Farské oznamy

Farské oznamy

Rozpis svätých omší

Nedeľa
2. októbra 2022
27. nedeľa v Cezročnom období

7:00

Kraus

Za členov ružencového bratstva

9:00

Kaniansky

Za farnosť

10:30

Ščúry

Za zdravie a BP pre Margitu

19:00

Matúš OP

+ rodičia Horniakoví a syn Jozef

9:30

Trochan

Lieskovec - miestny úmysel

11:00

Trochan

Zolná - miestny úmysel

Pondelok
3. októbra 2022
Pondelok 27. týždňa v Cezročnom období

6:30

Kraus

+ manžel Štefan, jeho rodičia a súrodenci

12:00

Kaniansky

+ Štefan, Paulína, Rudolf a Júlia, Štefan

17:00

Ščúry

+ Ján Oláh (20. výročie)

Utorok
4. októbra 2022
Svätého Františka Assiského (spomienka)

6:30

Kraus

+ kňazi Ján a Anton

12:00

Kaniansky

Za zdravie a BP pre brata Jána s rodinou, sestru Annu s rodinou a Emíliu

17:00

Ščúry

Poďakovanie za 60 rokov života a za BP do ďalších rokov

Streda
5. októbra 2022
Svätej Faustíny Kowalskej, panny (ľubovoľná spomienka)

6:30

Kraus

+ manžel a rodičia z oboch strán

12:00

Kaniansky

Za zdravie a BP pre Martinu a Miroslava

17:00

Ščúry

Za zdravie a BP pre Mareka a jeho rodinu

Štvrtok
6. októbra 2022
Svätého Bruna, kňaza (ľubovoľná spomienka; prvý štvrtok)

6:30

Kraus

Za zdravie a BP pre rodinu

12:00

Kaniansky

Za zdravie a BP pre Jozefa a jeho rodinu

17:00

Ščúry

+ Mária a Emil, Anna a Ján

Piatok
7. októbra 2022
Ružencovej Panny Márie (spomienka; prvý piatok)

6:30

Ščúry

Za zdravie a BP pre rodinu

12:00

Kaniansky

+ manžel Pavol

17:00

Kraus

+ Emília Paulenková (1. výročie)

18:00

Ščúry

Lieskovec - miestny úmysel

Sobota
8. októbra 2022
Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)

6:30

Ščúry

Za zdravie pre Mariána

18:00

Kaniansky

Za pochovaných v uplynulom týždni

Nedeľa
9. októbra 2022
28. nedeľa v Cezročnom období

7:00

Kaniansky

+ z rodín Šulekovej a Salanciovej

9:00

Kraus

Za farnosť

10:30

Kraus

+ manžel Vladimír

19:00

Matúš OP

+ Anna a manžel Jozef

9:30

Ščúry

Lieskovec - miestny úmysel

Farské oznamy

Oznamy

V piatok bude stretnutie rodičov, ktorí prihlásili svoje dieťa k prvému svätému prijímaniu v tomto školskom roku. Začne sa po večernej svätej omši. Účasť jedného dospelého člena rodiny je povinná.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca. V kostole budeme spovedať v pracovných dňoch pol hodinu pred rannými a hodinu pred obednými a večernými sv. omšami; V utorok doobeda spovedáme chorých v domácnostiach. Vo štvrtok bude možnosť sv. spovede dopoludnia medzi 09:00 – 12:00 hod. a popoludní medzi 14:00 – 17:00 hod. v kaplnke kostola. Prednostné spovedanie detí a mládeže bude medzi 15:00 – 16:00 hod. Prosíme, prichádzajte k svätej spovedi priebežne, počas celého týždňa, a nie až na prvý piatok.

Na prvý štvrtok a prvý piatok bude adorácia sviatosti oltárnej od obednej do večernej svätej omše. Ukončená bude pobožnosťou a eucharistickým požehnaním.

Oznam pre tých, ktorí sa zapísali na divadelné predstavenie v NitrePovolanie pápež: Autobus odchádza v pondelok o 16:45 hod. spred cirkevnej školy. Poplatok 27 €, ktorý zahŕňa vstupenku aj cestovné, sa bude zbierať v autobuse.

Dom Xaver (budova bývalého kňazského seminára) v Badíne hľadá nového prevádzkara. Ak disponujete schopnosťami zabezpečiť fungovanie tohto duchovného centra našej diecézy, môžete sa prihlásiť u riaditeľa Biskupského úradu v Banskej Bystrici, Mgr. Martina Dadu - riaditel.bb@rcc.sk.

Odpustky k Roku sv. Františka Xaverského v Banskobystrickej diecéze: podmienky získania (link)

Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.