Príspevky

Príspevky

7. júna púť do Litavy z príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Pozývame vás 7. júna (piatok) na púť do Litavy z príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Záujemcovia, ktorí by chceli cestovať spoločným autobusom, nech sa v máji zapíšu v sakristii.

Púť do Litavy BSJ.jpg

Príspevky

Prečítajte si aj

Vysviacka a primície Martina Lenhardta
Aktuality

Vysviacka a primície Martina Lenhardta

10. mája 2024

Sme pozvaní na vysviacku a primície Martina Lenhardta, ktorý u nás vykonáva diakonskú prax. Posvätná vysviacka bude v sobotu 22. júna 2024 o 10.00 hod. vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Primície budú v sobotu 6. júla 2024 o 14.00 hod. v Kostole sv. Jozefa Robotníka v Hradci.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi 2. júna
Aktuality

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi 2. júna

3. mája 2024

V prvú júnovú nedeľu 2. 6. 2024 vás všetkých pozývame na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Sv. omša sa bude konať v parku Ľudovíta Štúra na Námestí SNP vo Zvolene o 10.00 h. a bude spojená s eucharistickou procesiou na oslavu Kristovho tela a krvi okolo parku. Svätú omšu príde celebrovať vzácny hosť z Kráľovskej kanonie premonštrátov na Strahove v Prahe, opát Strahovského kláštora ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček, O.Praem., PhD.

Pomôžme spolu zreštaurovať oltár
Aktuality

Pomôžme spolu zreštaurovať oltár

30. januára 2024

Drahí bratia a sestry, mnohí z vás ste si určite všimli, že drevené oltáre v našej mariánskej kaplnke sú už niekoľko rokov v havarijnom stave. Sú napadnuté červotočom a drevokaznými hubami, ktoré spôsobujú ich postupné rozpadávanie a ničenie. Ide o posledné časti historického mobiliáru nášho farského kostola, ktoré pochádzajú z 18. storočia a pri ktorých prednášalo svoje prosby a vďaky Božej Matke niekoľko generácií našich farníkov. Preto chceme vyvinúť maximálne úsilie o záchranu a navrátenie života týmto oltárom.

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela v sobotu 22. júna
Aktuality

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela v sobotu 22. júna

13. januára 2024

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela bude v sobotu 22. júna a aj potom každého 22. v mesiaci po celý rok 2024 v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene po večernej sv. omši (o 18:00 hod.)(okrem septembra a decembra, kedy bude 21.09. a 21.12.). Pobožnosť bude spojená s pomazaním olejom a prosbami za uzdravenie. Svoje krátke modlitbové úmysly za uzdravenie môžete napísať aj prostredníctvom online formuláru.