Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Svätí bližšie k veriacim

Svätí bližšie k veriacim

Dominikáni na Západe rozbehli aktivitu, v ktorej veriacim predstavujú životy svätých. Vždy na úvod nového týždňa vystavia v Kostole sv. Dominika relikviu svätého alebo blahoslaveného, aby sa každý, kto tento chrám navštívi, mohol zastaviť, pomodliť a uctiť si tohto svätého a spoznať tak ďalšieho nebeského priateľa.

Dominikánska provincia na Slovensku má bohatú zbierku relikvií. Každý pondelok po svätej omši a spoločnej modlitbe vešpier môžu preto veriaci vo farnosti Zvolen Západ bližšie spoznať život jedného svätého. Jeho relikviu vystavia na celý týždeň k verejnej úcte a osobnej modlitbe. S takýmto nápadom prišiel páter Rafael Tresa OP, ktorý sa už po vstupe do rehole zaujímal o relikvie svätých a blahoslavených. Verí, že keď veriaci lepšie spoznajú konkrétneho svätého, nájdu v ňom priateľa, pomocníka či inšpiráciu do svojho osobného života, aby mohli svoj kresťanský život žiť naplno.

„Každý svätec je evanjelium v praxi. Už v ranej Cirkvi boli pozostatky svätých vo veľkej úcte. Pre kresťanov boli cennejšie než drahokamy či zlato, pretože svätec svojím verným životom sa pripodobňoval samotnému Majstrovi – Kristovi. Verní tejto tradícii Cirkvi ani my nemáme tento poklad na to, aby tu stál alebo aby sme sa hrdili, koľko máme relikvií (akoby nejakých trofejí), ale sú na to, aby ich ľudia mohli uctievať. Cez úctu k svätým sa sami posväcujeme, oslavujeme Boha, ktorý v slabých ľuďoch vykonal tak úžasné veci a upevňuje sa v nás viera vo večný život.“

Väčšina relikvií v dominikánskej zbierke sú práve kosti svätých. Takéto relikvie sa označujú pojmom relikvie prvej triedy. Na to, aby mohli takýto ostatok vystaviť pre verejnosť, musí mať dekrét o pravosti, ktorý vydáva ordinár, biskup alebo postulátor kauzy svätorečenia, a pečať. Páter Rafael Tresa OP vysvetľuje, prečo majú práve kosti svätých také výnimočné postavenie: „Človek je substanciálna jednota tela a duše. Tá jednota je neoddeliteľná, je vlastná človeku. Duchovní autori a teológovia hovoria, že aj po smrti nejakým spôsobom stále pretrváva to prepojenie duše s telom. Mystici dokonca poukazujú aj na to, že duše v nebi prosia Boha, aby čím skôr prišlo zjednotenie ich tiel a duší, pretože len vtedy, keď sa obnoví narušená identita človeka (jednota tela a duše) bude človek kompletný. Takže tam, kde je relikvia svätého, tam je ten svätý sám prítomný.“

Prvou relikviou, ktorú vystavili v kostole sv. Dominika, bol ostatok blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej, ktorá je považovaná za jednu z najväčších mystikov Cirkvi. Je známa tým, že mala stigmy a hlboké vízie tajomstiev viery, života svätých a Matky Božej a všetkých udalostí, ktoré máme opísané vo Svätom písme. Každý pondelok po svätej omši a spoločnej modlitbe vešpier budú vystavené relikvie aj ďalších svätých, ktorých životy môžu byť tiež pre ostatných inšpiráciou a povzbudením ako lepšie zvládať každodenné ťažkosti a žiť svoj kresťanský život. Páter Rafael Tresa OP už predstavil napríklad život svätého Norberta, blahoslaveného Hroznatu či blahoslavenú Bronislavu.

Informácie, ktorý svätý je aktuálne vystavovaný, sú zverejnené aj na stránke farnostzvo-lenzapad.sk. Bratia dominikáni pozývajú všetkých k modlitbe a úcte k relikviám. Túto možnosť majú denne medzi svätými omšami. V prípade vážnej potreby je možné sa dohodnúť aj na individuálnej úcte v priebehu dňa. „Všetkých srdečne pozývame prísť do fyzickej blízkosti svätých. Mnohí z nás nemôžu putovať do zahraničia, na miesta, kde sa nachádzajú hroby svätcov. V našom dominikánskom kostole na Západe svätci naopak prichádzajú za nami. Chcú nám pomáhať, chcú nás chrániť, chcú nám byť príkladom, len ich musíme poznať, často vzývať a nasledovať,“ vyslovuje svoje pozvanie páter Rafael.

Počas vianočného obdobia relikvie vystavované nebudú. Po novom roku bude ďalšia relikvia vystavená v pondelok po nedeli Krstu Krista Pána (čiže 10. januára).

AUTOR a FOTO: Alžbeta Paulíková

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Patrónka sv. Alžbeta
Naše spoločenstvo

Patrónka sv. Alžbeta

Alžbeta Paulíková
24. decembra 2022

Farnosť Zvolen – mesto si v novembri pripomenula sviatok svojej patrónky – sv. Alžbety Uhorskej. Na tento deň sa veriaci pripravovali týždňovou duchovnou obnovou, ktorú viedli bratia dominikáni zo susednej farnosti. Slávnostnú svätú omšu celebroval banskobystrický diecézny biskup Marián Chovanec, ktorý pripomenul najvýznamnejšie vlastnosti tejto svätice. Mesto Zvolen 17. novembra oslávilo svoju patrónku sv. Alžbetu Uhorskú. Zomrela ako 24-ročná, ale patrí medzi najvýznamnejších svätcov v Cirkvi. Počas života dokázala obdivuhodným spôsobom pomáhať druhým ľuďom. Banskobystrický biskup Marián Chovanec počas svojej homílie povedal: „Slávime patrónku nášho kostola, slávime sv. Alžbetu, ktorá je najpopulárnejším svätcom u nás na Slovensku. Naše štatistiky hovoria, že najviac kostolov a chrámov na Slovensku máme zasvätených Panne Márii, Matke Božej. Ale ten najväčší chrám, najväčší kostol, ktorý sa nachádza na Slovensku, je zasvätený práve sv. Alžbete a je to katedrála – Dóm sv. Alžbety v Košiciach.“

Lamačské chvály
Naše spoločenstvo

Lamačské chvály

Alžbeta Paulíková
24. decembra 2022

Známa gospelová skupina Lamačské chvály organizuje každý piatok chválové večery. Často bývajú len online formou, jeden piatok však zavítali aj do Zvolena, kde v kostole sv. Dominika spestrili večernú svätú omšu a po nej spoločenstvo Dismas povzbudilo veriacich svojimi svedectvami. Do kostola sv. Dominika vo farnosti Zvolen – Západ prišli jeden októbrový piatok stovky veriacich, ktorí chceli zažiť spoločenstvo, modlitbu, chvály a vypočuť si povzbudivé svedectvá. Toto všetko mohli prežiť spolu s členmi gospelovej skupiny Lamačské chvály, ktorí po svätej omši zaspievali známe kresťanské piesne. Radosť zo spoločného večera vyjadril aj líder skupiny Braňo Letko: „Dnes sme mali takú túžbu len sa stretnúť. My sme ani netušili, že toto je miesto, kde sa zmestí tak veľa ľudí, ale to, že sme všetci mohli spoločne vstúpiť do modlitby, to bolo úžasné. A to, čo ma najviac dostalo, bolo, keď páter otvoril Bohostánok a celý kostol si len kľakol a všetci sme spievali Pánovi, to bolo niečo super. Najlepší režisér je len jeden a to je náš Boh.“