Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

OZNAMY

OZNAMY

V tieto dni možno získať aj úplné odpustky pre našich zosnulých.

  1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku, pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten deň), a modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu). Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (1. novembra) až do pol¬noci určeného dňa (2. novembra).
  2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, a to raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky (ako sme uviedli vyššie). Jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky.

HODY VO FARNOSTI Zvolen - mesto

Srdečne Vás pozývame osláviť patrónku farského chrámu sv. Alžbetu s nasledovným programom: Od 8. do 16. novembra 2023 sa budú vo farskom chráme farníci modliť deviatnik ku svätej Alžbete a počas večerných sv. omší (v nedeľu počas farskej sv. omše o 9:00 hod.) sa nám budú prihovárať otcovia benediktíni zo Sampora na tému Svätosť s ľudskou tvárou. Deň pred slávnosťou 16.novembra bude celonočná adorácia v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie od 21:00 hod. do rannej svätej omše. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať Dp. Štefan Hýrošš, farár z farnosti Kláštor pod Znievom. Po svätej omši sa v kostole uskutoční divadelné predstavenie Princezná zo Znieva – príbeh o svätej Margite Uhorskej, ktorá bola neterou svätej Alžbety. Po predstavení všetkých pozývame na malé agapé vonku pred kostolom. Repríza divadla je naplánovaná na 14. januára 2024.

Milí čitatelia!

Tešíme sa, že už 33 rokov môžeme pre vás pripravovať náš farský časopis Naše Spoločenstvo.

Pri jeho tvorbe sa za tú dobu vymenilolo viacero ľudí. Za to im patrí veľké Pán Boh zaplať. Aj časopis prechádzal istým vývojom.

Po rozhovoroch s vami, čitateľmi, sme radi, že sa vám páči terajší vzhľad a hlavne jeho obsah. Tiež nás teší, že vám môžeme predstavovať spoločenstvá, ktoré fungujú vo farnostiach. Verím, že mnohým z vás tak pomôžeme zaradiť sa do života farnosti a svoje miesto má v ňom každý. Cirkev je jedno veľké spoločenstvo a každý má v ňom svoje miesto. Nebojte sa prihlásiť do spoločenstva, či už menšieho, alebo väčšieho.

Tiež vás prosíme, aby ste nás upozornili na ďalšie spoločenstvá, ktoré vo farnostiach máme, aby sme vám ich mohli predstaviť. Tiež radi privítame vaše príspevky, otázky, postrehy.

Pán nech vám žehná!

Redakcia NS

V pondelok 9. 10. 2023 z južnej strany veže nášho farského kostola (kde je misijný kríž) odpadol kus omietky i tehly. Priestor sme ohradili páskou. Prosíme o obozretnosť, kým sa poškodené miesto neopraví. Tiež vás prosíme, aby ste na tej strane zatiaľ nepoužívali stojan na bicykle.

out-stena kostola 2 f_Kraus.jpg

FOTO: pexels.com a Jozef Kraus

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Škola osobnej formácie
Naše spoločenstvo

Škola osobnej formácie

Ondrej Priškin
15. novembra 2023

Pýtali sme sa mladých šofkárov, ako hodnotia ŠOFku - Školu osobnej formácie pre mladých od 16 do 30 rokov, ktorú organizuje Diecézne centrum mládeže Maják v Španej Doline. Čo ti priniesla? Odporúčaš ju iným? Dominika: – spoznanie nových ľudí, seba samej a väčšie spoznanie Boha – odporučila by som ju mladým, ktorí sa zúčastnili Kvetného víkendu a chcú pokračovať ďalej.

Naše leto
Naše spoločenstvo

Naše leto

Magdaléna Turanská
15. novembra 2023

Ako každý rok, tak aj tento sme prázdniny odštartovali spolu na farskom tábore. Detí bolo tentoraz pomenej, no napriek tomu zábava nechýbala. V pondelok sme začali svätou omšou a pokračovali spoločnými hrami v Laniciach. Nasledujúce ráno sme sa odviezli vláčikom do Banskej Bystrice a spoločne vystúpali na Urpín. Tam na nás čakal zábavný program. V stredu sme navštívili arborétum, kde sme aj napriek náročnejším aktivitám prežili spolu opäť krásny deň. Kvôli zlému počasiu sme na ďalší deň museli vymeniť program, a tak sa na cirkevnej škole vo štvrtok uskutočnil karneval. Posledný taborový deň sme plnili po celom meste v tímoch úlohy s rôznymi aktivitami, úspešne vyhodnotili a venovali ceny deťom, no a nakoniec sme celý tábor ukončili svätou omšou v kostole. Myslím, že sme spoločne prežili príjemný čas plný zážitkov a tešíme sa na nové dobrodružstvá s deťmi budúci rok.