Príspevky

Príspevky

Kurz PROGRAM PRE RAST MANŽELSKÉHO PÁRU

Farnosť Zvolen-mesto pozýva manželov zapojiť sa do programu pre rast manželského páru s názvom KÁNA WELCOME. Program pozostáva z 9 večerov (raz za mesiac) a jedného víkendu. Jeho cieľom je pomôcť párom prežívať povolanie k manželstvu v plnosti. Prvé stretnutie je plánované na utorok 3. októbra v zasadačke farského úradu. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola. Viac informácii na výveskách alebo u manželov Vandákových.

Kána Welcome

Program KÁNA Welcome sa zrodil v roku 2012 vo farnostiach zverených Komunite Chemin Neuf. V súčasnosti prebieha po celom svete asi päťdesiat kurzov. Program je súčasťou širšieho sveta KÁNY. KÁNA je misiou Komunity Chemin Neuf a slúži párom a rodinám už viac ako štyridsať rokov. Je prítomná v približne päťdesiatich krajinách sveta. Jej cieľom je prehĺbiť povolanie k manželstvu a rodine.

.......sprevádzať

Program KÁNA Welcome môže zažiť každý pár muža a ženy, v manželstve či bez neho, blízky či vzdialený od Cirkvi. Skúsenosti hovoria, že program zodpovedá otázky najmä mladým párom vo veku 25 až 40 rokov, často v prvých rokoch spoločného života, ktoré sú najviac neisté.

.......formovať

KÁNA Welcome umožňuje párom tráviť čas spoločne, ako aj s inými pármi, aby sa im podarilo pomenovať najväčšie problémy spojené so životom v páre. Spoločné zdieľanie v bratskej atmosfére im umožňuje rásť do života, v ktorom sú teraz namiesto jedného dvaja.

.......evanjelizovať

Pretože sme kresťania, veríme, že KÁNA Welcome je miestom, kde môže každý pár objaviť konanie Boha vo svojom živote, Skalu, na ktorej môže pár stavať. On je Cesta, ktorú možno s istotou nasledovať. To tiež pomáha páru stať sa oddaným službe Cirkvi.

Príspevky

Prečítajte si aj

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela 22. 9.
Aktuality

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela 22. 9.

29. augusta 2023

V piatok 22. septembra bude v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene po večernej sv. omši (o 18:00 hod.) pobožnosť ku cti sv. Šarbela. Spojená bude s pomazaním olejom a prosbami za uzdravenie. Svoje krátke modlitbové úmysly za uzdravenie môžete napísať aj prostredníctvom online formuláru.

Kurz NASLEDUJ KRISTA
Aktuality

Kurz NASLEDUJ KRISTA

29. augusta 2023

Spoločenstvo Shekinah z Radvane, v spolupráci s farnosťou Zvolen-mesto, pozýva všetkých, ktorí si chcú prehĺbiť svoj život s Kristom na kurz NASLEDUJ KRISTA. Kurz bude prebiehať počas šiestich pondelkov v období od 25.9. – 4.12.2023 vo farskej zasadačke v čase od 18:45 – 20:15hod. V rámci kurzu sa uskutoční aj duchovná obnova v sobotu 2. decembra na tému: Svet, telo, diabol. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola do 17.09.2023 na predtlačený prihlasovací lístok. Kapacita je priestorovo obmedzená.

Opevnenie kostola sv. Matúša, Zolná
Aktuality

Opevnenie kostola sv. Matúša, Zolná

29. augusta 2023

Farnosť Zvolen-mesto z dotácie BBSK a vlastnej spoluúčasti zrealizovala výmenu dreveného šindľa a spevnenie časti opevnenia obranného múru - vstupnej brány do areálu kostola sv. Matúša v Zolnej.

Púť do Svätej zeme
Aktuality

Púť do Svätej zeme

29. augusta 2023

V reakcii na záujem viacerých farníkov organizujeme v októbri a novembri tohto roka farské pútnické zájazdy do Svätej zeme. Viesť nás bude skúsený sprievodca vdp. Marián Mlynárik, farár z Dobrej Nivy. Termín prvého turnusu (s návštevou Jordánska) je 8. - 16. októbra. Druhý turnus pôjde v termíne 17. - 25. novembra. Prvý turnus je už obsadený! Na druhý turnus v novembri máme k dispozícii ešte 6 miest! Prihlásiť sa môžete v sakristii alebo na telef. čísle: 0905 452 811

Sv. Omše v nemocnici
Aktuality

Sv. Omše v nemocnici

29. augusta 2023

Od 3. 7. 2023 sa v Nemocnici AGEL Zvolen KAŽDÚ SOBOTU o 16:00 konajú katolícke sväté omše v priestoroch jedálne, na 2. poschodí spoločného pavilónu. Po omši bude kňaz k dispozícii aj ležiacim pacientom, ktorí majú záujem o stretnutie na izbe. Pacienti, ktorí majú záujem o sväté prijímanie v nedeľu sa môžu nahlásiť zdravotníckemu personálu do nedele 10:00. V doobedňajších hodinách im akolyti prinesú sv. prijímanie.