Príspevky

Príspevky

Farský denný tábor od 15. do 19. júla

Pozývame deti vo veku 6 až 12 rokov na farský denný tábor, ktorý sa uskutoční od 15. do 19. júla 2024. Viac informácií na nástenke a u Mateja Vandáka (0910 932 021).

Tabor_15_19_jula_2024.jpg

Príspevky

Prečítajte si aj

Primície Martina Lenhardta
Aktuality

Primície Martina Lenhardta

10. mája 2024

Nový kaplán – novokňaz Martin Lenhardt nás pozýva na primičnú sv. omšu, ktorá bude v sobotu 6. júla 2024 o 14.00 hod. v Hradci. Záujemcovia, ktorí by chceli cestovať spoločným autobusom na primície, nech sa zapíšu v sakristii.

Pomôžme spolu zreštaurovať oltár
Aktuality

Pomôžme spolu zreštaurovať oltár

30. januára 2024

Drahí bratia a sestry, mnohí z vás ste si určite všimli, že drevené oltáre v našej mariánskej kaplnke sú už niekoľko rokov v havarijnom stave. Sú napadnuté červotočom a drevokaznými hubami, ktoré spôsobujú ich postupné rozpadávanie a ničenie. Ide o posledné časti historického mobiliáru nášho farského kostola, ktoré pochádzajú z 18. storočia a pri ktorých prednášalo svoje prosby a vďaky Božej Matke niekoľko generácií našich farníkov. Preto chceme vyvinúť maximálne úsilie o záchranu a navrátenie života týmto oltárom.

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela v sobotu 22. júna
Aktuality

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela v sobotu 22. júna

13. januára 2024

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela bude v pondelok 22. júla a aj potom každého 22. v mesiaci po celý rok 2024 v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene po večernej sv. omši (o 18:00 hod.)(okrem septembra a decembra, kedy bude 21.09. a 21.12.). Pobožnosť bude spojená s pomazaním olejom a prosbami za uzdravenie. Svoje krátke modlitbové úmysly za uzdravenie môžete napísať aj prostredníctvom online formuláru.