Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Obnova misií vo farnosti

Obnova misií vo farnosti
mesiaci úcty Božského Srdca Ježišovho – v júni, sa pátri redemptoristi vrátia do Zvolena, aby tu po roku 
viedli obnovu farských misií. 
	
Obnova misií vo farnosti bude prebiehať v dňoch 14. – 18. 6. 2023 pod vedením P. Ivana Flimela a ďalšich dvoch misionárov. 

	
Misionári sa spolu s veriacimi budú zamýšľať nad tým, čo znamená patriť do Cirkvi a čo sa od misií v roku 2022 zmenilo v prežívaní viery u ľudí v našej farnosti. 

Obnovu misií zakončia pátri redemptoristi sv. omšami v nedeľu 18. júna.

**FOTO:** Jozef Kraus r.2022

V mesiaci úcty Božského Srdca Ježišovho – v júni, sa pátri redemptoristi vrátia do Zvolena, aby tu po roku viedli obnovu farských misií.

Obnova misií vo farnosti bude prebiehať v dňoch 14. – 18. 6. 2023 pod vedením P. Ivana Flimela a ďalšich dvoch misionárov.

Misionári sa spolu s veriacimi budú zamýšľať nad tým, čo znamená patriť do Cirkvi a čo sa od misií v roku 2022 zmenilo v prežívaní viery u ľudí v našej farnosti.

Obnovu misií zakončia pátri redemptoristi sv. omšami v nedeľu 18. júna.

FOTO: Jozef Kraus r.2022

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Skončil sa pôst a teraz čo?
Naše spoločenstvo

Skončil sa pôst a teraz čo?

páter Rafael
6. apríla 2023

Na začiatku pôstneho obdobia nám boli hlavy posypané alebo čelá poznačené popolom so slovami: „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“ alebo „Kajajte sa a verte evanjeliu“, ktoré vyjadrujú povzbudenie Cirkvi k pôstnemu pohybu. Aj v jednom, aj v druhom výroku ide o akúsi zmenu, o akýsi pohyb, ktorý zmenu spôsobí.