Príspevky

Príspevky

Tvorivé koledovanie - ONLINE

27. ročník koledníckej akcie Dobrej noviny

„Prežívame náročné časy a zatiaľ nevieme, kedy sa naše životy vrátia do normálu. Platí to aj pre koledovanie Dobrej noviny. ... Tento rok vás pozývame ešte naliehavejšie do koledovania, lebo iba ak každý z nás priloží ruku k dielu, budeme môcť pokračovať v diele Dobrej noviny a aj naďalej rozvíjať globálne bratstvo s ľuďmi v Afrike.“

Takto nás k pomoci biednym vyzýva Informačník Dobrej Noviny. K naplneniu tejto výzvy je potrebná určitá dávka kreativity v hľadaní nových ciest a možností. V snahe pomôcť sa chce zapojiť aj naša farnosť.

Preto budete môcť tento rok prijať koledníkov formou videa na portáli YouTube. Vianočným programom, spevom a vinšmi sa vám prihovoria deti našej farnosti s túžbou pripojiť sa k pomoci biednym v Ugande v rámci 27. ročníka koledníckej akcie Dobrej noviny.

Ako môžete pomôcť?

Finančným darom

  1. Prevodom na účet Dobrej noviny SK77 1100 0000 0029 4045 7894 (do poznámky uveďte, prosím, svoj email alebo korešpondenčnú adresu).

  2. Online platobnou kartou cez bezpečný formulár: https://dobranovina.darujme.sk/27-rocnik/.

  3. Cez mobilnú aplikáciu svojej banky načítaním QR kódu.

  4. Poštovou poukážkou na najbližšej pošte.

QR_Dobrá novina.png

Poštová poukážka_Dobrá novina.png

Modlitbou

Úsilie koledníkov Dobrej noviny sa nezaobíde bez duchovnej podpory a vašich modlitieb. Spojme sa v modlitbe za eRko, za koledníkov. ako aj za navštívené rodiny a našich partnerov v Afrike.

Príspevky

Prečítajte si aj

Aktuálne opatrenia
Aktuality

Aktuálne opatrenia

26. januára 2022

Aktuálne opatrenia umožňujú verejné slávenie svätých omší v režime OP a s obmedzením kapacity v našom prípade na 100 osôb pri spievaných sv. omšiach a 180 osôb pri recitovaných sv. omšiach. Vstup cez dvere Mariánskej kaplnky budú regulovať organizátori. Je potrebné preukázať sa platným dokladom o očkovaní alebo prekonaní do 180 dní od pozitívneho testu. Prosíme o toleranciu a zodpovednosť.

Ponuky (nie len) pre mladých
Aktuality

Ponuky (nie len) pre mladých

26. januára 2022

Najmä mladým, ale i všetkým ostatným veriacim, dávame do pozornosti udalosti, ktoré budeme prežívať na diecéznej, celonárodnej a dokonca aj celosvetovej úrovni: Kvetný víkend, Slovenskú národnú ďakovnú púť do Ríma, Prihlášky do kňazského seminára v Nitre, Rok sv. Františka Xaverského v Banskobystrickom biskupstve, Národné stretnutie mladých (T22) a Svetové dni mládeže (SDM).

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela 22. 2.
Aktuality

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela 22. 2.

26. januára 2022

V utorok 22. februára bude v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene po večernej sv. omši (o 17:00 hod.) pobožnosť ku cti sv. Šarbela. Spojená bude s pomazaním olejom a prosbami za uzdravenie. Svoje KRÁTKE úmysly môžete napísať aj prostredníctvom online formuláru.