Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Zo života školy

Zo života školy

Krížová cesta

Cez pôstne obdobie sa žiaci našej cirkevnej školy pravidelne modlievali krížovú cestu. Či už to bolo v našej školskej kaplnke pod vedením pani vychovávateliek v ŠKD, alebo vo farskom kostole aj pre ďalších farníkov - kde si pripravili pekné stvárnenie jednotlivých zastavení, do-prevádzané piesňami nášho školského zboru.

Siedmaci dokonca absolvovali výlet do Banskej Bystrice, aby sa pomodlili krížovú cestu priamo na kalvárii s úmyslom mieru na Ukrajine a vo svete.

O krásny duchovný zážitok sa postarala krížová cesta našich žiakov, ktorú umelecky stvárnili, zahrali a môžete si ju pozrieť aj na youtube kanáli našej školy.

Úspechy našej školy

Keďže sa riadime heslom - v zdravom tele zdravý duch, nezaháľame ani v rôznych športoch.

TENIS

Družstvo dievčat (Klárka, Soňa, Barborka) získali 3. miesto na stolnotenisovom turnaji v Lučenci.

BEH

Matúš Mamoň sa stal majstrom Stredoslovenského kraja v atletike v štafetovom behu 4x300 m.

FLORBAL

Naši starší žiaci vyhrali 3. miesto v okrese. Dievčatám sa darilo viac a prebojovali sa cez okresné aj krajské kolo až na Majstrovstvá Slovenska.

Dňa 6.6. a 7.6. 2022 sa v športovom centre v Trenčíne konali školské majstrovstvá Slovenska vo Florbale.

Žiačky ZŠ sv. Dominika Savia vo Zvolene sa umiestnili na výbornom 3. mieste. Patrili medzi najlepšie školské výbery z celého Slovenska.

Medzi najlepšie hráčky celého turnaja patria - Terézia Kamenská, Soňa Pirščová, Klára Kamenská a brankárka Nikola Viňanská.

Blahoželáme všetkým našim šikovným žiakom a prajeme im ešte veľa takýchto športových úspechov.

AUTOR: Mária Krahulcová FOTO: archív školy

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Prázdniny
Naše spoločenstvo

Prázdniny

Veronika Plichtová
3. júla 2022

Letné obdobie sa spája s oddychom a dovolenkami. Počas celého roka sa tešíme na voľné dni, plánujeme si program. Naše telo si môže oddýchnuť a načerpať nové sily pri mori, v prírode, v tichu alebo na chate s rodinou či priateľmi. Pracovné povinnosti ustupujú do úzadia, viac sa venujeme sebe, svojim záľubám, či členom rodiny, na ktorých počas roka nemáme čas. Častokrát sa však stane, že má prázdniny aj naša modlitba, náš duchovný život. Naše dni sú počas prázdnin často prázdne, bez Boha. Však, keď si slovo prázdniny rozložíme, znamená prázdne dni. Ráno, ledva čo – to zašomreme a cez deň zabúdame, že je Boh. Áno, chválim a prosím každou svätou omšou, každým pohľadom na nebo, strelnou modlitbou. Je prirodzené, že sa viac utiekame k Bohu v dňoch starostí a smútku. Prosíme Najvyššieho, aby nám pomohol, aby vyriešil náš problém, na ktorý nemáme síl.

Nový vojenský dekan
Naše spoločenstvo

Nový vojenský dekan

Marek Trochan
3. júla 2022

Po sedemnástich rokoch skončilo moje pôsobenie vo funkcii vojenského kaplána na Veliteľstve vzdušných síl vo Zvolene. Som vďačný Bohu za tie roky. Moja vďačnosť však patrí aj vám, otcovia a bratia kňazi, pôsobiaci vo Zvolene a blízkom okolí: súčasnému dekanovi a jeho predchodcom, farárom a neustále odchádzajúcim a prichádzajúcim kaplánom a diakonom, rovnako ako synom sv. Dominika „zo Západu“ a synom sv. Benedikta na Sampore. Vďaka vám za kňazské bratstvo, spoluprácu a obyčajné ľudské prijatie pri stretnutiach. Vďaka rehoľným sestrám v minulosti aj sú-časne pôsobiacim vo zvolenskej farnosti. Váš život je tajomstvom, svedectvom a službou. Aj pre mňa. A všetkými troma rozmermi sa ma pri stretnutiach s vami dotýka. Veľká vďaka patrí veriacim z farností vo Zvolene a blízkom okolí, ktorí sa liturgicky aj osobným podielom zapájali do života vojenskej farnosti. Tak sme spolu mohli prežívať univerzálnosť Cirkvi v jej pestrosti.

Akcie miništrantov
Naše spoločenstvo

Akcie miništrantov

Ondrej Priškin
3. júla 2022

Zvolenskí miništranti sa počas obdobia korony stretávali veľmi málo. Po dlhej pauze nás opäť vidieť pri oltári. Najviac sme sa tešili na službu pri obradoch Veľkonočného trojdnia. Naspäť sú celý rok aj miništrantské stretká, na ktorých sa nielen zdokonaľujeme v miništrovaní, ale sa aj bavíme a hráme. Najčastejšie rozprávame o osobnostiach spojených s miništrovaním, ako napríklad o svätom Tarzíciovi - prvom miništrantovi – a snažíme sa poučiť z jeho príbehu, či o svätom Don Boscovi, ktorý viedol mladých chlapcov z ulice. Tiež si vysvetľujeme liturgické úkony, ktoré by mal vedieť každý miništrant, slúžiac pri oltári. Ako príklad, rozkladanie kalicha a prinášanie obetných darov, zručné narábanie s knihami (po latinsky libriferovanie), narábanie s kadidlom. Úkony sv. omše sa často učíme priamo v kostole. Hry hrávame potom v klube pod farou alebo pri peknom počasí vonku v parku. Jedným zo skvelých zážitkov, ktorý sa nám stal počas stretka, bolo stretnutie sa s majiteľmi pretekárskych áut vystavených na námestí, ktorí nám dovolili si do nich sadnúť a pokochať sa interiérom.