Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Divadelné predstavenie malý Bask

Divadelné predstavenie malý Bask

Farský divadelníci

Farníci si každý rok pri príležitosti sviatku svojej patrónky pripravia divadelné predstavenie, v ktorom priblížia život nejakého svätého. Keďže banskobystrická diecéza slávi tento rok Rok sv. Františka Xaverského, ochotníci predstavili život práve tohto svätca. Režisérka predstavenia Lívia Sebíňová povedala, že divadlo je spravené na dve fázy – jeho krátky životopis a jeho listy, ktoré sú autentické: „Práve tie listy sú dôležité, lebo dotvárajú ten jeho život a ukazujú nám jeho nádherné vnútro.“

Predstavenie s názvom Malý Bask

si pozrel aj banskobystrický biskup Marián Chovanec. Priblížil, že sv. František Xaverský zažil duchovné obrátenie ako vynikajúci študent vo Francúzsku a aj dnes môže byť pre nás veľkým príkladom: „Dokázal tie mimoriadne dary a talenty, ktoré mal, vložiť do služieb Bo-hu a Cirkvi a to práve medzi tými najchudobnejšími a jednoduchými ľuďmi Ďalekého Východu. Pre nás je vzorom, aby sme tie talenty, ktoré máme, vedeli ponúknuť Pánu Bohu, blížnemu a Cirkvi.“

Prácu dobrovoľníkov ocenil aj zvolenský dekan Jozef Kraus. Uviedol, že sv. František nás povzbudzuje, aby sme aj my dnes šírili Kristovo Evanjelium: „Všetci sme pozvaní ísť do sveta. ‚Choďte a učte‘ – to nie je len pre kňazov a misionárov. Tam, kde sme, tam je naša misia. Každý jeden – aj mamička na materskej v domácnosti, ľudia v továrni, v škole – kdekoľvek sa nachádzame, máme vydávať svedectvo o Kristovi, teda evanjelizovať.“

Po predstavení sa veriaci stretli na zvolenskom námestí so svojimi kňazmi, kde bolo pre nich pripravené malé pohostenie.

AUTOR: Alžbeta Paulíková FOTO: Jozef Kraus

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Patrónka sv. Alžbeta
Naše spoločenstvo

Patrónka sv. Alžbeta

Alžbeta Paulíková
24. decembra 2022

Farnosť Zvolen – mesto si v novembri pripomenula sviatok svojej patrónky – sv. Alžbety Uhorskej. Na tento deň sa veriaci pripravovali týždňovou duchovnou obnovou, ktorú viedli bratia dominikáni zo susednej farnosti. Slávnostnú svätú omšu celebroval banskobystrický diecézny biskup Marián Chovanec, ktorý pripomenul najvýznamnejšie vlastnosti tejto svätice. Mesto Zvolen 17. novembra oslávilo svoju patrónku sv. Alžbetu Uhorskú. Zomrela ako 24-ročná, ale patrí medzi najvýznamnejších svätcov v Cirkvi. Počas života dokázala obdivuhodným spôsobom pomáhať druhým ľuďom. Banskobystrický biskup Marián Chovanec počas svojej homílie povedal: „Slávime patrónku nášho kostola, slávime sv. Alžbetu, ktorá je najpopulárnejším svätcom u nás na Slovensku. Naše štatistiky hovoria, že najviac kostolov a chrámov na Slovensku máme zasvätených Panne Márii, Matke Božej. Ale ten najväčší chrám, najväčší kostol, ktorý sa nachádza na Slovensku, je zasvätený práve sv. Alžbete a je to katedrála – Dóm sv. Alžbety v Košiciach.“

Lamačské chvály
Naše spoločenstvo

Lamačské chvály

Alžbeta Paulíková
24. decembra 2022

Známa gospelová skupina Lamačské chvály organizuje každý piatok chválové večery. Často bývajú len online formou, jeden piatok však zavítali aj do Zvolena, kde v kostole sv. Dominika spestrili večernú svätú omšu a po nej spoločenstvo Dismas povzbudilo veriacich svojimi svedectvami. Do kostola sv. Dominika vo farnosti Zvolen – Západ prišli jeden októbrový piatok stovky veriacich, ktorí chceli zažiť spoločenstvo, modlitbu, chvály a vypočuť si povzbudivé svedectvá. Toto všetko mohli prežiť spolu s členmi gospelovej skupiny Lamačské chvály, ktorí po svätej omši zaspievali známe kresťanské piesne. Radosť zo spoločného večera vyjadril aj líder skupiny Braňo Letko: „Dnes sme mali takú túžbu len sa stretnúť. My sme ani netušili, že toto je miesto, kde sa zmestí tak veľa ľudí, ale to, že sme všetci mohli spoločne vstúpiť do modlitby, to bolo úžasné. A to, čo ma najviac dostalo, bolo, keď páter otvoril Bohostánok a celý kostol si len kľakol a všetci sme spievali Pánovi, to bolo niečo super. Najlepší režisér je len jeden a to je náš Boh.“