Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Napísali ste nám

Napísali ste nám

Nový šat farského časopisu na ohlasy čitateľov nenechal na seba dlho čakať. Či už osobne, ale formou správy, ste sa nám ozvali. Veľmi pekne vám ďakujeme a verím, že i naďalej nám ostanete verní, nielen spätnou väzbou, ale i nápadmi, čo by ste chceli v najbližších číslach nájsť.

 • Nové prevedenie časopisu sa mi lepšie pozdáva. Je pútavejšie. Obsahovo sa mi tiež páči.
  Katka (Sekier)

 • Je to kvalita na vysokej úrovni. Svaťo

 • Po vizuálnej stránke sa mi páči, že je tam mnoho fotiek, viac to zaujme. 😉 Po obsahovej stránke je to tiež dobré, zaujímavé články. Len čo sa týka správ z cirkevnej školy, možno by sa mohli spomenúť aj akcie týkajúce sa nejakých starších žiakov, nie iba prvákov... Videla som tam zopár pravopisných chýb. Katka Pozn. redakcie: Bol začiatok šk. roka, preto sa v predošlom čísle písalo viac o prvákoch.

 • Časopis vyzerá úplne inak. Môžem pov-dať, že je to úplne iný level. Papier, fotky, celkovo kvalita parádna. Myslím, že môže byť. Teraz bola značná časť venovaná sv. Otcovi, tak som zvedavý, čo to bude nabudúce. 😉 Štefan

 • Posledné NS je bezkonkurenčne najlepšie, čo som videla. 👍 Farebné fotografie mu dodali na “sile” 😉, aj obsahovo super a dostatočne hodnotné a plné. Maria

 • Časopis celkom iného vzhľadu ako sme zvyknutí, obsahuje vyvážené všetky farnosti a filiálky a správy z nich doplnené fotografiami. Oznamy prehľadné. Papier vynikajúci, drahý. Zora

 • Chvála, vďaka a nekonečná sláva Pánovi za sväté omše na dvore Cirkevnej školy. Ďakujeme našim kňazom, že sa Pánova obeta koná v našej farnosti pre všetkých veriacich. Tiež ďakujeme, že môžeme prijímať Pána v Eucharistii, pred dverami kostola. Tiež môžeme vojsť do kostola na Sviatosť zmierenia. Vďační veriaci. Mária

 • Od kamarátky som sa dozvedela o vysielaní svätej omše z nášho Kostola sv. Alžbety. Veľmi som sa na ňu tešila. Sklamalo ma, že sklamala technika, ale nakoniec to predsa len išlo. Už sa teším na nedeľu. Dúfala som už v prvej vlne v túto možnosť. Ale na druhej strane, mohla som spoznať kostoly po Slovensku :) Františka

 • V stredu sme pozerali, priamy prenos svätej omše z našej farnosti Zvolen-mesto, ale až od kázne. Dovtedy nebol žiaden signál, ale potom to už bolo v poriadku. V nedeľu som síce v kostole bola, ale potom som si pozrela záznam. Som spokojná. Pozdravujem Vás. Marta

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Alžbeta nás učí
Naše spoločenstvo

Alžbeta nás učí

Jana Krajčíková
18. decembra 2021

*Deň svätej Alžbety pripadá na 17. november. Otec vikár nám priblížil vo svojej homílii život svätej Alžbety a pripomenul, že tento deň slávime ako deň zlomový a vážny. Pre mnohých z nás to bolo oslobodenie od prenasledovania kresťanstva, deň, kedy padol komunizmus a je to zároveň deň, kedy nám cirkev pripomína veľkosť našej patrónky mesta Zvolen.* Otec vikár ďalej vyzdvihol v homílii zaujímavé kontrasty jej života. Žena, ktorá pochádzala z najvyšších vrstiev spoločnosti, z kráľovského rodu, dokázala intenzívne a aktívne prežívať myšlienky chudoby. Nadchla sa myšlienkami svätého Františka. Pochopila, že všetci sme pred Bohom tým, čím sú chudobní pred nami. A preto sú nám v podstate rovní a my sme rovní im. A dokonca službou chudobným naprávame svoj vzťah s Bohom.