Príspevky

Príspevky

Ďakujeme za spoluprácu

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí zabezpečovali slávenie vianočných sviatkov

Naša vďaka patrí:

  • kostolníčke, za obetavú všestrannú službu,
  • liturgickej asistencii (akolytom, lektorom, miništrantom), za zabezpečovanie potrebných liturgických služieb,
  • organistom a detskému i mládežníckemu zboru, za krásne hudobné doprevádzanie slávností,
  • kameramanom, za zabezpečovanie nie len prenosov svätých omší, ale aj nahrávanie rôzneho video-obsahu,
  • organizátorom, ktorí zastávajú neľahkú úlohu regulovania vstupu (zvlášť za to, že vydržali aj rôzne hádky a slovné útoky, ktoré neprispievajú k vydávaniu obdivuhodného kresťanského svedectva),
  • tým, ktorí sa starajú o poriadok i výzdobu kostola.

Všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k dôstojnému sláveniu vianočných sviatkov, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Príspevky

Prečítajte si aj

Aktuálne opatrenia
Aktuality

Aktuálne opatrenia

26. januára 2022

Aktuálne opatrenia umožňujú verejné slávenie svätých omší v režime OP a s obmedzením kapacity v našom prípade na 100 osôb pri spievaných sv. omšiach a 180 osôb pri recitovaných sv. omšiach. Vstup cez dvere Mariánskej kaplnky budú regulovať organizátori. Je potrebné preukázať sa platným dokladom o očkovaní alebo prekonaní do 180 dní od pozitívneho testu. Prosíme o toleranciu a zodpovednosť.

Ponuky (nie len) pre mladých
Aktuality

Ponuky (nie len) pre mladých

26. januára 2022

Najmä mladým, ale i všetkým ostatným veriacim, dávame do pozornosti udalosti, ktoré budeme prežívať na diecéznej, celonárodnej a dokonca aj celosvetovej úrovni: Kvetný víkend, Slovenskú národnú ďakovnú púť do Ríma, Prihlášky do kňazského seminára v Nitre, Rok sv. Františka Xaverského v Banskobystrickom biskupstve, Národné stretnutie mladých (T22) a Svetové dni mládeže (SDM).

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela 22. 2.
Aktuality

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela 22. 2.

26. januára 2022

V utorok 22. februára bude v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene po večernej sv. omši (o 17:00 hod.) pobožnosť ku cti sv. Šarbela. Spojená bude s pomazaním olejom a prosbami za uzdravenie. Svoje KRÁTKE úmysly môžete napísať aj prostredníctvom online formuláru.