Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Predstavujeme vám Modlitby matiek

Predstavujeme vám Modlitby matiek

Sme radi, že vám môžeme postupne predstavovať spoločenstvá fungujúce v našej farnosti.

Ako prvé Vám predstavujeme spoločenstvo MODLITBY MATIEK.

Kto založil Modlitby matiek (MM) a čo MM sú?

Modlitby matiek je medzinárodné kresťanské hnutie otvorené pre všetky denominácie a má podporu katolíckej cirkvi. Na Slovensku je schválené Konferenciou biskupov Slovenska a osobitne všetkými diecéznymi biskupmi katolíckej a gréckokatolíckej cirkvi. Vzniklo v roku 1995 vo Veľkej Británii a jeho zakladateľkou je Veronica Williams. V priebehu ďalších dvoch rokov sa rozšírilo do celého sveta. U nás na Slovensku sa v roku 1996 začali modliť dve mamy v Bratislave. Národnou koordinátorkou MM na Slovensku je mama Jana Pajanová.

Čo treba urobiť pred založením skupinky MM?

Ak túžite modliť sa v skupinke MM, je dobré modliť sa jeden mesiac každý deň modlitbu na tento úmysel (tretí desiatok radostného ruženca alebo inú modlitbu), aby vám Pán ukázal, s kým a kedy sa máte modliť. Skupinky MM sú malé, majú mať minimálne dve a maximálne osem matiek.

Kde a ako často sa skupinky stretávajú?

Odporúčané miesto na stretávanie sa sú naše domácnosti. Modlitbami sa naše domovy posväcujú. Niektoré skupinky sa modlia v kostole, v kaplnke, na fare..., je to rôzne. Stretávame sa raz do týždňa, vždy v ten istý deň a v tú istú hodinu. Ak niektorá mama nemôže prísť (práca na zmeny, choroba...) v duchu sa pripojí v čase modlitby MM k tým, ktoré sa modlia, alebo obetuje prácu, ktorú práve robí.

Kto sa môže modliť v skupinke?

Modlitby matiek sú pre všetky ženy so srdcom matky: fyzické aj duchovné matky, staré mamy, krstné, či birmovné mamy, slobodné, vydaté, rozvedené, rehoľníčky.

Aká je spiritualita Modlitieb matiek?

Spiritualita hnutia MM je cesta úplného odovzdania sa. Učíme sa žiť život Ježišovej Matky. Pri modlitbách odovzdávame seba, svoje deti a svojich drahých do Ježišových rúk vo veľkej dôvere, že On môže všetko. „Odovzdať sa, znamená pokojne zavrieť oči svojej duše a dovoliť Ježišovi, aby nás preniesol vo svojom náručí na druhý breh; ako dieťa, ktoré spí v matkinom náručí.“

Základné zásady:

  • neradiť: cez spoločnú modlitbu hľadáme Božie riešenie na konkrétny problém tej ktorej mamy.
  • neohovárať: učíme sa milosrdenstvu voči blížnemu aj tak, že nehovoríme o zlých vlastnostiach druhých ľudí.
  • nevynášať: dôverné veci, o ktorých hovoria matky na našich stretnutiach, nerozprávame inde. Často ide o bolestné a osobné záležitosti. Budujeme tak vzájomnú dôveru.

Povedali o modlitbách matiek mamičky zo Zvolena a okolia

U nás vo Zvolene MM vznikli na jar v roku 1997. Prvú skupinku založili sestry Pavlína a Rózka Barancové, slobodné duchovné mamy, ktoré sa od začiatku veľmi intenzívne modlili modlitby z knižočky MM za všetky svoje duchovné deti. Mňa oslovili a pozvali do MM na jeseň v roku 1997. Vtedy som hľadala spoločenstvo, a preto som začala chodiť a modliť sa spolu s nimi. Stretávali sme sa pravidelne raz za týždeň a odovzdávali svoje deti a modlili sa na všetky úmysly z MM. Každoročne sme chodievali na celoslovenské stretnutia MM vo Svite, až do vypuknutia pandémie Covid-19. Boli pre nás veľkým povzbudením pre množstvo mám z celého Slovenska, ktoré v modlitbe odovzdávali svoje deti a ostatné úmysly, za ktoré sme sa spoločne modlili. Odovzdanie a modlitba sú hlavnou spiritualitou MM, a preto MM prežívajú napriek našim osobným prekážkam alebo pandémii, počas ktorej sme sa modlili každá sama na spoločné úmysly.

mama Janka

Modlitby matiek mi priniesli úžasné spoločenstvo. V MM sa modlím už 11 rokov a cez tieto modlitby som spoznala úžasné maminky. Napriek tomu, že sme sa pre-sťahovali a už som preto v inej skupinke, udržujem vzťahy aj s mamičkami z predchádzajúcej skupinky. Boh nás postupne formuje. Iné sme boli pred šiestimi rokmi a iné sme teraz. Snažíme sa hľadať to, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeľuje. Navzájom si nesieme svoje bremená. Odovzdávame naše deti, manželstvá, aj samy seba Ježišovi, lebo vieme, že sme potom všetci v tých najlepších rukách.

mama Zuzka

Som v srdci veľmi vďačná nebeskému Otcovi za MM. Vďaka aj za veľké stretnutie vo Svite, kde krátko potom, ako som sa dozvedela o MM, som sa ho aj prvýkrát zúčastnila (rok 2015). Tam sa ma veľmi dotkli svedectvá matiek, ktoré svedčili o sile modlitby a vypočutých modlitbách. ,,Zlož svoju starosť na Pána a on sa postará...” Moja vlastná skúsenosť je tá, že sa skutočne stará, keď sa utiekame do bezpečného útočišťa. Moje srdce sa napĺňa pocitom bezpečia.

mama Milka

Vedela som, že mamy z našej farnosti sa stretávajú na modlitbách, ale bola som unavená, žila som v kolotoči – práca, rodina, domácnosť a večer sa mi už nechcelo nikam chodiť. Bola však vo mne túžba modliť sa za moje deti viac a aj inak ako dovtedy. Cítila som, že oddychovanie ani spánok mi nedávajú skutočnú silu a pokoj, tak som oslovila kamarátku, mamičku, o ktorej som vedela, že sa modlí v MM. Je to už 11 rokov. Postupne sa moje srdce naplnilo pokojom a istotou, že to bolo správne rozhodnutie. Vždy zo stretnutia odchádzam oddýchnutá, naplnená pokojom, istotou, že nič lepšie pre svoje deti robiť nemôžem. Veľmi ma teší, že aj moja dcéra má svoju skupinku MM. Verím, že aj moji synovia nájdu opäť Otcovu náruč, pretože On má moc zmeniť chod vecí.

mama Milena

Pravidelné a vytrvalé odovzdávanie detí na modlitbách ma privádza k stále silnejšej dôvere v to, že nebeský Otec sa o všetko postará. Uvedomenie si toho, že deti (a nielen deti) sú v tých najlepších Božích rukách, mi prináša pokoj. V skupine, v ktorej sa stretávame, sme si s ostatnými mamami vytvorili pekné dôverné a myslím, že aj veľmi hlboké priateľstvá. Stretávame sa často aj mimo modlitbových stretnutí, vzájomne si zdieľame svoje starosti aj radosti. Vieme zájsť spolu na kávu, pripraviť si navzájom narodeninové darčeky, ale aj pomôcť s praktickými vecami. Máme záujem jedna o druhú, vieme sa povzbudiť, keď je niektorej ťažko. A som Bohu nesmierne vďačná za to, že mi poslal do života tieto moje sestry, pretože vďaka nim zažívam ozajstnú Božiu rodinu – Cirkev.

mama Eva

Do modlitieb matiek ma pred dvanástimi rokmi pozvala jedna mamička, ktorá sa chcela modliť a ešte nemala skupinku. Chcela som vtedy pomoc „zhora“, aby život mojich detí išiel presne podľa mojich predstáv. Aby Pán zariadil to, čo sa mne nedarilo dosiahnuť mojimi silami... Pán je veľmi trpezlivý a postupne, počas tých uplynulých rokov mi začal ukazovať a neustále ukazuje, že najlepšie, čo môžem urobiť, je pustiť všetky moje predstavy o živote mojich detí z hlavy a odovzdať ich v dôvere do rúk, ba priam do náručia Boha, ktorý ich miluje väčšou láskou ako ja. A toto sa deje na každom modlitbovom stretnutí.

mama Zuzana

Viac o modlitbách matiek sa dozviete na 0915/195 582

info@modlitbymatiek.sk

www.modlitbymatiek.sk

kontaktovať môžete aj pomocnú koordinátorku BB diecézy Zuzanu Caudtovú zuzana.caudtova@gmail.com

AUTOR: Zuzana Caudtová FOTO: Filip Caudt

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Obnova misií vo farnosti
Naše spoločenstvo

Obnova misií vo farnosti

Redakcia
6. apríla 2023

V mesiaci úcty Božského Srdca Ježišovho – v júni, sa pátri redempto-risti vrátia do Zvolena, aby tu po roku viedli obnovu farských misií. Obnova misií vo farnosti bude prebiehať v dňoch 14. – 18. 6. 2023 pod vedením P. Ivana Flimela a ďalšich dvoch misionárov. Misionári sa spolu s veriacimi budú zamýšľať nad tým, čo znamená patriť do Cirkvi a čo sa od misií v roku 2022 zmenilo v prežívaní viery u ľudí v našej farnosti.