Príspevky

Príspevky

Roráty 2022

Rorátne detské sväté omše budú od 28. novembra 2022, teda od pondelka po 1. adventnej nedeli. Začínať budú v pracovných dňoch spoločným sprievodom o 6:00 hod. od fary. Deti si môžu nechať veci vo farskej zasadačke. Po svätej omši budú na fare spoločné raňajky. Tešíme sa na spoločnú predvianočnú prípravu.

Aby sme ich mohli zorganizovať, prosíme ochotné rodiny, ktoré môžu pripraviť raňajky, aby sa zapísali na konkrétne dátumy v sakristii kostola. Ak nemôžete pomôcť s prípravou raňajok, finančnú pomoc môžete vhodiť do pokladničky v sakristii kostola. Suma bude pomocou pre rodiny, ktorým je finančne náročné nakúpiť celé raňajky.

Roráty 2022.jpg

Príspevky

Prečítajte si aj

Vianočné spovedanie
Aktuality

Vianočné spovedanie

26. novembra 2022

V príspevku nájdete harmonogram predvianočného spovedania v našej farnosti i v celom dekanáte. Celodenné spovedanie bude vo farskom kostole prebiehať od 19. do 23. decembra. Hromadné spovedanie za účasti všetkých kňazov dekanátu bude na štvrtú adventnú nedeľu, teda 18. decembra medzi 15:00 až 18:00 hod.

Spevom k srdcu
Aktuality

Spevom k srdcu

20. novembra 2022

Spolu s Podpolianskym osvetovým strediskom a Mestom Zvolen vás pozývame na koncert s názvom Spevom k srdcu. Uskutoční sa v nedeľu 27. novembra o 15:00 hod. v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene.

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela 22. 11.
Aktuality

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela 22. 11.

20. novembra 2022

V utorok 22. novembra bude v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene po večernej sv. omši (o 17:00 hod.) pobožnosť ku cti sv. Šarbela. Spojená bude s pomazaním olejom a prosbami za uzdravenie. Svoje krátke modlitbové úmysly za uzdravenie môžete napísať aj prostredníctvom online formuláru.