Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Zo života školy

Zo života školy

Športové úspechy –Florbal chlapcov

Naši starší chlapci (výber zo siedmakov, ôsmakov, deviatakov) vyhrali vo flobale základnú skupinu a postúpili na okres, kde v silnej konkurencii obsadili pekné 4. miesto. Gratulujeme.

Požehnávanie tried

Na začiatku kalendárneho roka býva zvykom požehnávanie domácností. U nás na cirkevnej škole si držíme tradíciu a pán kaplán požehná na začiatku nového roka každú triedu. Tak to bolo i v tomto januári. Ďakujeme za požehnanie a veríme, že nám Pán pomôže a ochráni nás počas celého roka. Šaliansky Maťko J. C. Hronského

Tento školský rok nás reprezentovali v okresnom kole v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko – J. C. Hronského dve naše šikovné žiačky: Barborka Krahulcová a Agátka Turanská. Barborke sa podarilo získať 2. miesto vo svojej kategórii. Obidvom dievčatám srdečne gratulujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy.

Návšteva DJGT

Pani učiteľka Kaššová so svojou triedou ôsmakov navštívila v jeden januárový podvečer Divadlo J. G. Tajovského, konkrétne krásne preddtavenie Škola – základ života. Žiaci si užili atmosféru divadla a skvelé herecké výkony našich zvolenských hercov.

Pasovanie prvákov

Veľkú slávnostnú pasovačku mali dňa 31. januára 2023 žiaci 1.A a 1.B triedy. Počas krásneho programu, ktorý sa konal v priestoroch telocvične, ukázali všetkým prítomným – rodičom i kamarátom z iných tried, čo sa počas prvého polroka v škole aučili. Boli slávnostne pasovaní pánom riaditeľom za prvákov cirkevnej školy a od triednych učiteliek dostali svoje prvé ysvedčenie. Ich patrónmi a ochrancami sa stali žiaci 4. a 8. ročníka. Našim milým prváčikom prajeme naďalej veľa úspechov, aby sa im v škole darilo a chodili do nej vždy s úsmevom.

Lyžiarsky kurz

Naši žiaci – siedmaci – sa v januári zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Látkach-Ko-čande. Mohli sa tak naučiť a niektorí viac zdokonaliť v krásnom zimnom športe. Celý týždeň sprevádzalo našich žiakov a pedagógov pekné počasie a poriadna snehová nádielka. Veľká vďaka patrí nášmu pánovi učiteľovi Sladkovskému a pani učiteľke Janečkovej, ktorí lyžiarsky výcvik zorga-nizovali a vďaka ktorým vôbec mohli naši žiaci lyžiarsky výcvik absolvovať.

Francúzsky kvíz

V jedno januárové dopoludnie sa v rámci hodín francúzskeho jazyka zúčastnili žiačky šiesteho ročníka francúzskeho kvízu v kaviarničke Café Džezva vo Zvolene. S pani učiteľkou Holosovou si takto spríjemnili a ozvláštnili výučbu cudzieho jazyka a spojili príjemné s užitočným. :)

Korčuľovanie na námestí

Druháci cirkevnej školy sú veľmi šikovní športovci. Už niekoľkokrát navštívili verejné klzisko na námestí a parádne si užili korčuľovanie na čerstvom vzduchu.

AUTOR: Mária Krahulcová FOTO: Archív školy

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Obnova misií vo farnosti
Naše spoločenstvo

Obnova misií vo farnosti

Redakcia
6. apríla 2023

V mesiaci úcty Božského Srdca Ježišovho – v júni, sa pátri redempto-risti vrátia do Zvolena, aby tu po roku viedli obnovu farských misií. Obnova misií vo farnosti bude prebiehať v dňoch 14. – 18. 6. 2023 pod vedením P. Ivana Flimela a ďalšich dvoch misionárov. Misionári sa spolu s veriacimi budú zamýšľať nad tým, čo znamená patriť do Cirkvi a čo sa od misií v roku 2022 zmenilo v prežívaní viery u ľudí v našej farnosti.