Výveska

Výveska

S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja

Untitled.jpg

Výveska

Prečítajte si aj...

Elektronický „zvonček“

22. januára 2022

Ďakujeme všetkým, ktorí svoju účasť na živote farnosti prejavujú aj poukázaním finančného milodaru. Pre jednoduchšie prispievanie na údržbu kostolov, fary a celkový chod farnosti môžete využiť elektronický zvonček: farský IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006 QR kód: obrázok možno jednoducho načítať pomocou mobilnej aplikácie svojej banky. Za vašu štedrosť vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame tiež do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

Oprava kostolnej veže

26. januára 2022

Banskobystrický samosprávny kraj poskytol finančnú dotáciu vo výške 7 000 € na opravu 3. poschodia veže Kostola sv. Alžbety vo Zvolene.

Poukázanie 2 % z daní

12. februára 2022

Pozývame veriacich k poukázaniu 2 % (resp. 3 %) zo svojich daní pre organizácie pôsobiace v našej farnosti: ZŠ sv. Dominika Savia vo Zvolene; Charitu sv. Alžbety vo Zvolene a organizáciu Domka so strediskom vo Zvolene, ktorá zastrešujúca prácu s deťmi a mladými v našej farnosti.