Farské oznamy

Farské oznamy

Rozpis svätých omší

Nedeľa
23. januára 2022
3. nedeľa v Cezročnom období

7:00

Ščúry

+ Emil (1. výročie úmrtia)

9:00

Kaniansky

Za farnosť

10:30

Ščúry

+ rodičia Mária a Augustín

19:00

Šmidriak

+ Veronika, Martin, Ondrej, Mária a Helena

9:30

Kraus

Lieskovec - miestny úmysel

Pondelok
24. januára 2022
Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

6:30

Kraus

+ manžel Milan, brat Jozef, rodičia Pavlína a Michal a stará mama Magdaléna

12:00

Kaniansky

+ rodina Šáliová

17:00

Ščúry

+ Ján Benko

Utorok
25. januára 2022
Obrátenie svätého Pavla, apoštola (sviatok)

6:30

Kraus

Za zdravie a BP pre Alicu a celú jej rodinu

12:00

Kaniansky

+ svokrovci a syn Edo

17:00

Ščúry

+ rodičia Ľudovít a Júlia, sestra Alica a manžel Branislav

Streda
26. januára 2022
Svätých Timoteja a Títa, biskupov (spomienka)

6:30

Kraus

Za zdravie a BP pre nevestu Veru a jej rodinu

12:00

Kaniansky

Za zdravie a BP pre Helenu a Daniela Hruškových

17:00

Ščúry

Za zdravie a BP pre Milana a poďakovanie za 80 rokov života

Štvrtok
27. januára 2022
Svätej Angely Merici, panny (ľubovoľná spomienka)

6:30

Kraus

Za uzdravenie manželstva

12:00

Kaniansky

+ Jozef Adamec

17:00

Ščúry

Za zdravie a BP pre dcéru Janu

Piatok
28. januára 2022
Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)

6:30

Kraus

+ Michal a Pavlína s rodinou

12:00

Kaniansky

+ rodičia Margita a Pavel Gondoví

17:00

Ščúry

+ Mária, Pavol a ostatná zosnulá rodina z oboch strán

17:00

Kraus

Lieskovec - miestny úmysel

Sobota
29. januára 2022
Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)

6:30

Ščúry

+ Juraj Drugda

18:00

Kaniansky

Za pochovaných v uplynulom týždni

Nedeľa
30. januára 2022
4. nedeľa v Cezročnom období

7:00

Kraus

+ členovia ružencového bratstva

9:00

Kraus

Za farnosť

10:30

Ščúry

+ rodičia Ján, Paulína, Martin a Zuzana

19:00

Dolný, OSB

Za zdravie a BP pre Margitku

9:30

Kaniansky

Lieskovec - miestny úmysel

Farské oznamy

Oznamy

Budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka na kostol a potreby farnosti.

Do sviatku Obrátenia sv. Pavla, apoštola (25. 1.) trvá Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Kázne počas týždňa sú čerpané zo zamyslení, ktoré pripravila Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví.

Aktuálne opatrenia umožňujú verejné slávenie svätých omší v režime OP a s obmedzením kapacity v našom prípade na 100 osôb pri spievaných sv. omšiach a 180 osôb pri recitovaných sv. omšiach. Vstup cez dvere Mariánskej kaplnky budú regulovať organizátori. Je potrebné preukázať sa platným dokladom o očkovaní alebo prekonaní do 180 dní od pozitívneho testu, poprípade certifikátom o výnimke z očkovania + aktuálnym testom. Pripravte si doma kontaktné informácie, ktoré treba vhodiť pri vstupe do kostola do pripravenej nádoby. Prosíme o tolerantný a zodpovedný prístup.

K vyslúženiu svätého prijímania budeme k dispozícii aj vo dverách Mariánskej kaplnky v rovnakom čase, ako sa bude rozdávať sväté prijímanie v rámci svätej omše.

Režim OP:

  • plne očkovaní,
  • prekonaní v posledných 180 dňoch,
  • ktorí sa preukážu potvrdením od lekára o tom, že nemôžu byť zo zdravotných dôvodov očkovaní + testom PCR (72 hodín) alebo Ag (48 hodín),
  • deti do 12 rokov aj 2 mesiacov.

Účastníci musia mať dýchacie cesty prekryté respirátorom.

Pre všetkých veriacich je naďalej dostupná služba individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí - svätej spovede či svätého prijímania - po osobnom dohovore s kňazom.

V platnosti je stále dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky.

Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame tiež do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.

Milodary

Z pohrebu

Vladimíra Eperješiho 105
Jána Gombalu 100
Soni Sečkárovej 100
Jozefa Klimana 50
Jozefa Kováčika 45
Pavla Micháleka 30

Na charitu

bohuznáma 20

Iné

bohuznáma 30
bohuznáma 20

Farský YouTube kanál

22. januára 2022

Pozývame veriacich k sledovaniu aktivít farnosti na sociálnych sieťach YouTube a Facebook. Ak chcete byť aj takto v kontakte s farnosťou a nechcete, aby vám unikli aktuálne informácie, nastavte si odber YouTube kanála Farnosť Zvolen Mesto a facebook-ovej stránky Farnosť Zvolen-mesto.

Dišpenz od povinnej účasti na omšiach

22. januára 2022

Vzhľadom na pandemickú situáciu zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky. Biskupi trvajú na efektívnom spôsobe rešpektovania náboženskej slobody ako esenciálnej súčasti života spoločnosti, a to aj v pandemickej situácii. Majú nádej, že toto vedomie bude vždy stabilnou súčasťou uvažovania pri podnikaní ďalších krokov smerom k Cirkvi zo strany verejných predstaviteľov štátu.

Elektronický „zvonček“

22. januára 2022

Ďakujeme všetkým, ktorí svoju účasť na živote farnosti prejavujú aj poukázaním finančného milodaru. Pre jednoduchšie prispievanie na údržbu kostolov, fary a celkový chod farnosti môžete využiť elektronický zvonček: farský IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006 QR kód: obrázok možno jednoducho načítať pomocou mobilnej aplikácie svojej banky. Za vašu štedrosť vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame tiež do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.