Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Majáles a Juniáles

Majáles a Juniáles

Majáles

Dňa 26.5. sa v Jedálni u svätého Jakuba uskutočnil ďalší ročník nášho farského majálesu pre mladých.

Bol to večer plný zábavy, tancovania a, samozrejme, aj dobrého jedla. Pomedzi tanečné kolá boli rôzne vystúpenia mladých a tiež rôzne aktivity. Nesmeli chýbať ani typické zvolenské tančeky, tombola a srdiečkový tanec. Celý majáles bol ladený do témy Country, a preto aj samotné kostýmy prispeli k veľmi veselej atmosfére. Myslím si, že všetci si to užili a za svitania sa vracali domov spotení od tanca a so svalovkou na nohách. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto vydarenej akcie.

AUTOR: Dominika Nociarová FOTO: Martin Moniš

Juniáles

Požehnaný čas radosti, spoločenstva, priateľstiev, tanca, zábavy.

Od poslednej farskej zábavy uplynulo niekoľko rokov, a tak sme sa pustili do organizácie farského juniálesu. Takmer 80 farníkov z farnosti Zvolen-mesto a filiálky v Lieskovci vytvorilo nádherné a veselé spoločenstvo v novootvorenej reštaurácii Zvolenka na námestí. Konečne sme sa všetci po veľmi dlhom čase mohli stretnúť, porozprávať a zabaviť sa pri dobrom programe, výbornom jedle a tanci.

Po príhovore pána dekana a spoločnej modlitbe večer otvorila saxofónová skupina zložená zo šikovných dievčat z našej farnosti, pod vedením pána učiteľa Martina Černáka, a zahrali nám mix populárnych skladieb. A potom sa už tancovalo celú noc. Počas tanečnej prestávky nám čas spríjemnil náš mladý talentovaný farník Dominik Považan, ktorý zahral a zaspieval pesničky známych autorov , ale aj zo svojej vlastnej tvorby. Počas jeho koncertu sa v sále objavilo jemné, nežné a ženské prekvapenie. Dievčatá v krásnych jemných šatách sa objavili v sále znenazdania a mohli sme si oči vyočiť.

Za zapožičanie nádherných svadobných šiat ďakujeme svadobnému salónu Malvína, ktorý sídli na námestí SNP, a pani Kuchárovej. Tancovačku nám prišla spestriť aj jedna nerozlučná dvojica – Maťka Bublincová a jej roztomilý psík Chelsey. Tanec to bol nevídaný, išlo im to jedna radosť. Užívali si ho tak, ako aj všetci hostia. Veselú zábavu ešte viac rozveselila polnočná rozlúčková akcia; keď realizačný tím venoval našim kňazom pesničku a tanec inšpirovaný nedávnym zájazdom farníkov do Divadla Andreja Bagara v Nitre na muzikál Jozefov zázračný farebný plášť.

Keďže čas odchodu pána kaplána na nové pôsobisko sa blíži, chceli sme mu takto veselo poďakovať. Ústrednú muzikálovú melódiu pretextoval podľa skutočných udalostí a na 3ročné pôsobenie pána kaplána si zaspomínal Marek Turanský. A pomedzi tento program a po ňom sa veselo tancovalo na rôzne hudobné žánre.

Ďakujeme našim mladým, že nezištne venovali čas príprave a realizácii programu, a všetkým bratom a sestrám z farského spoločenstva za vytvorenie skvelej atmosféry. Verím, že sa opäť stretneme pri ďalšej spoločnej akcii.

AUTOR: realizačný tím FOTO: Ondrej Vandák

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Modlitby otcov
Naše spoločenstvo

Modlitby otcov

Karol Hričovský
26. júla 2023

Posledná aprílová sobota patrila regionálnemu stretnutiu Modlitieb otcov. V popoludňajších hodinách, v zasadačke Farského úradu sv. Alžbety vo Zvolene, sa zišlo niekoľko desiatok otcov. Otcovia na stretnutí privítali aj generálneho vikára BB diecézy, Mons. PhLic. Ing. Branislava Koppala, M.A., ktorý sa im prihovoril pri príležitosti sviatku sv. Jozefa (1. mája). Svätý Jozef je patrónom modlitieb otcov vo svete a samozrejme aj na Slovensku. Na stretnutí sa otcovia modlili za seba, svoje rodiny aj rodiny na celom svete. Po modlitbe svätého ruženca si vzájomne vymieňali svoje skúsenosti s modlitbou. Stretnutie modlitieb otcov z regiónu juhu a stredného Slovenska vyvrcholilo sv. omšou vo farskom kostole. Po vzájomnom agapé otcovia hodnotili spoločne prežitý deň. Otcovia sa večer rozišli povzbudení a radostní.

Pán kaplán Martin Ščúry
Naše spoločenstvo

Pán kaplán Martin Ščúry

Martin Ščúry
26. júla 2023

Bol výraznou súčasťou všetkých troch rokov môjho pôsobenia vo Zvolene. Viditeľne vďaka programu (duchovným cvičeniam) Exodus 90, ktorý je výzvou oslovujúcou čoraz väčší počet mužov vo svete, na Slovensku i v našej farnosti. (U nás v určitej podobe aj nemálo žien.) Najskôr som mal možnosť duchovne sprevádzať miestnu priekopnícku skupinu mužov, ktorí sa rozhodli opustiť komfortnú zónu a nasledovať „Kristovu cestovnú mapu modlitby, bratstva a askézy“ v náročných pandemických časoch. Ďalší rok som už putoval aj ja (síce nie vo farskej fraternite). Významným sa stal tretí rok, keď nielen narástol počet „exotov“ (žartovný názov účastníka programu), ale pre mňa osobne tvorením jednej fraternity s miestnymi mužmi. Exodus však nebol len programom, ale aj realitou. Významným exodom bola rozlúčka s jedným z najväčších formátorov miestnej farnosti Mons. Vojtechom Nepšinským. Tento exodus sprevádzal príchod súčasného dekana Jozefa Krausa. Obom patrí vďaka za možnosť čerpať z ich dlhoročných pastoračných skúseností. Podobne personálnym exodom bol odchod diakona Michala, s ktorým sme strávili krásny čas spoločného spoznávania zvolenského farského života. A teraz nastáva môj osobný exodus zo Zvolena.

Krátke správy
Naše spoločenstvo

Krátke správy

Jana Krajčíková
26. júla 2023

Vigílna svätá omša Zoslania Ducha Svätého V sobotu 27. mája sa začala vo zvyčajnom čase, ale trvala o čosi dlhšie. Bola sprevádzaná spevom nášho mládežníckeho zboru a čítaniami v rôznych svetových jazykoch, napr. aj v kórejčine. Obnova farských ľudových misií Všetky sväté omše od stredy 14. 6. mali misionári – redemptoristi. Sväté omše s misijnými kázňami trvali o niečo dlhšie, ale naše duše načerpali novú duchovnú posilu. V piatok o 10.00 bola svätá omša s možnosťou prijať pomazanie chorých. Slávnosť Božieho tela Zvolenský park Ľudovíta Štúra sa v druhú júnovú nedeľu zaplnil deťmi a veriacimi. Presun sviatku Najsvätejšieho tela a krvi bol v našej farnosti zo štvrtku na najbližšiu nedeľu. Svätej omši predsedal prof. Anton Adam. V homílii sa oprel o encykliku Jána Pavla II. o Eucharistii pod názvom: Cirkev žije z Eucharistie. „Eucharistia je hodná našej pozornosti práve preto, že Eucharistia je v strede Cirkvi. A my si dnes pripomíname tento veľký dar. Ba viac ako pripomíname, uvedomujeme si podstatnú pravdu nášho kresťanského života a našej viery. Je to Ježiš, ktorý nás zhromažďuje a zjednocuje. A je to Ježiš, ktorý sa stretáva s nami, aby sme mali život. Aby sme ho mali v plnej miere, aby tento život neostával pre čas, ale bol naveky.“ Ďalej vo svojej kázni prítomných pozval položiť si otázku: „Kým je pre mňa Ježiš, práve k Eucharistickému tajomstvu, ako prijímam Ježiša a vlastne, prečo ho prijímam?“ Ďakujeme Mestu Zvolen za možnosť slávenia Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v Parku Ľudovíta Štúra a najmä ochotným veriacim za obetavú prípravu liturgickej slávnosti. Osobitné poďakovanie patrí kostolníčke sr. Antonelle, farskému zboru a hudobníkom pod vedením p. Rybana a p. Černáka, koordinátorke p. Korbašovej a technickému zabezpečeniu p. Výboha.