Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Z Ríma do Zvolena

Z Ríma do Zvolena

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Pozdravujem vás, drahí čitatelia. Z redakčnej rady ma poprosili, aby som sa trochu predstavil.

Volám sa Jozef Benčat, narodil som sa v roku 1989 v Bojniciach. Pochádzam zo šiestich súrodencov, z rodiny, v ktorej nás rodičia odmalička viedli k viere, za čo som im veľmi vďačný – a tiež aj viacerým kňazom. Ako dieťa som vyrastal v Prievidzi a neskôr v Handlovej.

Povolanie ku kňazstvu som začal vnímať, keď som mal osem rokov. Po strednej ško-le som sa na kňazské povolanie formoval v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne. Diakonskú vysviacku som mal 13. júna 2015 a potom som bol diakonom v Prievidzi-Zapotôčkoch.

Kňazskú vysviacku som mal 18. júna 2016. Potom som bol kaplánom v Hriňovej, neskôr aj na štúdiách v Ríme.

Od 1. júla 2023 som farským vikárom (kaplánom) u vás vo farnosti Zvolen–mesto. Dúfam, že mi Pán Boh v tejto službe medzi vami pomôže. Nech on koná.

Vďaka aj za vaše svedectvo viery.

FOTO: osobný archív Jozefa Benčata

Motto: „Veď naša vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista“. (Flp 3,20).Jozef Benčat

V mene všetkých farníkov a čitateľov Nášho spoločenstva vám vyprosujeme veľa Božích milostí, ochranu našej drahej nebeskej Matky a silu Ducha Svätého. Aby ste nás i naše deti a mládež bezpečne viedli na ceste za Pánom. Redakcia NS

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Škola osobnej formácie
Naše spoločenstvo

Škola osobnej formácie

Ondrej Priškin
15. novembra 2023

Pýtali sme sa mladých šofkárov, ako hodnotia ŠOFku - Školu osobnej formácie pre mladých od 16 do 30 rokov, ktorú organizuje Diecézne centrum mládeže Maják v Španej Doline. Čo ti priniesla? Odporúčaš ju iným? Dominika: – spoznanie nových ľudí, seba samej a väčšie spoznanie Boha – odporučila by som ju mladým, ktorí sa zúčastnili Kvetného víkendu a chcú pokračovať ďalej.

Naše leto
Naše spoločenstvo

Naše leto

Magdaléna Turanská
15. novembra 2023

Ako každý rok, tak aj tento sme prázdniny odštartovali spolu na farskom tábore. Detí bolo tentoraz pomenej, no napriek tomu zábava nechýbala. V pondelok sme začali svätou omšou a pokračovali spoločnými hrami v Laniciach. Nasledujúce ráno sme sa odviezli vláčikom do Banskej Bystrice a spoločne vystúpali na Urpín. Tam na nás čakal zábavný program. V stredu sme navštívili arborétum, kde sme aj napriek náročnejším aktivitám prežili spolu opäť krásny deň. Kvôli zlému počasiu sme na ďalší deň museli vymeniť program, a tak sa na cirkevnej škole vo štvrtok uskutočnil karneval. Posledný taborový deň sme plnili po celom meste v tímoch úlohy s rôznymi aktivitami, úspešne vyhodnotili a venovali ceny deťom, no a nakoniec sme celý tábor ukončili svätou omšou v kostole. Myslím, že sme spoločne prežili príjemný čas plný zážitkov a tešíme sa na nové dobrodružstvá s deťmi budúci rok.