Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Pápež František

Pápež František

Vlastným menom Jorge Mario Bergoglio. Je 266. pápež Katolíckej cirkvi od 13. marca 2013.

Je prvým pápežom pochádzajúcim z amerického svetadielu (z Argentíny), prvým pápežom, ktorý vzišiel z jezuitskej rehole.

Narodil sa 17. decembra 1936 v Buenos Aires v Argentíne. Za katolíckeho kňaza bol vysvätený v roku1969. Medzi rokmi 1973 až 1979 pôsobil ako provinciál Spoločnosti Ježišovej v Argentíne. Roku 1998 sa stal buenosaireským biskupom. Za kardinála ho vymenoval sv. Ján Pavol II. v roku 2001.

Cirkev v Argentíne viedol aj počas nepokojov v Argentíne v decembri 2001. Po rezignácii pápeža Benedikta XVI. 28. februára 2013 konkláve zvolilo 13. marca 2013 kardinála Bergoglia za nového pápeža.

Na svojej prvej audiencii dňa 16. marca 2013 povedal pápež novinárom, že si vybral meno František, na počesť svätého Františka z Assisi, pretože tento svätec sa špeciálne zaujímal o potreby chudobných ľudí. Možno málokto vie, že pápež František má menej formálny vzťah k úradu pápeža, než jeho predchodcovia; rozhodol sa radšej žiť v Dome svätej Marty, než aby obýval pápežský apartmán v Apoštolskom paláci..

Pápež František je známy pre svoju pokoru. Často poukazuje na Božie milosrdenstvo a prejavuje záujem o chudobných a odhodlanie viesť medzináboženský dialóg. Zastáva názor, že Cirkev by mala byť viac otvorená.

Pápež František doteraz kanonizoval 894 svätých. Schválil Dekréty aj slovenských Božích služobníkov, aby mohli byť slávnostne vyhlásení za blahoslavených. A to Titus Zeman SDB – kňaz, salezián, mučeník za duchovné povolania a Anna Kolesárová – laička, mučeníčka čistoty. Navštívil Európu, Ameriku, Afriku a Áziu.

V živej pamäti máme aj návštevu nášho Slovenska z 12. až 15. septembra 2021.

Modlime sa za nášho Veľkňaza Františka. Nech ho Pán ochraňuje, aby naplnený darmi Ducha Svätého spravoval a riadil celú Cirkev.

Všemohúci Bože, vo svojej Prozreteľnosti postavil si na čelo apoštolov svätého Petra a na ňom si vybudoval svoju Cirkev; ochraňuj nášho pápeža Františka, ktorého si ustanovil za Petrovho nástupcu a daj, aby bol tvojmu ľudu viditeľným základom a zdrojom jednoty vo viere a vzájomnej láske. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

AUTOR: Janka Krajčíková FOTO: Jozef Kraus, z návštevy Slovenska ZDROJ: Wikipedia

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Pôstne putovanie
Naše spoločenstvo

Pôstne putovanie

Alžbeta Paulíková
3. apríla 2022

Deti vo farnosti Zvolen – Západ putujú počas pôstu do Jeruzalema. Tréningový plán im má pomôcť lepšie prežiť toto obdobie pred Veľkou nocou. Deti v našej farnosti sa tento rok pustili do pôstneho obdobia naozaj naplno a chcú urobiť všetko pre to, aby ho prežili naozaj dobre a pripravili sa tak na nasledujúce sviatky. Aktivita je určená hlavne deťom, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie, ale nielen im. Do pôstneho putovania sa zapojilo naozaj veľké množstvo malých pútnikov. Na nedeľnej detskej sv. omši dostali cestovné pasy na priamu cestu zo Zvolena do Jeruzalema. Práve tam Pána Ježiša na Kvetnú nedeľu vítali palmami a budú sa tu odohrávať aj najvýznamnejšie udalosti Jeho života. Každú nedeľu dostanú malí pútnici nálepky, ktoré vložia do svojho pasu. Zároveň je na každý týždeň pripravený tréningový plán, ktorý má deťom pomôcť, aby sa cez pôst úspešne dostali do cieľa. Napríklad počas prvého týždňa si mali precvičiť svoje nohy. Nešlo len o športové aktivity, ale ich úlohou bolo aspoň raz za týždeň sa pomodliť na kolenách alebo prísť na sv. omšu do kostola aj v iný deň ako v nedeľu. Ďalší týždeň si deti majú precvičovať svoj jazyk. To sa dá napríklad pekným slovom, neodvrávaním, ale aj dlhšou modlitbou, ako je napríklad ruženec. Jeden deň v týždni sa tiež majú zriecť sladkostí.

Fatimské soboty
Naše spoločenstvo

Fatimské soboty

3. apríla 2022

Po dlhšej prestávke sa opäť začali stretávať deti z farnosti Zvolen – Západ v prvé soboty v mesiaci. Svoju pozornosť v tento deň venujú práve Panne Márii. Malí Západniari opäť začali sláviť fatimské soboty a zvláštnym spôsobom si tak uctievať našu najväčšiu orodovníčku v nebi – Pannu Máriu. Vždy v prvú sobotu v mesiaci sa stretneme na sv. omši, ktorá sa v kostole sv. Dominika začína o 8. hodine. Po nej sa spoločne pomodlíme posvätný ruženec s rozjímaniami, ale aj s pesničkami. Do modlitby sa zapájajú takmer všetky prítomné deti aj so svojimi rodičmi. Spoločne tak vytvárame jednu veľkú modliacu sa rodinu. Potom nasleduje krátka adorácia, počas ktorej môžeme v tichosti odovzdať nášmu Bohu všetko, čo nás ťaží, ale aj čo nám robí radosť. Zároveň ho prosíme o silu a pomoc do ďalších dní. Stretnutie je ukončené požehnaním so Sviatosťou Oltárnou. Najbližšie sa bude detská fatimská sobota konať 2. apríla a pozvaný je naozaj každý, kto si takýmto spôsobom chce uctiť Pannu Máriu.

Príprava birmovancov
Naše spoločenstvo

Príprava birmovancov

Alžbeta Paulíková
3. apríla 2022

V týchto dňoch sa vo farnosti Zvolen – Západ začalo prihlasovanie birmovancov. Sviatosť birmovania bude u nás budúci rok, presný termín určí Biskupský úrad v Banskej Bystrici. V minulosti prebiehala v našej farnosti príprava birmovancov priamo v kresťanských rodinách. Opýtali sme sa animátorov, ako to vnímali a čo im takáto služba farnosti dala. “Čo nám dala príprava birmovancov? Prítomnosť Ježiša u nás v obývačke na gauči. Hosť do domu, Boh do domu… A veľa rozhovorov, v ktorých sme pochopili, ako veľmi sa potrebujú mladí rozprávať aj o tabuizovaných témach a ,,jediné”, čo k tomu treba, je čas a otvorené srdce. To isté budú v ich veku potrebovať aj naše deti, takže to bola príprava do budúcna aj pre nás. Navyše tieto stretnutia naše deti (v tom čase 7 a 8 r.) mali veľmi radi a veríme, že pre ne boli dobrým príkladom, ako žiť svoju vieru skutkami. A ešte bonus: stále máme kríž, ktorý sme od nich dostali darom, nad dverami obývačky, v ktorej sme s nimi presedeli hodiny.” Manželia Kuchárovci