Farské oznamy

Farské oznamy

Rozpis svätých omší

Nedeľa
27. novembra 2022
1. adventná nedeľa (rok A, cyklus I.)

7:00

Kraus

+ súrodenci František, Štefan a Mária

9:00

Kraus

Za farnosť

10:30

Ščúry

Za dary Ducha Svätého pre Lukáša a Tomáša

19:00

Matúš OP

+ rodičia, starí rodičia a súrodenci

9:30

Kaniansky

Lieskovec - miestny úmysel

Pondelok
28. novembra 2022
Pondelok po 1. adventnej nedeli

6:00

Ščúry

+ Mária (10. výročie)

12:00

Kaniansky

+ rodičia Margita a Pavel, súrodenci Anton, Juraj, Ján, Matúš a Magdaléna

17:00

Kraus

+ Martin, Anna a syn Martin Fekiačovci

Utorok
29. novembra 2022
Utorok po 1. adventnej nedeli

6:00

Ščúry

Za zdravie a BP v škole pre Adriana

12:00

Kaniansky

Za zdravie, BP a dar viery pre Martinku

17:00

Kraus

+ Ján

Streda
30. novembra 2022
Svätého Ondreja, apoštola (sviatok)

6:00

Ščúry

Za zdravie a BP pre Nikolku

12:00

Kaniansky

Za zdravie, BP a dar viery pre Moniku a Pavla s rodinou

17:00

Kraus

+ Mária Chamulová

Štvrtok
1. decembra 2022
Štvrtok po 1. adventnej nedeli (prvý štvrtok v mesiaci)

6:00

Ščúry

+ z rodín Maliniakovej, Námešnej, Bačíkovej a Čermanovej

12:00

Kaniansky

Za zdravie a BP pre rodiny synov, vnukov a vnučiek

17:00

Kraus

+ Veronika, Martin, Mária, Ondrej a Helena

Piatok
2. decembra 2022
Piatok po 1. adventnej nedeli (prvý piatok v mesiaci)

6:00

Ščúry

+ Mikuláš a Ján a ostatná zosnulá rodina

12:00

Kaniansky

+ rodičia Mikuláš, Emília a starí rodičia z oboch strán

17:00

Kraus

+ Emil, Mária, Pavel, Emil a Ján

18:00

Ščúry

Lieskovec - miestny úmysel

Sobota
3. decembra 2022
Svätého Františka Xaverského, kňaza (sviatok hlavného patróna diecézy a titul katedrály)

6:00

Kraus

Za zdravie a BP pre starkú Helenku

18:00

Kaniansky

Za pochovaných v uplynulom týždni

Nedeľa
4. decembra 2022
2. adventná nedeľa

7:00

Ščúry

Za členov ružencového bratstva

9:00

Kaniansky

Za farnosť

10:30

Ščúry

Za zdravie a BP pre Janku a Máriu

19:00

Matúš OP

+ Ivan, Monika, Ján, Pavel a Milota

9:30

Kraus

Lieskovec - miestny úmysel

11:00

Kraus

Zolná - miestny úmysel

Farské oznamy

Oznamy

Dnes je zbierka na charitu. Nech Pán odmení vašu štedrosť.

Od pondelka začíname rorátne detské sväté omše. Deti si môžu zložiť veci vo farskej zasadačke. V pracovných dňoch o 6:00 hod. budeme odchádzať spoločným sprievodom s lampášikmi od fary do kostola. Po svätej omši pozývame všetkých školákov na spoločné raňajky na fare. Ďakujeme rodinám, ktoré si vybrali konkrétny termín v ktorom pripravujú raňajky. Kto im chcete finančne pomôcť s prípravou, môže vhodiť pár eur do pokladničky v sakristii kostola (iba v nedeľu) alebo počas raňajok priamo v zasadačke. Plagát (link).

Rorátny charakter – čiže formulár svätej omše k Panne Márii – je možný brať v prvej časti adventu, teda do 16. decembra. Sväté omše pri sviečkach a spoločné raňajky budú až do 23. decembra.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca.

  • V kostole budeme spovedať v pracovných dňoch pol hodinu pred rannými a hodinu pred obednými a večernými sv. omšami;
  • V utorok doobeda spovedáme chorých v domácnostiach (s platnosťou k Vianociam) – tých, ku ktorým nechodíme pravidelne, môžete prihlásiť v sakristii alebo priamo konkrétnemu kňazovi (osobne či telefonicky).
  • Vo štvrtok bude možnosť sv. spovede dopoludnia medzi 09:00 – 12:00 hod. a popoludní medzi 14:00 – 17:00 hod. v kaplnke kostola.
  • Svätú spoveď si nenechávajte len na prvý piatok.

Harmonogram vianočného spovedania (link).

Na prvý štvrtok a prvý piatok bude adorácia sviatosti oltárnej od obednej do večernej svätej omše. Ukončená bude pobožnosťou a eucharistickým požehnaním.

V sobotu 3. decembra máme sviatok patróna Banskobystrickej diecézy sv. Františka Xaverského. Úplné odpustky možno získať vždy tretieho v mesiaci až do decembra 2023: podmienky získania odpustkov (link)

Mladých pozývame na Adventné sobotné stretnutia vo farskom klube. Začínajú o 19:00 hod. Tešíme sa na vás! (A príďte včas!)

V piatky sa okrem miništrantských stretnutí budú konať aj Stretká pre dievčatá. Na rozdiel od miništrantských stretnutí budú bývať pred večernou svätou omšou a zatiaľ len raz za mesiac. Dátumy a ostatné informácie sú zverejnené na plagáte (link).

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici srdečne pozýva všetkých rodičov a žiakov deviatych (príp. piatych) ročníkov základných škôl na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 29. novembra 2022 od 8:30 do 12:30 hod. Viac informácií nájdete na plagáte alebo na stránke školy.

Odpustky k Roku sv. Františka Xaverského v Banskobystrickej diecéze: podmienky získania (link)

Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.