Farské oznamy

Farské oznamy

Rozpis svätých omší

Nedeľa
17. septembra 2023
24. nedeľa v Cezročnom období

7:00

Kraus

+ z rodiny Vyletelovej, Strelcovej a Koleničovej

9:00

Kaniansky

Za farnosť

10:30

Benčat

DETI + syn Marián a za zdravie a BP pre nevestu Moniku a vnučku Marianku

19:00

Dominikán

MLADÍ - Za zdravie a BP pre Vlasta, Pavol, Matej, Dorotka, Andrejka a Vlado

9:30

Kraus

Lieskovec + Mária 1. výročie (Halgašová)

Pondelok
18. septembra 2023
Pondelok 24. týždňa v Cezročnom období

6:30

Benčat

Poďakovanie za 32 rokov spoločného života Ondreja a Alenky a za zdravie a BP pre celú rodinu

12:00

Kaniansky

Za zdravie, BP a dary Ducha Svätého pre rodinu Sliacku

18:00

Kraus

+ starí rodičia z rodiny Cibuľovej a Gašparíkovej

Utorok
19. septembra 2023
Svätého Januára, biskupa a mučeníka (ľubovoľná spomienka)

6:30

Benčat

+ manžel Ján

12:00

Kaniansky

+ Mária Žbirková (nedožitých 90rokov)

16:00

Sahajda

Gréckokatolícka liturgia v kaplnke Sedembolestnej

18:00

Kraus

+ Ľudovít 15. výročie úmrtia, za jeho rodičov

Streda
20. septembra 2023
Svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov (spomienka)

6:30

Kraus

Za zdravie a BP pre Annu Vandákovú a Máriu Rapčanovú

12:00

Kaniansky

+ Dušan

18:00

Benčat

Za zdravie a BP pre Ingrid a celú jej rodinu

Štvrtok
21. septembra 2023
Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu (sviatok)

6:30

Benčat

+ manžel, súrodenci a rodičia z oboch strán

12:00

Kaniansky

+ Katarína, Ján, Zuzana, Pavel, Margita a synovia Pavel a Jozef

18:00

Kraus

+ manžela Pavla

Piatok
22. septembra 2023
Piatok 24. týždňa v Cezročnom období

6:30

Benčat

Poďakovanie za 50 rokov života a za zdravie a BP pre Romana

12:00

Kaniansky

+ Štefan a Pavlína, Rudolf a Júlia a Štefan

16:00

Sahajda

Gréckokatolícka liturgia v kaplnke Sedembolestnej

18:00

Kraus

+ Helena, Magdaléna, Ondrej a za svokrovcov

18:00

Benčat

Lieskovec + Ján a rodičia (Šiandorová)

Sobota
23. septembra 2023
Svätého Pia z Pietrelciny, kňaza (spomienka)

6:30

Benčat

+ príbuzní

18:00

Kaniansky

Za pochovaných v tomto týždni

16:00

Gregor

Nemocnica - miestny úmysel

Nedeľa
24. septembra 2023
25. nedeľa v Cezročnom období

7:00

Benčat

+ manžel, svokrovci a ich deti

9:00

Kaniansky

Za farnosť

10:30

Benčat

DETI + rodičov Mária a Augustín a manželka Mária

19:00

Dominikán

MLADÍ - Za zdravie a BP pre Vlasta, Pavol, Matej, Dorotka, Andrejka a Vlado

9:30

Kraus

Lieskovec + Ondrej, Mária, Jozef, Rozália (Hlušiaková)

11:00

Kraus

Zolná – Hodová slávnosť

Farské oznamy

Oznamy

V stredu po večernej sv. omši pozývame mládež na krátku adoráciu do kaplnky Sedembolestnej Panny Márie.

V nasledujúcom týždni v stredu, piatok a v sobotu budú jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní je poďakovanie za úrodu. V našej farnosti to bude piatok.

V piatok po večernej svätej omši bude pobožnosť ku cti sv. Šarbela. Svoje krátke modlitebné úmysly za uzdravenie môžete priniesť do sakristie kostola alebo napísať do online formuláru, ktorý nájdete na farskej stránke.

Na budúcu nedeľu - 24. septembra, bude v Zolnej hodová slávnosť filiálneho Kostola sv. Matúša. Srdečne vás pozývame na svätú omšu, ktorá začne o 11:00 hod. a po nej bude hodové agapé v areáli kostola.

Na fatimskú púť na Starých Horách (7. októbra) sa môžete prihlásiť v sakristii kostola.

Rodičia tretiakov a starších žiakov, ktorí majú v tomto školskom roku ísť k prvému svätému prijímaniu, nech sa informujú u katechétov svojich detí. Prihlasovanie prebieha do konca septembra. Zároveň pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na prvé stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok 6. októbra vo farskom kostole sv. Alžbety po večernej sv. omši. Účasť aspoň jedného rodiča je nutná!

Dospelí (starší ako 14 rokov), ktorí majú záujem prijať iniciačné sviatosti (krst, sv. prijímanie a birmovanie), sa môžu prihlásiť do konca septembra k príprave katechumenov. Urobiť tak môžete osobne vo farskej kancelárii. Príprava katechumenov začne od októbra.

Na farský pútnický zájazd do Svätej zeme v 2. turnuse od 17. – 25. novembra 2023 máme k dispozícii ešte posledné dve miesta. Kto by mal záujem, môže sa prihlásiť v sakristii kostola. Pútnikov prihlásených na oba turnusy pozývame na stretnutie s Don Marianom Mlynárikom dňa 26. septembra po večernej sv. omši o 19.00hod. Stretnutie sa uskutoční v kostole sv. Alžbety.

Spoločenstvo Shekinah z Radvane, v spolupráci s farnosťou Zvolen-mesto, pozýva všetkých, ktorí si chcú prehĺbiť svoj život s Kristom na kurz NASLEDUJ KRISTA. Odporúčaná veková hranica je od 18 rokov. V nedeľu 17.9. je posledná možnosť prihlásiť sa v sakristii kostola na predtlačený prihlasovací lístok. Kapacita je priestorovo obmedzená. Program nájdete na plagáte.

Farnosť Zvolen-mesto pozýva manželov zapojiť sa do programu pre rast manželského páru s názvom KÁNA WELCOME. Program pozostáva z 9 večerov (raz za mesiac) a jedného víkendu. Jeho cieľom je pomôcť párom prežívať povolanie k manželstvu v plnosti. Prvé stretnutie je plánované na utorok 3. októbra v zasadačke farského úradu. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola. Viac informácii na výveskách alebo u manželov Vandákových.

Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.