Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Patrónka sv. Alžbeta

Patrónka sv. Alžbeta

Farnosť Zvolen – mesto si v novembri pripomenula sviatok svojej patrónky – sv. Alžbety Uhorskej. Na tento deň sa veriaci pripravovali týždňovou duchovnou obnovou, ktorú viedli bratia dominikáni zo susednej farnosti. Slávnostnú svätú omšu celebroval banskobystrický diecézny biskup Marián Chovanec, ktorý pripomenul najvýznamnejšie vlastnosti tejto svätice.

Mesto Zvolen 17. novembra oslávilo svoju patrónku sv. Alžbetu Uhorskú. Zomrela ako 24-ročná, ale patrí medzi najvýznamnejších svätcov v Cirkvi. Počas života dokázala obdivuhodným spôsobom pomáhať druhým ľuďom. Banskobystrický biskup Marián Chovanec počas svojej homílie povedal: „Slávime patrónku nášho kostola, slávime sv. Alžbetu, ktorá je najpopulárnejším svätcom u nás na Slovensku. Naše štatistiky hovoria, že najviac kostolov a chrámov na Slovensku máme zasvätených Panne Márii, Matke Božej. Ale ten najväčší chrám, najväčší kostol, ktorý sa nachádza na Slovensku, je zasvätený práve sv. Alžbete a je to katedrála – Dóm sv. Alžbety v Košiciach.“

Diecézny biskup veriacim pripomenul, že sv. Alžbeta je patrónkou charitatívnych a sociálnych diel. Podľa neho je aj v dnešnej dobe dôležitá nielen materiálna pomoc, ale aj morálna: „Často, keď hovoríme o pomoci druhým, myslíme na tú materiálnu pomoc. Ale Svätá Alžbeta nám je príkladom aj v tej duchovnej pomoci. A ja by som chcel v tomto príhovore poukázať práve na to, aká dôležitá a významná je aj táto oblasť pomoci človeku. Katechizmus Katolíckej cirkvi keď rozoberá oblasti morálnej pomoci, tak hovorí o službe pravde a dobrému menu blížneho.“

Ďalej vymenoval služby jazyka, ktoré sa spomínajú aj v liste Korinťanom slovami: „Ak dokážeme udržať svoj jazyk na uzde, vtedy všetko naše konanie bude požehnané.“ Ďalej nám pripomenul, že služba jazyka je veľmi dôležitá a významná. Je dôležité vedieť poradiť, mať pre druhých pekné slovo. Katechizmus katolíckej cirkvi nás varuje pred tromi previneniami: Treba sa varovať posudzovania, ohovárania a osočovania. „A tak prosím sv. Alžbetu, aby pre celé mesto Zvolen aj pre našu diecézu vyprosila milosť, že by sme dokázali poslúžiť svetu pravdou, dobrým menom a potom aj tými fyzickými prostriedkami,“ dodal otec biskup. (Celá kázeň bude k dispozícii na web stránke farnosti Zvolen-mesto)

Farníci sa na slávnosť pripravovali sedemdňovou duchovnou obnovou. Pozvaní na ňu boli bratia dominikáni, ktorí počas večerných svätých omší priblížili veriacim myšlienky Svätého Otca z apoštolskej exhortácie Evagelium Gaudium. „Na slávnosť sv. Alžbety sme sa duchovne pripravovali modlitbami aj počas celonočnej adorácie. Samotná slávnosť dopadla veľmi dobre, boli sme radi, že pán biskup prijal pozvanie do našej farnosti.“

Na hodovú slávnosť prišiel do Zvolena aj kňaz Martin Félix, ktorého farníci dobre poznajú, pretože pochádza práve zo Zvolena. Ako povedal, svätá Alžbeta je veľkým príkladom aj pre dnešných kňazov. „Veľmi som sa potešil, že som mal možnosť prísť do Zvolena, lebo som už dlhší čas nebol v kostole, ktorý považujem za svoj vlastný, keďže som v ňom bol aj pokrstený aj vysvätený za kňaza. Bolo to pre mňa veľmi krásne a emotívne a odnášam si veľmi hlboký zážitok. A nad sv. Alžbetou som premýšľal predovšetkým v súvislosti s tým jedným skutkom darovania chleba chudobným a o tom zásahu Pána Boha, ktorý ju ochránil, aby jej nerobili zle.

Alžbeta ostala dokonca aj takou výčitkou, či ja ako kňaz, mám takú sociálnu lásku a hlavne či ju viem pretaviť do skutkov. Keď prídu chudobní, človek by to rád vybavil jedným eurom alebo nejakou pomocou na diaľku, aby sme si ich nemuseli pripustiť k telu. Ale sv. Alžbeta a aj mnohí iní sú neskutočným vzorom v tom, že si chudobných pripustili bližšie a žili spolu s nimi.“

AUTOR: Alžbeta Paulíková FOTO: Jozef Kraus

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

 Pán farár Jozef KANIANSKY
Naše spoločenstvo

Pán farár Jozef KANIANSKY

Alžbeta Paulíková
24. decembra 2022

Miestny kňaz Jozef Kaniansky, ktorý už roky pôsobí vo Zvolene, oslávil 17.novembra svoje 78. narodeniny. Ako povedal, svätú Alžbetu vníma ako veľkú postavu katolíckej cirkvi a vyzdvihol aj význam farského kostola: „Tento kostol bol postavený deväť rokov od Alžbetinho svätorečenia, ktorý bol ako prvý v Uhorsku zasvätený sv. Alžbete. Bola tu aj nemocnica a hoci kostol už nie je v takej podobe ako kedysi, sv. Alžbeta je pre toto mesto veľmi známa. Aj na Slovensku je veľa kostolov zasvätených sv. Alžbete.“

Lamačské chvály
Naše spoločenstvo

Lamačské chvály

Alžbeta Paulíková
24. decembra 2022

Známa gospelová skupina Lamačské chvály organizuje každý piatok chválové večery. Často bývajú len online formou, jeden piatok však zavítali aj do Zvolena, kde v kostole sv. Dominika spestrili večernú svätú omšu a po nej spoločenstvo Dismas povzbudilo veriacich svojimi svedectvami. Do kostola sv. Dominika vo farnosti Zvolen – Západ prišli jeden októbrový piatok stovky veriacich, ktorí chceli zažiť spoločenstvo, modlitbu, chvály a vypočuť si povzbudivé svedectvá. Toto všetko mohli prežiť spolu s členmi gospelovej skupiny Lamačské chvály, ktorí po svätej omši zaspievali známe kresťanské piesne. Radosť zo spoločného večera vyjadril aj líder skupiny Braňo Letko: „Dnes sme mali takú túžbu len sa stretnúť. My sme ani netušili, že toto je miesto, kde sa zmestí tak veľa ľudí, ale to, že sme všetci mohli spoločne vstúpiť do modlitby, to bolo úžasné. A to, čo ma najviac dostalo, bolo, keď páter otvoril Bohostánok a celý kostol si len kľakol a všetci sme spievali Pánovi, to bolo niečo super. Najlepší režisér je len jeden a to je náš Boh.“

Divadelné predstavenie malý Bask
Naše spoločenstvo

Divadelné predstavenie malý Bask

Alžbeta Paulíková
24. decembra 2022

Farníci si každý rok pri príležitosti sviatku svojej patrónky pripravia divadelné predstavenie, v ktorom priblížia život nejakého svätého. Keďže banskobystrická diecéza slávi tento rok Rok sv. Františka Xaverského, ochotníci predstavili život práve tohto svätca. Režisérka predstavenia Lívia Sebíňová povedala, že divadlo je spravené na dve fázy – jeho krátky životopis a jeho listy, ktoré sú autentické: „Práve tie listy sú dôležité, lebo dotvárajú ten jeho život a ukazujú nám jeho nádherné vnútro.“ Do prípravy divadla sa zapojilo viacero farníkov. Hercami boli nielen deti, ale aj ich rodičia a ďalší dospelí. Jednotlivé dejstvá boli doplnené piesňami detského farského zboru. Hlavnú postavu sv. Františka stvárnil Marián Drugda, ktorý povedal, že táto úloha bola preňho veľmi obohacujúca a tento svätec mu je inšpiráciou aj do jeho osobného života: „Keď som čítal tie jeho listy, tak som si uvedomil, že v akej dobe žili pred tými 500 rokmi a koľko ťažkostí museli prekonať. Sv. František musel byť naozaj zasiahnutý Kristom, že ho to neprešlo, a že ho tá veľká túžba ohlasovať Krista hnala cez všetky nástrahy. A ja tiež tak túžim po tom, aby som bol tak zasiahnutý, lebo človek aj počuje to slovo, aj to chce robiť, ale nejde to. Musí to prísť zvnútra a musíme sa modliť a prosiť o Božiu milosť, aby nás Kristus tak zasiahol, aby sme o tom nemohli nehovoriť.“