Farské oznamy

Farské oznamy

Rozpis svätých omší

Nedeľa
19. marca 2023
4. pôstna nedeľa - Nedeľa radosti (Leatare)

7:00

kňaz

+ Jozef Lokaj a rodičia z oboch strán

9:00

kňaz

Za farnosť

10:30

Kraus

+ z rodiny Ľuptákovej

19:00

dominikán

+ rodina Kapráliková a starká

9:30

Kaniansky

Lieskovec - miestny úmysel

Pondelok
20. marca 2023
Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie (slávnosť preložená z nedele)

6:30

Kraus

+ rodičia Jozef a Margita, ich rodičia a deti

12:00

Kaniansky

+ bratia Ján a Milan a švagriná Eva

18:00

Ščúry

+ Ján a Mária Ďuríkoví

18:00

Kraus

Lieskovec - miestny úmysel

Utorok
21. marca 2023
Utorok po 4. pôstnej nedeli

6:30

Ščúry

Za zdravie a BP pre Petra a Lea

12:00

Kraus

+ Gustáv, Emília, Ján, Mária, švagrovci a švagriná

18:00

Kaniansky

+ Jozef, jeho rodičia a starí rodičia

Streda
22. marca 2023
Streda po 4. pôstnej nedeli

6:30

Ščúry

+ Otília a Vladimír

12:00

Kaniansky

+ Marián Necpál, rodičia a krstní rodičia

18:00

Kraus

+ rodičia František a Zuzana, manžel Vladimír a Jozef, Helena a Pavol

Štvrtok
23. marca 2023
Štvrtok po 4. pôstnej nedeli (svätého Turibia de Mongrovejo, biskupa, ľubovoľná spomienka)

6:30

Ščúry

Za zdravie a BP pre deti a súrodencov s rodinami

12:00

Kaniansky

+ syn Slavomír, rodičia a bratia Štefan a Jozef

18:00

Kraus

Za zdravie a BP pre rodinu Povaľačovú

Piatok
24. marca 2023
Piatok po 4. pôstnej nedeli

6:30

Ščúry

+ Števko, Mikuláš, Ľudovít a Elena

12:00

Kaniansky

+ rodičia Mikuláš a Emília a starí rodičia z oboch strán

18:00

Kraus

+ Mária Palajová

18:00

Ščúry

Lieskovec - miestny úmysel

Sobota
25. marca 2023
Zvestovanie Pána (slávnosť)

6:30

Ščúry

+ syn Marián Sluka

18:00

Kaniansky

Za pochovaných v tomto týždni

Nedeľa
26. marca 2023
5. pôstna nedeľa

7:00

Kraus

Za zdravie a BP pre Milana, Annu a ich dcéry

9:00

Kaniansky

Za farnosť

10:30

Ščúry

Za zdravie a BP pre Marcelu

19:00

dominikán

+ rodičia Ján, Mária a brat Ján

9:30

Kraus

Lieskovec - miestny úmysel

Farské oznamy

Oznamy

Od dnešnej nedele bude asistencia s pokladničkami pri východe z kostola pri všetkých nedeľných svätých omšiach tak, ako doteraz prebiehali farské a iné nedeľné zbierky. Ak na niektorú nedeľu pripadne povinná zbierka na iné ako farské ciele bude k dispozícii špeciálne označená pokladnička na tento účel.

Na budúcu nedeľu (5. pôstnu), teda 26. marca 2023, KBS vyhlásila Zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Výnos zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho východu, v Iraku, Sýrii a Libanone. Milodar budete môcť vhodiť do vopred označených pokladničiek v kostole i v kaplnke. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Dnes nie je možné liturgicky sláviť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Slávnosť je prenesená na pondelok. Sväté omše budú vo zvyčajnom čase a v Lieskovci bude o 18:00 hod.

V stredu bude po večernej svätej omši pobožnosť ku cti sv. Šarbela. Svoje krátke modlitebné úmysly za uzdravenie (na 1 – 2 riadky) môžete priniesť do sakristie kostola najneskôr deň pred pobožnosťou alebo napísať prostredníctvom online formuláru: https://forms.gle/JMYyo27CbQtedEDn9.

Na budúci týždeň sa v noci z 25. na 26. marca mení čas. O 2. hodine sa posúva na 3. hodinu – teda „spíme kratšie“.

Marcové modlitbové trojdnie Modlitieb matiek sa uskutoční nasledovne:

 • 24. 3. v piatok - účasťou na pobožnosti krížovej cesty vo svojej farnosti
 • 25. 3. v sobotu - po rannej sv. omši o 8:00 vo farnosti Zvolen - Západ
 • 26. 3. v nedeľu - po sv. omši o 9:00 vo farskej zasadačke Zvolen-mesto

Na budúcu nedeľu o 14:00 hod. odchádza spred knižnice autobus na kalváriu do Detvy. Zapisovanie záujemcov je v sakristii kostola a pridať sa môžete aj individuálnou dopravou. Deti majú spoločnú dopravu zdarma. Bližšie informácie nájdete na plagáte (link).

Dňa 3. júna sa bude konať Farský JUNIÁLES. Tanečná zábava bude v novej sále reštaurácie Zvolenka na námestí. Vstupenky budú k dispozícii u paní Nociarovej (0918 519 644), Turanskej (0902 801 819) a vo farskej kancelárii. Viac informácií bude čoskoro na výveskách.

Riaditeľ cirkevnej školy pozýva budúcich prvákov s ich rodičmi na Deň otvorených dverí ZŠ sv. Dominika Savia vo Zvolene. Tešia sa na vás 21. marca (utorok) medzi 9:00 – 11:00 hod. na M. M. Hodžu 9 vo Zvolene.

Farské pútnické zájazdy do Svätej zeme:

1. turnusIzrael a Jordánsko: 8. – 16. októbra 2023 – celková cena zájazdu 1 186 € (prihlasovanie ukončené):

 • Základná cena zájazdu: 990 €;
 • Transfer na letisko a späť: 40 €;
 • Pandemické poistenie: 36 €;
 • Obslužné (sprievodca, víza, audio...) 120 €.

2. turnusIzrael: 17. – 25. novembra 2023 – celková cena zájazdu 951 € (prihlasovanie v sakristii):

 • Základná cena zájazdu: 775 €;
 • Transfer na letisko a späť: 40 €;
 • Pandemické poistenie: 36 €;
 • Obslužné (sprievodca, audio...) 100 €.

V oboch prípadoch je potrebné zaplatiť zálohu vo výške 400 €. Ktorí ste sa zapísali ako náhradníci prvého termínu a máte záujem aj o druhý turnus, treba sa zapísať opäť. Zapisovanie záujemcov je v sakristii. Záujemcov kontaktujeme telefonicky.

Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.