Príspevky

Príspevky

Farský JUNIÁLES

Dňa 3. júna sa bude konať Farský JUNIÁLES. Tanečná zábava bude v novej sále reštaurácie Zvolenka na námestí. Vstupenky budú k dispozícii u paní Nociarovej 0918 519 644, Turanskej 0902 801 819 a vo farskej kancelárii.

juniales-2-1.png

Príspevky

Prečítajte si aj

Turíčna vigília
Aktuality

Turíčna vigília

21. mája 2023

Ako minulý rok, aj tento rok pripravujeme Omšu na vigíliu Zoslania Ducha Svätého. Svätá omša v sobotu 27. mája sa začne vo zvyčajnom čase (18:00 hod.), ale potrvá o čosi dlhšie. Bude sprevádzaná spevom nášho mládežníckeho zboru a čítaniami v rôznych svetových jazykoch. Srdečne vás pozývame.

Mládežnícky majáles
Aktuality

Mládežnícky majáles

21. mája 2023

Dňa 26. mája sa bude v Reštaurácii u sv. Jakuba konať Farský mládežnícky majáles. Pozývame všetkých mladých našej farnosti od 14 rokov. Vstupenky si môžete zakúpiť u Martiny Bublincovej a Mateja Vandáka.

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela 22. 5.
Aktuality

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela 22. 5.

21. mája 2023

V pondelok 22. mája bude v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene po večernej sv. omši (o 18:00 hod.) pobožnosť ku cti sv. Šarbela. Spojená bude s pomazaním olejom a prosbami za uzdravenie. Svoje krátke modlitbové úmysly za uzdravenie môžete napísať aj prostredníctvom online formuláru.

Púť do Svätej zeme
Aktuality

Púť do Svätej zeme

21. mája 2023

V reakcii na záujem viacerých farníkov organizujeme v októbri a novembri tohto roka farské pútnické zájazdy do Svätej zeme. Viesť nás bude skúsený sprievodca vdp. Marián Mlynárik, farár z Dobrej Nivy. Termín prvého turnusu (s návštevou Jordánska) je 8. - 16. októbra. Druhý turnus pôjde v termíne 17. - 25. novembra. Zapisovanie záujemcov na druhý turnus je v sakristii kostola.

Obnova misií
Aktuality

Obnova misií

21. mája 2023

V dňoch medzi 14. až 18. júnom sa bude konať obnova farských ľudových misií. Všetky sväté omše počas obnovy budú mať misionári - Redemptoristi. Pol hodinu pred každou omšou budú misionári spovedať a vždy jeden aj počas svätých omší. Upozornenie: obedné sväté omše budú dlhšie ako zvyčajne.