Výveska

Výveska

Humanitárna pomoc - Ukrajina

HUMANITÁRNA KRÍZA – VOJNA NA UKRAJINE – POMOC

Oznam KBS:

„Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.“

Biskupský úrad v Banskej Bystrici sa pripája k okamžitej pomoci pre Ukrajinu. Z dôvodu koordinovaného postupu žiadame zachovať nasledujúce usmernenie:

Ubytovanie žien a detí z Ukrajiny

Ľudia ochotní poskytnúť ubytovanie pre utečencov nech sa registrujú na stránke, ktorú zriadila KBS v spolupráci s SKCH a Maltézskou pomocou Slovensko. Registrácia je k dispozícii na: https://www.tkkbs.sk/registraciaubytovania.

Finančná pomoc

Finančnú pomoc utečencom, ktorí sú a budú umiestnení na území našej diecézy je možné poskytnúť na účet BÚ: IBAN: SK53 0900 0000 0003 0348 6538, VS: 3802022. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na spoluúčasť nákladov spojených s ubytovaním.

Potravinová pomoc pre utečencov – zbierka potravín a hygienických potrieb

Potravinovú zbierku a zbierku ošatenia a hygienických potrieb pre utečencov je možné odovzdať na verejných miestach, ktoré otvorili mestá a obce na kontaktných miesta, ktoré vytvorili dobrovoľníci a charitatívne organizácie na území našej diecézy:

 • Zvolen: Charita Zvolen v čase od 8.00 do 15.30 hod. 0907 048 936 p. Peratová; 0951 372 903 p. Kravecová
 • Prievidza: 0905 951 854 Farská Charita: Dom sv. Vincenta
 • Krupina: 0905 806 764 dp. Bublinec
 • Partizánske: Cirkevná Škola
 • Žarnovica: 0907 350 439 p. Hurtišová - kontaktovať po 15.00 hod
 • Veľký Krtíš: 0904 696 171 dp. Kosorín
 • Levice Spolok sv. Vincenta: 0908 794 374 p. Boledovičová; 0948 511 372 p. Oravecová
 • Martin - Dom charity sv. Krištofa, Kollárova 24, p. Fekiač +421 43 427 06 51

Zoznam adresnej pomoci:

 • Trvanlivé potraviny: Konzervy s mäsom, rybami, paštéty, strukoviny, instantné polievky, džemy, káva, čaj, cukor, med, soľ, cestoviny, omáčky na cestoviny.
 • Potreby pre deti: detské príkrmy - sušené materské mlieko, detská výživa, krupica, kaše, papuče pre deti, pyžamá, kočíky.
 • Hygienické potreby: toaletný papier, dámske hygienické pomôcky (vložky, tampóny), plienky (všetky veľkosti), vlhčené vreckovky, jednorazové holiace strojčeky, pena na holenie, šampóny a sprchovacie gély, pracie prostriedky, prostriedky na umývanie riadu, dezinfekcia, papierové kuchynské utierky, odpadové vrecia (malé aj veľké) a jednorázový riad vrátane tanierov/tácok.
 • Iné potreby: Teplé deky, spacie vaky, lekárničky a zdravotnícky materiál na potrebu prvej pomoci, papierové kuchynské utierky, odpadové vrecia (malé aj veľké) a jednorazový riad vrátane tanierov/tácok, dámske pyžama, papuče pre ženy a tepláky.

Biskupský úrad ďakuje všetkým, ktorí sa zapoja do akejkoľvek pomoci v čase humanitárnej krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine.

Výveska

Prečítajte si aj...

Elektronický „zvonček“

22. januára 2022

Ďakujeme všetkým, ktorí svoju účasť na živote farnosti prejavujú aj poukázaním finančného milodaru. Pre jednoduchšie prispievanie na údržbu kostolov, fary a celkový chod farnosti môžete využiť elektronický zvonček: farský IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006 QR kód: obrázok možno jednoducho načítať pomocou mobilnej aplikácie svojej banky. Za vašu štedrosť vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame tiež do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

Oprava kostolnej veže

26. januára 2022

Banskobystrický samosprávny kraj poskytol finančnú dotáciu vo výške 7 000 € na opravu 3. poschodia veže Kostola sv. Alžbety vo Zvolene.

Poukázanie 2 % z daní

12. februára 2022

Pozývame veriacich k poukázaniu 2 % (resp. 3 %) zo svojich daní pre organizácie pôsobiace v našej farnosti: ZŠ sv. Dominika Savia vo Zvolene; Charitu sv. Alžbety vo Zvolene a organizáciu Domka so strediskom vo Zvolene, ktorá zastrešujúca prácu s deťmi a mladými v našej farnosti.