Príspevky

Príspevky

Obnova misií

OBNOVA MISIÍ.jpg

Príspevky

Prečítajte si aj

Turíčna vigília
Aktuality

Turíčna vigília

21. mája 2023

Ako minulý rok, aj tento rok pripravujeme Omšu na vigíliu Zoslania Ducha Svätého. Svätá omša v sobotu 27. mája sa začne vo zvyčajnom čase (18:00 hod.), ale potrvá o čosi dlhšie. Bude sprevádzaná spevom nášho mládežníckeho zboru a čítaniami v rôznych svetových jazykoch. Srdečne vás pozývame.

Mládežnícky majáles
Aktuality

Mládežnícky majáles

21. mája 2023

Dňa 26. mája sa bude v Reštaurácii u sv. Jakuba konať Farský mládežnícky majáles. Pozývame všetkých mladých našej farnosti od 14 rokov. Vstupenky si môžete zakúpiť u Martiny Bublincovej a Mateja Vandáka.

Farský JUNIÁLES
Aktuality

Farský JUNIÁLES

21. mája 2023

Dňa 3. júna sa bude konať Farský JUNIÁLES. Tanečná zábava bude v novej sále reštaurácie Zvolenka na námestí. Vstupenky budú k dispozícii u paní Nociarovej (0918 519 644), Turanskej (0902 801 819) a vo farskej kancelárii.

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela 22. 5.
Aktuality

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela 22. 5.

21. mája 2023

V pondelok 22. mája bude v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene po večernej sv. omši (o 18:00 hod.) pobožnosť ku cti sv. Šarbela. Spojená bude s pomazaním olejom a prosbami za uzdravenie. Svoje krátke modlitbové úmysly za uzdravenie môžete napísať aj prostredníctvom online formuláru.

Púť do Svätej zeme
Aktuality

Púť do Svätej zeme

21. mája 2023

V reakcii na záujem viacerých farníkov organizujeme v októbri a novembri tohto roka farské pútnické zájazdy do Svätej zeme. Viesť nás bude skúsený sprievodca vdp. Marián Mlynárik, farár z Dobrej Nivy. Termín prvého turnusu (s návštevou Jordánska) je 8. - 16. októbra. Druhý turnus pôjde v termíne 17. - 25. novembra. Zapisovanie záujemcov na druhý turnus je v sakristii kostola.