Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Pán kaplán Martin Ščúry

Pán kaplán Martin Ščúry
ou súčasťou všetkých troch rokov môjho pôsobenia vo Zvolene. Viditeľne vďaka programu (duchovným cvičeniam)[ Exodus 90](https://exodus90.com/), ktorý je výzvou oslovujúcou čoraz väčší počet mužov vo svete, na Slovensku i v našej farnosti. (U nás v určitej podobe aj nemálo žien.) 

Najskôr som mal možnosť duchovne sprevádzať miestnu priekopnícku skupinu mužov, ktorí sa rozhodli opustiť komfortnú zónu a nasledovať „Kristovu cestovnú mapu modlitby, bratstva a askézy“ v náročných pandemických časoch. Ďalší rok som už putoval aj ja (síce nie vo farskej fraternite). Významným sa stal tretí rok, keď nielen narástol počet „exotov“ (žartovný názov účastníka programu), ale pre mňa osobne tvorením jednej fraternity s miestnymi mužmi. 

Exodus však nebol len programom, ale aj realitou. Významným exodom bola rozlúčka s jedným z najväčších formátorov miestnej farnosti Mons. Vojtechom Nepšinským. Tento exodus sprevádzal príchod súčasného dekana Jozefa Krausa. Obom patrí vďaka za možnosť čerpať z ich dlhoročných pastoračných skúseností. Podobne personálnym exodom bol odchod diakona Michala, s ktorým sme strávili krásny čas spoločného spoznávania zvolenského farského života. A teraz nastáva môj osobný exodus zo Zvolena. 

Nie raz som sa stretal s otázkou: „Ako sa máš v tom Zvolene?“ Nemohol som odpovedať inak než „Zvolen že super“. A za tým si stojím. Preto tento môj exodus sprevádza obrovská dávka vďačnosti. V prvom rade Pánu Bohu za možnosť byť súčasťou krásneho pastoračného života zvolenskej farnosti. No podobne i vďačnosť voči mnohým ľuďom, ktorých nedokážem všetkých vymenovať, ale mal som príležitosť zažiť ich láskavý prístup, prijatie a možnosť vzájomného obohatenia sa. 

Zároveň exodus nesie so sebou aj otázku: Čo a ako si so sebou odnesiem? Na niečo pomôže auto. Konečne sa ukáže dôvod mojej záľuby v autách s veľkým kufrom. Ale to osobnejšie sa nedá odviezť autom, dokonca ani kamiónom. Prvú lásku (prvú kaplánsku farnosť) si budem odnášať vo svojom srdci. 

Na všetkých vás, milovaní, sa obraciam slovami Svätého Otca Františka: „Modlite sa za mňa!“ A ja vás rovnako všetkých odovzdávam láskavej Božej dobrote. 

**AUTOR:** Martin Ščúry, bývalý kaplán
**FOTO:** Jana Krajčíková

EXODUS

Bol výraznou súčasťou všetkých troch rokov môjho pôsobenia vo Zvolene. Viditeľne vďaka programu (duchovným cvičeniam) Exodus 90, ktorý je výzvou oslovujúcou čoraz väčší počet mužov vo svete, na Slovensku i v našej farnosti. (U nás v určitej podobe aj nemálo žien.)

Najskôr som mal možnosť duchovne sprevádzať miestnu priekopnícku skupinu mužov, ktorí sa rozhodli opustiť komfortnú zónu a nasledovať „Kristovu cestovnú mapu modlitby, bratstva a askézy“ v náročných pandemických časoch. Ďalší rok som už putoval aj ja (síce nie vo farskej fraternite). Významným sa stal tretí rok, keď nielen narástol počet „exotov“ (žartovný názov účastníka programu), ale pre mňa osobne tvorením jednej fraternity s miestnymi mužmi.

Exodus však nebol len programom, ale aj realitou. Významným exodom bola rozlúčka s jedným z najväčších formátorov miestnej farnosti Mons. Vojtechom Nepšinským. Tento exodus sprevádzal príchod súčasného dekana Jozefa Krausa. Obom patrí vďaka za možnosť čerpať z ich dlhoročných pastoračných skúseností. Podobne personálnym exodom bol odchod diakona Michala, s ktorým sme strávili krásny čas spoločného spoznávania zvolenského farského života. A teraz nastáva môj osobný exodus zo Zvolena.

Nie raz som sa stretal s otázkou: „Ako sa máš v tom Zvolene?“ Nemohol som odpovedať inak než „Zvolen že super“. A za tým si stojím. Preto tento môj exodus sprevádza obrovská dávka vďačnosti. V prvom rade Pánu Bohu za možnosť byť súčasťou krásneho pastoračného života zvolenskej farnosti. No podobne i vďačnosť voči mnohým ľuďom, ktorých nedokážem všetkých vymenovať, ale mal som príležitosť zažiť ich láskavý prístup, prijatie a možnosť vzájomného obohatenia sa.

Zároveň exodus nesie so sebou aj otázku: Čo a ako si so sebou odnesiem? Na niečo pomôže auto. Konečne sa ukáže dôvod mojej záľuby v autách s veľkým kufrom. Ale to osobnejšie sa nedá odviezť autom, dokonca ani kamiónom. Prvú lásku (prvú kaplánsku farnosť) si budem odnášať vo svojom srdci.

Na všetkých vás, milovaní, sa obraciam slovami Svätého Otca Františka: „Modlite sa za mňa!“ A ja vás rovnako všetkých odovzdávam láskavej Božej dobrote.

AUTOR: Martin Ščúry, bývalý kaplán FOTO: Jana Krajčíková

ovi kaplánovi ďakujeme zo srdca za všetko, čo pre nás urobil, čo nám dal. Za vysluhovanie sviatostí. Ďakujeme aj za starostlivosť o naše deti a mladých. Tak ako každý kňaz, čo tu bol ostáva, v našich modlitbách, tak aj vy, pán kaplán Martin. A do nového pôsobiska vám prajeme veľa sily a darov Ducha Svätého. Nech vás Pán sprevádza a žehná.
Zároveň zo srdca vítame nášho nového pána kaplána Jozefa Benčata a prajeme mu požehnaný čas medzi nami.

My, farníci, pánovi kaplánovi ďakujeme zo srdca za všetko, čo pre nás urobil, čo nám dal. Za vysluhovanie sviatostí. Ďakujeme aj za starostlivosť o naše deti a mladých. Tak ako každý kňaz, čo tu bol ostáva, v našich modlitbách, tak aj vy, pán kaplán Martin. A do nového pôsobiska vám prajeme veľa sily a darov Ducha Svätého. Nech vás Pán sprevádza a žehná. Zároveň zo srdca vítame nášho nového pána kaplána Jozefa Benčata a prajeme mu požehnaný čas medzi nami.

My, farníci, pánovi kaplánovi ďakujeme zo srdca za všetko, čo pre nás urobil, čo nám dal. Za vysluhovanie sviatostí. Ďakujeme aj za starostlivosť o naše deti a mladých. Tak ako každý kňaz, čo tu bol ostáva, v našich modlitbách, tak aj vy, pán kaplán Martin. A do nového pôsobiska vám prajeme veľa sily a darov Ducha Svätého. Nech vás Pán sprevádza a žehná. Zároveň zo srdca vítame nášho nového pána kaplána Jozefa Benčata a prajeme mu požehnaný čas medzi nami.

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Majáles a Juniáles
Naše spoločenstvo

Majáles a Juniáles

Dominika Nociarová
26. júla 2023

Dňa 26.5. sa v Jedálni u svätého Jakuba uskutočnil ďalší ročník nášho farského majálesu pre mladých. Bol to večer plný zábavy, tancovania a, samozrejme, aj dobrého jedla. Pomedzi tanečné kolá boli rôzne vystúpenia mladých a tiež rôzne aktivity. Nesmeli chýbať ani typické zvolenské tančeky, tombola a srdiečkový tanec. Celý majáles bol ladený do témy Country, a preto aj samotné kostýmy prispeli k veľmi veselej atmosfére. Myslím si, že všetci si to užili a za svitania sa vracali domov spotení od tanca a so svalovkou na nohách. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto vydarenej akcie.

Krátke správy
Naše spoločenstvo

Krátke správy

Jana Krajčíková
26. júla 2023

Vigílna svätá omša Zoslania Ducha Svätého V sobotu 27. mája sa začala vo zvyčajnom čase, ale trvala o čosi dlhšie. Bola sprevádzaná spevom nášho mládežníckeho zboru a čítaniami v rôznych svetových jazykoch, napr. aj v kórejčine. Obnova farských ľudových misií Všetky sväté omše od stredy 14. 6. mali misionári – redemptoristi. Sväté omše s misijnými kázňami trvali o niečo dlhšie, ale naše duše načerpali novú duchovnú posilu. V piatok o 10.00 bola svätá omša s možnosťou prijať pomazanie chorých. Slávnosť Božieho tela Zvolenský park Ľudovíta Štúra sa v druhú júnovú nedeľu zaplnil deťmi a veriacimi. Presun sviatku Najsvätejšieho tela a krvi bol v našej farnosti zo štvrtku na najbližšiu nedeľu. Svätej omši predsedal prof. Anton Adam. V homílii sa oprel o encykliku Jána Pavla II. o Eucharistii pod názvom: Cirkev žije z Eucharistie. „Eucharistia je hodná našej pozornosti práve preto, že Eucharistia je v strede Cirkvi. A my si dnes pripomíname tento veľký dar. Ba viac ako pripomíname, uvedomujeme si podstatnú pravdu nášho kresťanského života a našej viery. Je to Ježiš, ktorý nás zhromažďuje a zjednocuje. A je to Ježiš, ktorý sa stretáva s nami, aby sme mali život. Aby sme ho mali v plnej miere, aby tento život neostával pre čas, ale bol naveky.“ Ďalej vo svojej kázni prítomných pozval položiť si otázku: „Kým je pre mňa Ježiš, práve k Eucharistickému tajomstvu, ako prijímam Ježiša a vlastne, prečo ho prijímam?“ Ďakujeme Mestu Zvolen za možnosť slávenia Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v Parku Ľudovíta Štúra a najmä ochotným veriacim za obetavú prípravu liturgickej slávnosti. Osobitné poďakovanie patrí kostolníčke sr. Antonelle, farskému zboru a hudobníkom pod vedením p. Rybana a p. Černáka, koordinátorke p. Korbašovej a technickému zabezpečeniu p. Výboha.