Farské oznamy

Farské oznamy

Rozpis svätých omší

Nedeľa
15. mája 2022
5. veľkonočná nedeľa

7:00

Kraus

+ Ján (1. výročie)

9:00

Kaniansky

Za farnosť

10:30

Ščúry

Za prvoprijímajúce deti

19:00

Ščúry

+ Pavel (8. výročie)

9:30

Trochan

Lieskovec - miestny úmysel

Pondelok
16. mája 2022
Svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (spomienka)

6:30

Kaniansky

+ Vincent a Margita

12:00

Kraus

+ Ján a Jozefína Longauer, syn Alexander a syn Anton s rodinou

17:00

Ščúry

+ Mária, Rudolf, Ondrej, Dušan, Anton, Marian, Božena a Dušan

Utorok
17. mája 2022
Utorok po 5. veľkonočnej nedeli

6:30

Ščúry

+ rodina Maliniaková, Námešná, Bačíková a Čermanová

12:00

Kraus

+ Ján a Júlia, Katarína a Jozef

17:00

Kraus

+ Elena, Ján, Mária, Štefan a Jozef

Streda
18. mája 2022
Svätého Jána I., pápeža a mučeníka (ľubovoľná spomienka)

6:30

Kraus

+ Miroslav

12:00

Mlynárik

Za zdravie a BP pre krstnú dcéru Aničku a jej rodičov

15:00

Irenej OP

Ďakovná omša Te Deum - koniec akademického roka TUZVO

17:00

Hraňo

Za zdravie a BP pre Ota a Annu

Štvrtok
19. mája 2022
Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli

6:30

Trochan

+ starí rodičia z oboch strán

12:00

Kraus

Za zdravie a BP pre Helenu s rodinou

17:00

Ščúry

+ Pavel, Elena, Jozef, Juraj, Jožko

Piatok
20. mája 2022
Svätého Bernardína Sienského, kňaza (ľubovoľná spomienka)

6:30

Trochan

+ Peter, Vladimír, Ladislav, Miroslava, Mária, Štefánia

12:00

Kraus

+ Miloslav Koštial (10. výročie)

17:00

Ščúry

+ Anna, Juraj, Elena, Ján

18:00

Kaniansky

Lieskovec - miestny úmysel

Sobota
21. mája 2022
Svätého Krištofa Magallanesa, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov (ľubovoľná spomienka)

6:30

Ščúry

Za zdravie a BP pre Andreu

18:00

Kraus

Za pochovaných v uplynulom týždni

Nedeľa
22. mája 2022
6. veľkonočná nedeľa

7:00

Kraus

Za zdravie a BP pre Tomáša, Moniku, vnučku Barborku a zaťa Branka

9:00

Kraus

Za farnosť

10:30

Ščúry

Za prvoprijímajúce deti

19:00

Šimon OP

+ rodičia Katarína a Ján Nemcoví a rodina Horniaková

9:30

Kaniansky

Lieskovec - miestny úmysel

Farské oznamy

Oznamy

Minulotýždňová zbierka na seminár činila vo Zvolene 1 071,57 € a v Lieskovci 96,50 €. Nech Pán Boh odmení vašu štedrosť aj na dobrých kňazov pre našu farnosť a diecézu.

Dnes je pravidelná mesačná zbierka na potreby kostola a farnosti. Pán Boh zaplať za vašu finančnú účasť na živote farnosti.

Od pondelka 16. mája budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiace júl – september. Jedna osoba môže požiadať o zapísanie úmyslov max. na 3 sväté omše. Ak nemáte možnosť dať omšový milodar, treba sa individuálne dohodnúť s kňazom. V opačnom prípade budú úmysly bez milodaru rezervované maximálne týždeň. Potom budú nahradené iným úmyslom.

V stredu bude o 15:00 hod. ďakovná svätá omša Te Deum ku koncu akademického roka TUZVO.

V sobotu bude po večernej svätej omši pobožnosť ku cti sv. Šarbela. Svoje krátke modlitebné úmysly (1 – 2 riadky) môžete priniesť do sakristie kostola alebo napísať do online formuláru (link), ktorý nájdete na farskej stránke. Svätá omša aj pobožnosť budú prenášané online (link).

Pozývame všetkých farníkov na Deň farskej rodiny, ktorý bude v sobotu 11. júna 2022 v areáli Kňazského seminára v Badíne. Aby sme vedeli zabezpečiť všetky kapacitné náležitosti, prosíme, nahláste svoju účasť pomocou zverejneného internetového formuláru (link) alebo formou tlačenej návratky do pripravenej nádoby (na stolíku za lavicami). Tešíme sa na vás.

Chceli by sme úctivo a s láskou pripomenúť všetkým rodičom školopovinných detí, že pri krste brali „na seba povinnosť vychovávať ich vo viere, aby potom zachovávali Božie prikázania a milovali Pána Boha a svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus“ (Obrad krstu detí). S tým súvisí aj povinnosť prihlásiť svoje deti k hodinám katolíckeho náboženstva vo všetkých ročníkoch, v ktorých je to možné. Na túto otázku sa pýtame aj pri príprave k sviatostiam (prvé sväté prijímanie a birmovanie). Ďakujeme, že budete na to pamätať aj pri rozhodovaní pre nasledujúci školský rok.

Odpustky k Roku sv. Františka Xaverského v Banskobystrickej diecéze: podmienky získania (link)

Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.

Milodary

Z pohrebu

Oľgy Žigmundovej 10
Márie Hanulovej 27
Milana Hakela 30
Jozefa Lašša 100

Z krstu

Tomáša Patakyho 50

Elektronický „zvonček“

22. januára 2022

Ďakujeme všetkým, ktorí svoju účasť na živote farnosti prejavujú aj poukázaním finančného milodaru. Pre jednoduchšie prispievanie na údržbu kostolov, fary a celkový chod farnosti môžete využiť elektronický zvonček: farský IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006 QR kód: obrázok možno jednoducho načítať pomocou mobilnej aplikácie svojej banky. Za vašu štedrosť vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame tiež do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

Oprava kostolnej veže

26. januára 2022

Banskobystrický samosprávny kraj poskytol finančnú dotáciu vo výške 7 000 € na opravu 3. poschodia veže Kostola sv. Alžbety vo Zvolene.

Poukázanie 2 % z daní

12. februára 2022

Pozývame veriacich k poukázaniu 2 % (resp. 3 %) zo svojich daní pre organizácie pôsobiace v našej farnosti: ZŠ sv. Dominika Savia vo Zvolene; Charitu sv. Alžbety vo Zvolene a organizáciu Domka so strediskom vo Zvolene, ktorá zastrešujúca prácu s deťmi a mladými v našej farnosti.