Farské oznamy

Farské oznamy

Rozpis svätých omší

Nedeľa
7. augusta 2022
19. nedeľa v Cezročnom období

7:00

Kaniansky

Za členov ružencového bratstva

9:00

Kaniansky

Za farnosť

10:30

Ščúry

+ Páter Vendelín Hornický, kňaz rádu sv. Františka (100. výročie kňazstva)

18:00

Ščúry

Za telesné a duševné uzdravenie dcéry Katky

9:30

Kraus

Lieskovec - miestny úmysel

11:00

Kraus

Zolná - miestny úmysel

Pondelok
8. augusta 2022
Svätého Dominika, kňaza (spomienka)

6:30

Ščúry

+ Anna a Ján Blažovskí a sestra Anna

18:00

Kaniansky

Za zdravie, BP a dar viery pre Martinu

Utorok
9. augusta 2022
Svätej Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy (sviatok)

6:30

Ščúry

+ Anna, Vladimír, Pavel a Margita

18:00

Kaniansky

+ rodičia, súrodenci a manžel Pavel Puškár

Streda
10. augusta 2022
Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka (sviatok)

6:30

Kaniansky

+ Jozef, Katarína, Ján a Mária

18:00

Ščúry

Za zdravie, BP a dar viery pre Moniku s rodinou

Štvrtok
11. augusta 2022
Svätej Kláry, panny (spomienka)

6:30

Ščúry

Za zdravie, BP a dar viery pre dcéru Zuzanu s rodinou

18:00

Kaniansky

+ Peter Žiak (4. výročie)

Piatok
12. augusta 2022
Svätej Jany Františky de Chantal, rehoľníčky (ľubovoľná spomienka)

6:30

Ščúry

Za zdravie a BP pre Inku a Martina

18:00

Kaniansky

Za zdravie a BP pre Helenu a manžela Vladimíra

18:00

Ščúry

Lieskovec - miestny úmysel

Sobota
13. augusta 2022
Svätých Ponciána, pápeža, a Hipolyta, kňaza, mučeníkov (ľubovoľná spomienka)

6:30

Ščúry

+ Andrej

18:00

Kaniansky

Za pochovaných v uplynulom týždni

Nedeľa
14. augusta 2022
20. nedeľa v Cezročnom období

7:00

Kraus

Za zdravie a BP pre matku a jej synov s rodinami

9:00

Kraus

Za farnosť

10:30

Kaniansky

Za zdravie a BP pre Marcelu

18:00

Ščúry

+ rodičia Rudolf a Anna, brat Eugen s rodinou

9:30

Ščúry

Lieskovec - miestny úmysel

Farské oznamy

Oznamy

V septembri má dekanát Zvolen službu na prvosobotnej púti na Starých Horách. Fatimská sobota 3. 9. je tiež spojená s púťou Rádia Lumen. Tých, ktorí plánujú cestovať spoločným autobusom, prosíme, zapíšte sa čím skôr v sakristii kostola. Z tejto príležitosti zvlášť pozývame všetkých farníkov k spoločnej púti.

Omšové úmysly na štvrtý štvrťrok budeme zapisovať od stredy 17. augusta vo farskej kancelárii.

Prázdninový režim:

  • obedné sväté omše nie sú;
  • večerné sväté omše v týždni sa posúvajú na 18:00 hod.;
  • nedeľné sväté omše nie sú s charakterom detskej a mládežníckej;
  • nedeľná večerná svätá omša sa presúva na 18:00 hod.;
  • Sviatosť oltárna je vystavená k adorácii iba na prvé piatky od 12:00 hod.

Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.