Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Modlitby otcov

Modlitby otcov

Posledná aprílová sobota patrila regionálnemu stretnutiu Modlitieb otcov. V popoludňajších hodinách, v zasadačke Farského úradu sv. Alžbety vo Zvolene, sa zišlo niekoľko desiatok otcov.

Otcovia na stretnutí privítali aj generálneho vikára BB diecézy, Mons. PhLic. Ing. Branislava Koppala, M.A., ktorý sa im prihovoril pri príležitosti sviatku sv. Jozefa (1. mája). Svätý Jozef je patrónom modlitieb otcov vo svete a samozrejme aj na Slovensku.

Na stretnutí sa otcovia modlili za seba, svoje rodiny aj rodiny na celom svete. Po modlitbe svätého ruženca si vzájomne vymieňali svoje skúsenosti s modlitbou.

Stretnutie modlitieb otcov z regiónu juhu a stredného Slovenska vyvrcholilo sv. omšou vo farskom kostole. Po vzájomnom agapé otcovia hodnotili spoločne prežitý deň.

Otcovia sa večer rozišli povzbudení a radostní.

AUTOR: Karol Hričovský FOTO: archív farnosti

Otcovia sa môžu kedykoľvek pridať do jednotlivých skupín Modlitby otcov, podľa farností. Stačí prísť. Všetci ste srdečne vítaní.

Vo farnosti Zvolen-mesto sa mladí otcovia stretávajú každý štvrtok o 18.30 h., po večernej sv. omši, v priestoroch CUPky. Stretnutie trvá asi tak polhodinku. Modlíme sa za svoje deti, manželky a rodiny. Modlitbové stretnutie slúži na prehĺbenie úlohy otca a manžela vo svojej rodine. Vo filiálke Lieskovec sa otcovia stretávajú každý pondelok o 19.00 h. v kostole. Vo farnosti Sekier stretnutia prebiehajú každú stredu po sv. omši v kostole.

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Majáles a Juniáles
Naše spoločenstvo

Majáles a Juniáles

Dominika Nociarová
26. júla 2023

Dňa 26.5. sa v Jedálni u svätého Jakuba uskutočnil ďalší ročník nášho farského majálesu pre mladých. Bol to večer plný zábavy, tancovania a, samozrejme, aj dobrého jedla. Pomedzi tanečné kolá boli rôzne vystúpenia mladých a tiež rôzne aktivity. Nesmeli chýbať ani typické zvolenské tančeky, tombola a srdiečkový tanec. Celý majáles bol ladený do témy Country, a preto aj samotné kostýmy prispeli k veľmi veselej atmosfére. Myslím si, že všetci si to užili a za svitania sa vracali domov spotení od tanca a so svalovkou na nohách. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto vydarenej akcie.

Pán kaplán Martin Ščúry
Naše spoločenstvo

Pán kaplán Martin Ščúry

Martin Ščúry
26. júla 2023

Bol výraznou súčasťou všetkých troch rokov môjho pôsobenia vo Zvolene. Viditeľne vďaka programu (duchovným cvičeniam) Exodus 90, ktorý je výzvou oslovujúcou čoraz väčší počet mužov vo svete, na Slovensku i v našej farnosti. (U nás v určitej podobe aj nemálo žien.) Najskôr som mal možnosť duchovne sprevádzať miestnu priekopnícku skupinu mužov, ktorí sa rozhodli opustiť komfortnú zónu a nasledovať „Kristovu cestovnú mapu modlitby, bratstva a askézy“ v náročných pandemických časoch. Ďalší rok som už putoval aj ja (síce nie vo farskej fraternite). Významným sa stal tretí rok, keď nielen narástol počet „exotov“ (žartovný názov účastníka programu), ale pre mňa osobne tvorením jednej fraternity s miestnymi mužmi. Exodus však nebol len programom, ale aj realitou. Významným exodom bola rozlúčka s jedným z najväčších formátorov miestnej farnosti Mons. Vojtechom Nepšinským. Tento exodus sprevádzal príchod súčasného dekana Jozefa Krausa. Obom patrí vďaka za možnosť čerpať z ich dlhoročných pastoračných skúseností. Podobne personálnym exodom bol odchod diakona Michala, s ktorým sme strávili krásny čas spoločného spoznávania zvolenského farského života. A teraz nastáva môj osobný exodus zo Zvolena.

Krátke správy
Naše spoločenstvo

Krátke správy

Jana Krajčíková
26. júla 2023

Vigílna svätá omša Zoslania Ducha Svätého V sobotu 27. mája sa začala vo zvyčajnom čase, ale trvala o čosi dlhšie. Bola sprevádzaná spevom nášho mládežníckeho zboru a čítaniami v rôznych svetových jazykoch, napr. aj v kórejčine. Obnova farských ľudových misií Všetky sväté omše od stredy 14. 6. mali misionári – redemptoristi. Sväté omše s misijnými kázňami trvali o niečo dlhšie, ale naše duše načerpali novú duchovnú posilu. V piatok o 10.00 bola svätá omša s možnosťou prijať pomazanie chorých. Slávnosť Božieho tela Zvolenský park Ľudovíta Štúra sa v druhú júnovú nedeľu zaplnil deťmi a veriacimi. Presun sviatku Najsvätejšieho tela a krvi bol v našej farnosti zo štvrtku na najbližšiu nedeľu. Svätej omši predsedal prof. Anton Adam. V homílii sa oprel o encykliku Jána Pavla II. o Eucharistii pod názvom: Cirkev žije z Eucharistie. „Eucharistia je hodná našej pozornosti práve preto, že Eucharistia je v strede Cirkvi. A my si dnes pripomíname tento veľký dar. Ba viac ako pripomíname, uvedomujeme si podstatnú pravdu nášho kresťanského života a našej viery. Je to Ježiš, ktorý nás zhromažďuje a zjednocuje. A je to Ježiš, ktorý sa stretáva s nami, aby sme mali život. Aby sme ho mali v plnej miere, aby tento život neostával pre čas, ale bol naveky.“ Ďalej vo svojej kázni prítomných pozval položiť si otázku: „Kým je pre mňa Ježiš, práve k Eucharistickému tajomstvu, ako prijímam Ježiša a vlastne, prečo ho prijímam?“ Ďakujeme Mestu Zvolen za možnosť slávenia Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v Parku Ľudovíta Štúra a najmä ochotným veriacim za obetavú prípravu liturgickej slávnosti. Osobitné poďakovanie patrí kostolníčke sr. Antonelle, farskému zboru a hudobníkom pod vedením p. Rybana a p. Černáka, koordinátorke p. Korbašovej a technickému zabezpečeniu p. Výboha.