Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Nový líder

Nový líder

Miništranti farnosti Zvolen-mesto si v piatok 12. 11. 2021, počas svojho miništrantského stretnutia zvolili svojho nového lídra, ktorý ich bude v najbližších rokoch viesť a usmerňovať pri službe, či už pri Kristovom oltári, ale aj pri formovaní morálneho života. Stal sa ním dlhoročný miništrant s množstvom skúseností – Ondrej Priškin.

Službu lídra prevzal po taktiež dlhoročnom skúsenom miništrantovi, Branislavovi Jančovičovi, ktorý aj kvôli študentským povinnostiam musel prenechať túto službu niekomu, kto by vedel byť kňazom farnosti „viac po ruke“. Miništranti mali na výber okrem novozvoleného lídra aj druhú možnosť v podobe brata bývalého lídra miništrantov – René Bauka.

Aby aj každý nový, nádejný miništrant spoznal svojho nového „šéfa“, požiadali sme ho, aby sa nám krátko predstavil.

Volám sa Ondrej a prvý raz som miništroval, keď som mal ešte len 3 roky. Ocino ma zobral miništrovať a chodieval som miništrovať ráno pred školou a niekedy aj po nej. Blízkosť pri oltári a dobrá spoločnosť miništrantov zaručili, že miništrujem dodnes.

Navštevoval som Cirkevnú základnú školu tu vo Zvolene a teraz navštevujem 3. ročník španielskeho bilingválneho (dvojjazyčného) gymnázia v Banskej Bystrici.

Pre miništrantov plánujem robiť výlety po okolí, cez piatkové stretká ísť von, niečo sa naučiť a vysvetliť si, kedy-čo cez svätú omšu robiť a sem-tam si ísť zahrať futbal. Vzhľadom na vážnosť služby, ktorá čaká novozvoleného lídra miništrantov, vyprosujme mu posilu pri jej vykonávaní.

AUTOR: Roman Klaška FOTO: Jozef Kraus

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Alžbeta nás učí
Naše spoločenstvo

Alžbeta nás učí

Jana Krajčíková
18. decembra 2021

*Deň svätej Alžbety pripadá na 17. november. Otec vikár nám priblížil vo svojej homílii život svätej Alžbety a pripomenul, že tento deň slávime ako deň zlomový a vážny. Pre mnohých z nás to bolo oslobodenie od prenasledovania kresťanstva, deň, kedy padol komunizmus a je to zároveň deň, kedy nám cirkev pripomína veľkosť našej patrónky mesta Zvolen.* Otec vikár ďalej vyzdvihol v homílii zaujímavé kontrasty jej života. Žena, ktorá pochádzala z najvyšších vrstiev spoločnosti, z kráľovského rodu, dokázala intenzívne a aktívne prežívať myšlienky chudoby. Nadchla sa myšlienkami svätého Františka. Pochopila, že všetci sme pred Bohom tým, čím sú chudobní pred nami. A preto sú nám v podstate rovní a my sme rovní im. A dokonca službou chudobným naprávame svoj vzťah s Bohom.