Farské oznamy

Farské oznamy

Rozpis svätých omší

Nedeľa
23. júna 2024
Dvanásta nedeľa v Cezročnom období

7:00

Kaniansky

+ František, Cecília a Štefan

9:00

Kraus

Za farnosť

10:30

Benčat

DETI – Poďakovanie za 20r manželstva Mária a Stanislav Kučerovci

19:00

dominikán

MLADÍ + Eduard, rodičia a starí rodičia z oboch strán

9:30

Kňaz

Lieskovec – Poďakovanie za 15 rokov kňazstva

Pondelok
24. júna 2024
Narodenie svätého Jána Krstiteľa (slávnosť)

6:30

Benčat

+ Peter a Pavlína

12:00

Kaniansky

+ Katarína a Jozef, Agnesa a Ján, Katarína a Juraj a ich deti

18:00

Kraus

+ Anna a Ján Moravanskí

Utorok
25. júna 2024
Utorok 12. týždňa v Cezročnom období

6:30

Benčat

+ Vincent a Margita

12:00

Kaniansky

+ rodičov, svokrovcov, sestru, švagra a strýka

18:00

Kraus

+ Mária, Ľubomír a syn Peter Blecha

Streda
26. júna 2024
Streda 12. týždňa v Cezročnom období

6:30

Benčat

za pokoj pre rodinu Latkovú

12:00

Kaniansky

Za zdravie a Božie požehnanie pre krstné a birmovné deti

18:00

Kraus

+ Zlatka, Stanislav, Jozef

Štvrtok
27. júna 2024
Svätého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)

6:30

Kraus

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kovalčíkovú

12:00

Kaniansky

Za Božie požehnanie a zdravie pre deti s rodinami

18:00

Benčat

+ manželia Martin a Veronika, synovia Ján a Pavol

Piatok
28. júna 2024
Svätého Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka (spomienka)

6:30

Kraus

+ Alžbeta a Pavel Halamovci

8:00

Benčat

CZŠ – TE DEUM

12:00

Kaniansky

+ Mária

18:00

Kraus

+ rodičia Ján a Katarína, Jozef a Vierka, sesternica Ľubka, Peter a Ľubo

18:00

Benčat

Lieskovec + Vierka, Mária, rodičia, Michal, Jozef

Sobota
29. júna 2024
PRIKÁZANÝ SVIATOK: Svätých Petra a Pavla, apoštolov (slávnosť)

7:00

Kraus

+ manžela Pavla Lihosita

9:00

Kraus

Za farnosť

18:00

Kaniansky

Za pochovaných v tomto týždni

9:30

Benčat

Lieskovec – Za zdravie a BP pre brata Emila

15:00

Mihál

Nemocnica – na úmysel celebranta

Nedeľa
30. júna 2024
Trinásta nedeľa v Cezročnom období

7:00

Benčat

+ Elena, Juraj, Barbora, Ján, Mária a Jozef

9:00

Benčat

Za farnosť

10:30

Benčat

+ manželia Štefan, Alžbeta, dcéra Helena a syn Štefan

18:00

Kraus

+ Július Ciglan

9:30

Kaniansky

Lieskovec – Za zdravie a BP v tehotenstve pre Julku a Veroniku

Farské oznamy

Oznamy

V stredu 26. 6. možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky modlitbou pred misijným krížom, ktorý je umiestnený na južnej strane kostola. (Je to výročný deň požehnania toho kríža.)

V piatok o 8.00 bude vo farskom kostole ďakovná svätá omša Te Deum našej cirkevnej školy.

V sobotu je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Sväté omše budú o 7.00 a o 9.00 a večer o 18.00 hod. V Lieskovci bude sv. omša o 09.30 hod. V tento deň je vyhlásená zbierka na dobročinné diela Svätého otca (tzv. Halier sv. Petra).

Od prvého júla dostaneme do farnosti nového kaplána Martina Lenhardta, ktorý u nás vykonával diakonskú prax. Doterajší p. kaplán Jozef Benčat bude pôsobiť ako farský vikár (kaplán) vo farnosti Banská Bystrica – Fončorda. S farnosťou sa oficiálne rozlúči počas doobedňajších sv. omší 30. júna.

Za lavicami si môžete vyzdvihnúť prázdninové číslo časopisu zvolenských farností Naše Spoločenstvo. Odporúčaný príspevok na pokrytie nákladov je 1,-- €. Ďakujeme redakčnej rade sa ich obetavú prácu.

Pozývame deti vo veku 6 až 12 rokov na farský denný tábor, ktorý sa uskutoční od 15. do 19. júla 2024. Viac informácií na nástenke a u Mateja Vandáka (0910 932 021).

V piatok 28. júna po večernej sv. omši pozývame na prvé stretnutie prihlásených záujemcov o sviatosť birmovania. Prihlásilo sa 67 birmovancov. Stretnutie bude v kostole.

Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.