Príspevky

Príspevky

Púť do Svätej zeme

Farské pútnické zájazdy do Svätej zeme:

V reakcii na záujem viacerých farníkov organizujeme v októbri a novembri tohto roka farské pútnické zájazdy do Svätej zeme. Viesť nás bude skúsený sprievodca vdp. Marián Mlynárik, farár z Dobrej Nivy. Termín prvého turnusu (s návštevou Jordánska) je 8. - 16. októbra. Druhý turnus pôjde v termíne 17. - 25. novembra. Prvý turnus je už obsadený! Na druhý turnus v novembri máme k dispozícii ešte 6 miest! Prihlásiť sa môžete v sakristii alebo na telef. čísle: 0905 452 811

1. turnusIzrael a Jordánsko: 8. – 16. októbra 2023 – celková cena zájazdu 1 186 €:

  • Základná cena zájazdu: 990 €;
  • Transfer na letisko a späť: 40 €;
  • Pandemické poistenie: 36 €;
  • Obslužné (sprievodca, víza, audio...) 120 €.

2. turnusIzrael: 17. – 25. novembra 2023 – celková cena zájazdu 951 €:

  • Základná cena zájazdu: 775 €;
  • Transfer na letisko a späť: 40 €;
  • Pandemické poistenie: 36 €;
  • Obslužné (sprievodca, audio...) 100 €.

V oboch prípadoch je potrebné zaplatiť zálohu vo výške 400 €.

Príspevky

Prečítajte si aj

Kurz PROGRAM PRE RAST MANŽELSKÉHO PÁRU
Aktuality

Kurz PROGRAM PRE RAST MANŽELSKÉHO PÁRU

15. septembra 2023

Farnosť Zvolen-mesto pozýva manželov zapojiť sa do programu pre rast manželského páru s názvom KÁNA WELCOME. Program pozostáva z 9 večerov (raz za mesiac) a jedného víkendu. Jeho cieľom je pomôcť párom prežívať povolanie k manželstvu v plnosti. Prvé stretnutie je plánované na utorok 3. októbra v zasadačke farského úradu. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola. Viac informácii na výveskách alebo u manželov Vandákových.

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela 22. 9.
Aktuality

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela 22. 9.

29. augusta 2023

V piatok 22. septembra bude v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene po večernej sv. omši (o 18:00 hod.) pobožnosť ku cti sv. Šarbela. Spojená bude s pomazaním olejom a prosbami za uzdravenie. Svoje krátke modlitbové úmysly za uzdravenie môžete napísať aj prostredníctvom online formuláru.

Kurz NASLEDUJ KRISTA
Aktuality

Kurz NASLEDUJ KRISTA

29. augusta 2023

Spoločenstvo Shekinah z Radvane, v spolupráci s farnosťou Zvolen-mesto, pozýva všetkých, ktorí si chcú prehĺbiť svoj život s Kristom na kurz NASLEDUJ KRISTA. Kurz bude prebiehať počas šiestich pondelkov v období od 25.9. – 4.12.2023 vo farskej zasadačke v čase od 18:45 – 20:15hod. V rámci kurzu sa uskutoční aj duchovná obnova v sobotu 2. decembra na tému: Svet, telo, diabol. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola do 17.09.2023 na predtlačený prihlasovací lístok. Kapacita je priestorovo obmedzená.

Opevnenie kostola sv. Matúša, Zolná
Aktuality

Opevnenie kostola sv. Matúša, Zolná

29. augusta 2023

Farnosť Zvolen-mesto z dotácie BBSK a vlastnej spoluúčasti zrealizovala výmenu dreveného šindľa a spevnenie časti opevnenia obranného múru - vstupnej brány do areálu kostola sv. Matúša v Zolnej.

Sv. Omše v nemocnici
Aktuality

Sv. Omše v nemocnici

29. augusta 2023

Od 3. 7. 2023 sa v Nemocnici AGEL Zvolen KAŽDÚ SOBOTU o 16:00 konajú katolícke sväté omše v priestoroch jedálne, na 2. poschodí spoločného pavilónu. Po omši bude kňaz k dispozícii aj ležiacim pacientom, ktorí majú záujem o stretnutie na izbe. Pacienti, ktorí majú záujem o sväté prijímanie v nedeľu sa môžu nahlásiť zdravotníckemu personálu do nedele 10:00. V doobedňajších hodinách im akolyti prinesú sv. prijímanie.