Príspevky

Príspevky

Aktuálne opatrenia

Aktuálne opatrenia umožňujú verejné slávenie svätých omší v režime OP a s obmedzením kapacity v našom prípade na 100 osôb pri spievaných sv. omšiach a 180 osôb pri recitovaných sv. omšiach. Vstup cez dvere Mariánskej kaplnky budú regulovať organizátori. Je potrebné preukázať sa platným dokladom o očkovaní alebo prekonaní do 180 dní od pozitívneho testu, poprípade certifikátom o výnimke z očkovania a aktuálnym testom. Prosíme o tolerantný a zodpovedný prístup.

K vyslúženiu svätého prijímania budeme k dispozícii aj vo dverách Mariánskej kaplnky pre tých, ktorí sa nemôžu z akéhokoľvek dôvodu zúčastniť svätej omše, v rovnakom čase, ako sa bude rozdávať sväté prijímanie v rámci svätej omše.

Režim OP:

  • plne očkovaní (doklad o očkovaní alebo covid-19-pass),
  • prekonaní v posledných 180 dňoch (potvrdenie od lekára alebo správa o pozitívnom testovaní),
  • ktorí sa preukážu potvrdením od lekára o tom, že nemôžu byť zo zdravotných dôvodov očkovaní (certifikát o výnimke z očkovania) a tiež testom PCR (72 hodín) alebo Ag (48 hodín),
  • deti do 12 rokov a 2 mesiacov.

Nedeľné sv. omše budú streamované o 9.00 hod. O ostatných online prenosoch vás budeme informovať.

"Účastníci musia mať dýchacie cesty prekryté respirátorom.

Pre všetkých veriacich je naďalej dostupná služba individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí - svätej spovede či svätého prijímania - po osobnom dohovore s kňazom.

V platnosti je stále dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky.

Bližšie informácie je možné nájsť v covid automate na stránke TK KBS."

(Zdroj: tkkbs.sk)

Príspevky

Prečítajte si aj

Ponuky (nie len) pre mladých
Aktuality

Ponuky (nie len) pre mladých

26. januára 2022

Najmä mladým, ale i všetkým ostatným veriacim, dávame do pozornosti udalosti, ktoré budeme prežívať na diecéznej, celonárodnej a dokonca aj celosvetovej úrovni: Kvetný víkend, Slovenskú národnú ďakovnú púť do Ríma, Prihlášky do kňazského seminára v Nitre, Rok sv. Františka Xaverského v Banskobystrickom biskupstve, Národné stretnutie mladých (T22) a Svetové dni mládeže (SDM).

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela 22. 2.
Aktuality

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela 22. 2.

26. januára 2022

V utorok 22. februára bude v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene po večernej sv. omši (o 17:00 hod.) pobožnosť ku cti sv. Šarbela. Spojená bude s pomazaním olejom a prosbami za uzdravenie. Svoje KRÁTKE úmysly môžete napísať aj prostredníctvom online formuláru.

Tvorivé koledovanie - ONLINE
Aktuality

Tvorivé koledovanie - ONLINE

15. januára 2022

„Tento rok vás pozývame ešte naliehavejšie do koledovania, lebo iba ak každý z nás priloží ruku k dielu, budeme môcť pokračovať v diele Dobrej noviny a aj naďalej rozvíjať globálne bratstvo s ľuďmi v Afrike.“ Takto nás k pomoci biednym vyzýva Informačník Dobrej noviny. K naplneniu tejto výzvy je potrebná určitá dávka kreativity v hľadaní nových ciest a možností. V snahe pomôcť sa chce zapojiť aj naša farnosť.