Príspevky

Príspevky

Objav Krista

Ako ovocie misií prebieha v našej farnosti kurz Objav Krista. Cieľom kurzu je nanovo vybudovať alebo obnoviť svoj vzťah ku Kristovi a tiež viac sa zapojiť do spoločenstva farnosti. Prihlásiť sa mohol ktokoľvek – odporúčaná veková hranica bola od 18 rokov.

Stretnutia bývajú každý druhý pondelok o 18:00 hod. od 26. 9. do 5. 12. (šesť stretnutí) v zasadačke farského úradu. Program nájdete na plagáte.

Stretnutia:

  • 26. septembra,
  • 10. októbra,
  • 24. októbra,
  • 7. novembra,
  • 21. novembra,
  • 5. decembra.

Duchovná obnova:

  • 5. novembra.

plagat.png]

Príspevky

Prečítajte si aj

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela 22. 10.
Aktuality

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela 22. 10.

20. augusta 2022

V sobotu 22. septembra bude v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene po večernej sv. omši (o 18:00 hod.) pobožnosť ku cti sv. Šarbela. Spojená bude s pomazaním olejom a prosbami za uzdravenie. Svoje krátke modlitbové úmysly za uzdravenie môžete napísať aj prostredníctvom online formuláru.

Dávame do pozornosti
Aktuality

Dávame do pozornosti

20. augusta 2022

Príležitostí, ako využiť čas a duchovne alebo kultúrne sa povzbudiť, je mnoho. Ponúkame vám aspoň niektoré. Na medzinárodnej úrovni je možné zúčastniť sa Svetových dní mládeže v Lisabone (SDM 2023). Godzone tour zasiahne oblasť Slovenska i Českej republiky. V celej diecéze prežívame Rok sv. Františka Xaverského. Ponúkame však aj lokálnejšie, menšie alebo krátkodobejšie udalosti.

Rok sv. Františka Xaverského
Aktuality

Rok sv. Františka Xaverského

23. júla 2022

Počas Roku sv. Františka Xaverského na území Banskobystrickej diecézy (12.3.2022 – 12.3.2023) udelila Apoštolská penitenciária v Ríme možnosť získať úplné odpustky za obvyklých podmienok a za splnenia špecifických podmienok, ktoré stanovila Apoštolská penitenciária.