Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Putovanie relikvie

 Putovanie relikvie

V Banskobystrickej diecéze už niekoľko týždňov putuje relikvia patróna diecézy sv. Františka Xaverského. Deje sa tak vrámci prebiehajúceho Roka sv. Františka Xaverského, ktorý vyhlásil diecézny biskup Marián Chovanec pri príležitosti 400. výročia svätorečenia nášho patróna. Počas jedného týždňa si vzácnu relikviu mohli uctiť aj veriaci vo farnostiach zvolenského dekanátu.

Púť relikvie sv. Františka Xaverského sa začala koncom októbra minulého roka v banskobystrickej katedrále a k nám prišla z dekanátu Partizánske. Veriaci si pri tejto príležitosti pripravili v jednotlivých farnostiach rôzne pobožnosti, aby si lepšie uctili tohto svätca. Na príchod sv. Františka Xaverského sa pripravovali aj vo farnosti Zvolen-mesto. Dekan a farár Jozef Kraus nám priblížil, že príprava vo farnosti sa začala už minulý rok: „Farníci nacvičili divadelné predstavenie o tomto svätcovi s názvom Malý Bask, ktoré sa odprezentovalo na sviatok patrónky nášho chrámu sv. Alžbety Uhorskej a posledný deň Vianočného obdobia 8. januára bola repríza. Od 1. januára sme sa tiež modlili Deviatnik k sv. Františkovi. Samozrejme, veriaci prichádzali do kostola počas celého dňa a modlili sa aj ďalšie modlitby a litánie k sv. Františkovi a uctili si tak túto relikviu.“

Uctiť si sv. Františka prišli do kostola sv. Alžbety aj žiaci z cirkevnej Základnej školy sv. Dominika Savia so svojimi učiteľmi. Spoločne si priblížili osobu sv. Františka a pomodlili sa litánie aj modlitbu k patrónovi našej diecézy.

Relikvia priputovala počas týždňa aj do Kostola sv. Dominika vo farnosti Zvolen-Západ. Bratia dominikáni tu slávili aj sväté omše ku cti sv. Františka a v ten deň bol kostol otvorený pre verejnosť skôr, aby mohli veriaci prichádzať a individuálne sa pomodliť. Administrátor farnosti, páter Rafael Tresa, povedal, že celý ten čas dávali do popredia život sv. Františka: „Každú polhodinu sme čítali časť z jeho životopisu. Čítaním tohto životopisu v prítomnosti jeho relikvie naozaj osobnosť tohto svätca pred našimi očami ako-by ožívala. Večer pred svätou omšou sme sa modlili ruženec špeciálne zameraný za povolania s rozjímaniami, ktoré boli pripravené na túto udalosť tak, aby reflektovali misionársku činnosť sv. Františka Xaverského.“

Veriaci mohli ostať v kostole aj po večernej svätej omši a s bratmi dominikánmi sa spoločne pomodlili litánie k sv. Františkovi. Páter Rafael na záver udelil každému individuálne požehnanie touto relikviou. Uctiť si takto sv. Františka prišli desiatky ľudí. „Je to svedectvo toho, že veriaci nestratili vieru v sväteniny Cirkvi, nestratili vieru v účinnosť Božieho požehnania a v to, čo relikvie pre katolíkov znamenajú. Pevne verím, že príklad a posolstvo sv. Františka Xaverského sa prejavia aj v našom každodennom živote, v živote našej farnosti a našej diecézy,“ dodal páter Rafael.

Relikvia sv. Františka Xaverského následne putovala zo zvolenského do detvianskeho dekanátu.

AUTOR A FOTO: Alžbeta Paulíková

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Biskupské požehnanie
Naše spoločenstvo

Biskupské požehnanie

Mária Podhorová
15. marca 2023

Služba kostolníka je služba Bohu a ľudu. Za obetavú a dlhoročnú prácu dostala pani kostolníčka poďakovanie od diecézneho biskupa. V našom Kostole sv. Jána Pavla II. v Lieskovci sa po Vianociach uskutočnila dôležitá udalosť. Dňa 22.1.2023 sa na záver nedeľnej sv. omše poďakoval dekan Mgr. Jozef Kraus Irenke Šiandorovej za obetavú a intenzívnu službu kostolníčky, ktorú vykonávala 25 rokov. Tiež jej odovzdal jej biskupské požehnanie od diecézneho biskupa Mons. ThDr. Mariána Chovanca. Pozícia kostolníčky je v kostole veľmi dôležitá, pretože kostolníčka je jednou z tvárí kostola, ktorá je v kontakte s veriacimi počas svätej omše, ako aj pri iných dôležitých udalostiach. V našom kostole sme mali šťastie mať takúto oddanú