Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Sekierska rodina

Sekierska rodina

Čas svedectiev

Počas jednej septembrovej nedele sme mohli v Kostole Božského Srdca Ježišovho zazrieť neznáme tváre. Speváci tiež boli akísi cudzí. Mladí ľudia, celé rodiny sa usmievali na nás domácich, niektorí v košeliach, niektorí v žltých mikinách alebo v bundách s nápisom Jesus Army (Ježišova armáda). Až počas homílie sa nám predstavil Michal zo spoločenstva Dismas. Predstavil krátko toto spoločenstvo a pozval všetkých na modlitby chvál a pár svedectiev po svätej omši.

Kostolík zostal taký poloplný. Menšie deti behali vonku a my sme mohli počúvať Michalove svedectvá. On sám je vychovávateľom vo väznici. Dokázal nám za chvíľu priblížiť činnosť „misionárov“ v tomto priestore. Je úžasné, ako Boh koná cez ľudí aj na takýchto miestach. Celé spoločenstvo má aktívnu časť, ľudí, ktorí priamo navštevujú väznice, ale aj druhú časť, v ktorej sú tí, ktorí ich činnosť sprevádzajú modlitbami.

Pri rozprávaní o obráteniach a božích zásahov do životov väzňov mali mnohí z nás zvláštny pocit. Možno smútku, ľútosti, zrazu sa bežné starosti v rodinách, v práci zdali smiešne a malicherné. Veľká vďaka za svedectvá, povzbudenia a modlitby chvál!

Pripravme cestu Pánovi

Advent je obdobím, v ktorom sa máme stí-šiť, konať pokánie, trošku zabudnúť na seba. K dobrej príprave na Vianoce nám môžu pomôcť aktivity vo farnosti.

Po koronových rokoch sa už všetci tešíme na rorátne sväté omše.

Určite nebude chýbať deťmi tak obľúbená farovica, počas ktorej spolu čakajú na fare v noci na príchod Mikuláša.

Aby sme nezabudli, že sme členmi spoločenstva a nepestujeme si len osobnú vieru, otvoríme svoje srdcia pre spolufarníkov v Adventnom anjelovi. Už tradične si na prvú adventnú nedeľu ťaháme na lístočkoch mená ľudí, za ktorých sa potom počas adventu modlíme denne desiatok sv. ruženca.

Počas Vianoc im pod stromčekom v kostole môžeme nechať malý darček. Verím, že nám Advent pomôže pochopiť hĺbku Vianoc, že neostaneme len pri ligotavom pozlátku konzumu a darčekov.

AUTOR: Veronika Plichtová FOTO: pexels.com

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Patrónka sv. Alžbeta
Naše spoločenstvo

Patrónka sv. Alžbeta

Alžbeta Paulíková
24. decembra 2022

Farnosť Zvolen – mesto si v novembri pripomenula sviatok svojej patrónky – sv. Alžbety Uhorskej. Na tento deň sa veriaci pripravovali týždňovou duchovnou obnovou, ktorú viedli bratia dominikáni zo susednej farnosti. Slávnostnú svätú omšu celebroval banskobystrický diecézny biskup Marián Chovanec, ktorý pripomenul najvýznamnejšie vlastnosti tejto svätice. Mesto Zvolen 17. novembra oslávilo svoju patrónku sv. Alžbetu Uhorskú. Zomrela ako 24-ročná, ale patrí medzi najvýznamnejších svätcov v Cirkvi. Počas života dokázala obdivuhodným spôsobom pomáhať druhým ľuďom. Banskobystrický biskup Marián Chovanec počas svojej homílie povedal: „Slávime patrónku nášho kostola, slávime sv. Alžbetu, ktorá je najpopulárnejším svätcom u nás na Slovensku. Naše štatistiky hovoria, že najviac kostolov a chrámov na Slovensku máme zasvätených Panne Márii, Matke Božej. Ale ten najväčší chrám, najväčší kostol, ktorý sa nachádza na Slovensku, je zasvätený práve sv. Alžbete a je to katedrála – Dóm sv. Alžbety v Košiciach.“

Lamačské chvály
Naše spoločenstvo

Lamačské chvály

Alžbeta Paulíková
24. decembra 2022

Známa gospelová skupina Lamačské chvály organizuje každý piatok chválové večery. Často bývajú len online formou, jeden piatok však zavítali aj do Zvolena, kde v kostole sv. Dominika spestrili večernú svätú omšu a po nej spoločenstvo Dismas povzbudilo veriacich svojimi svedectvami. Do kostola sv. Dominika vo farnosti Zvolen – Západ prišli jeden októbrový piatok stovky veriacich, ktorí chceli zažiť spoločenstvo, modlitbu, chvály a vypočuť si povzbudivé svedectvá. Toto všetko mohli prežiť spolu s členmi gospelovej skupiny Lamačské chvály, ktorí po svätej omši zaspievali známe kresťanské piesne. Radosť zo spoločného večera vyjadril aj líder skupiny Braňo Letko: „Dnes sme mali takú túžbu len sa stretnúť. My sme ani netušili, že toto je miesto, kde sa zmestí tak veľa ľudí, ale to, že sme všetci mohli spoločne vstúpiť do modlitby, to bolo úžasné. A to, čo ma najviac dostalo, bolo, keď páter otvoril Bohostánok a celý kostol si len kľakol a všetci sme spievali Pánovi, to bolo niečo super. Najlepší režisér je len jeden a to je náš Boh.“