Príspevky

Príspevky

Spevom k srdcu

Spevom_k_srdcu_2022.jpg

Príspevky

Prečítajte si aj

Roráty 2022
Aktuality

Roráty 2022

26. novembra 2022

Rorátne detské sväté omše začínajú už 28. 11. 2022, teda od pondelka po 1. adventnej nedeli. Začínať budú spoločným sprievodom o 6:00 hod. od fary. Deti si môžu nechať veci vo farskej zasadačke. Po svätej omši budú na fare spoločné raňajky. Tešíme sa na spoločnú predvianočnú prípravu. Ochotné rodiny prosíme o pomoc s prípravou raňajok.

Vianočné spovedanie
Aktuality

Vianočné spovedanie

26. novembra 2022

V príspevku nájdete harmonogram predvianočného spovedania v našej farnosti i v celom dekanáte. Celodenné spovedanie bude vo farskom kostole prebiehať od 19. do 23. decembra. Hromadné spovedanie za účasti všetkých kňazov dekanátu bude na štvrtú adventnú nedeľu, teda 18. decembra medzi 15:00 až 18:00 hod.

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela 22. 11.
Aktuality

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela 22. 11.

20. novembra 2022

V utorok 22. novembra bude v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene po večernej sv. omši (o 17:00 hod.) pobožnosť ku cti sv. Šarbela. Spojená bude s pomazaním olejom a prosbami za uzdravenie. Svoje krátke modlitbové úmysly za uzdravenie môžete napísať aj prostredníctvom online formuláru.