedy padol komunizmus a je to zároveň deň, kedy nám cirkev pripomína veľkosť našej patrónky mesta Zvolen.* Otec vikár ďalej vyzdvihol v homílii zaujímavé kontrasty jej života. Žena, ktorá pochádzala z najvyšších vrstiev spoločnosti, z kráľovského rodu, dokázala intenzívne a aktívne prežívať myšlienky chudoby. Nadchla sa myšlienkami svätého Františka. Pochopila, že všetci sme pred Bohom tým, čím sú chudobní pred nami. A preto sú nám v podstate rovní a my sme rovní im. A dokonca službou chudobným naprávame svoj vzťah s Bohom.