Farské oznamy

Farské oznamy

Rozpis svätých omší

Nedeľa
16. januára 2022
2. nedeľa v Cezročnom období

7:00

Kraus

† manžel Milan

9:00

Kraus

Za farnosť

10:30

Ščúry

† Imrich a Peter Šimút

18:00

Ščúry

† rodičia Považanoví

9:30

Kaniansky

Lieskovec - miestny úmysel

Pondelok
17. januára 2022
Svätého Antona, opáta (spomienka)

6:30

Ščúry

Za zdravie, BP a vďaku za dožitých 50 rokov pre manželku Katarínu

12:00

Kaniansky

+ Mária a Martin Ľalík

17:00

Kraus

Za zdravie a BP pre Filipka

Utorok
18. januára 2022
Utorok 2. týždňa v Cezročnom období

6:30

Ščúry

Za zdravie a BP pre rodinu Špurekovú

12:00

Kaniansky

Za zdravie a BP pre brata Jána s rodinou, sestru Annu s rodinou a Emíliu

17:00

Kraus

+ Janka Lovásová (20. výročie)

Streda
19. januára 2022
Streda 2. týždňa v Cezročnom období

6:30

Kraus

Za uzdravenie manželstva

12:00

Kaniansky

Za zdravie, BP a dar viery pre dcéru Danku a Jaroslavu s rodinami

17:00

Ščúry

+ rodina Černá;

17:00

Šmidriak

+ Anna a Ondrej Šmidriakoví a syn Ivan

Štvrtok
20. januára 2022
Svätého Šebastiána, mučeníka (ľubovoľná spomienka)

6:30

Ščúry

+ Eduard

12:00

Kaniansky

+ Rudolf Žbirka

17:00

Kraus

+ Danka, Ľubomír a Peter

Piatok
21. januára 2022
Svätej Agnesy, panny a mučenice (spomienka)

6:30

Ščúry

+ Helena Kučerová

12:00

Kaniansky

+ manžel Jaroslav, rodičia Vavrušoví a svokrovci Sýkoroví

17:00

Kraus

+ manžel Ladislav Eperješi

17:00

Ščúry

Lieskovec - miestny úmysel

Sobota
22. januára 2022
Svätého Vincenta, diakona a mučeníka (ľubovoľná spomienka)

6:30

Ščúry

Za zdravie, BP a poďakovanie za dožitých 60 rokov života pre Annu

18:00

Kraus

Za pochovaných v uplynulom týždni

Nedeľa
23. januára 2022
3. nedeľa v Cezročnom období

7:00

Ščúry

+ Emil (1. výročie úmrtia)

9:00

Kaniansky

Za farnosť

10:30

Ščúry

+ rodičia Mária a Augustín

19:00

Šmidriak

+ Veronika, Martin, Ondrej, Mária a Helena

9:30

Kraus

Lieskovec - miestny úmysel

Farské oznamy

Oznamy

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Kázne počas týždňa budú čerpané zo zamyslení, ktoré pripravila Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví.

V sobotu bude po svätej omši pobožnosť ku cti sv. Šarbela. Svoje krátke modlitebné úmysly (1 – 2 riadky) môžete priniesť do sakristie kostola alebo zaslať pomocou online dotazníka: https://forms.gle/cRx8YkTShDyy94XTA. Svätá omša aj pobožnosť budú prenášané online.

Aktuálne opatrenia umožňujú verejné slávenie svätých omší v režime OP a s obmedzením kapacity v našom prípade na 100 osôb pri spievaných sv. omšiach a 180 osôb pri recitovaných sv. omšiach. Vstup cez dvere Mariánskej kaplnky budú regulovať organizátori. Je potrebné preukázať sa platným dokladom o očkovaní alebo prekonaní do 180 dní od pozitívneho testu, poprípade certifikátom o výnimke z očkovania a aktuálnym testom. Prosíme o tolerantný a zodpovedný prístup.

K vyslúženiu svätého prijímania budeme k dispozícii aj vo dverách Mariánskej kaplnky v rovnakom čase, ako sa bude rozdávať sväté prijímanie v rámci svätej omše.

Režim OP:

  • plne očkovaní,
  • prekonaní v posledných 180 dňoch,
  • ktorí sa preukážu potvrdením od lekára o tom, že nemôžu byť zo zdravotných dôvodov očkovaní a tiež testom PCR (72 hodín) alebo Ag (48 hodín),
  • deti do 12 rokov a 2 mesiacov.

Účastníci musia mať dýchacie cesty prekryté respirátorom.

Pre všetkých veriacich je naďalej dostupná služba individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí - svätej spovede či svätého prijímania - po osobnom dohovore s kňazom.

V platnosti je stále dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky.

V nedele budú už farské sväté omše o 9:00 hod. otvorené pre všetkých, ktorí spĺňajú podmienky. O 10:30 hod. budú za účasti detí a o 19:00 hod. budú mládežnícke sv. omše v pôvodnom čase.

Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame tiež do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť aj pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie. IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.

Milodary

Z pohrebu

Jozefa Kováčika 30
Ireny Plánočkovej 50

Iné

bohuznáma rodina 500
bohuznáma rodina 50
bohuznáma 20

Farský YouTube kanál

5. decembra 2021

Pozývame veriacich k sledovaniu aktivít farnosti na sociálnych sieťach YouTube a Facebook. Ak chcete byť aj takto v kontakte s farnosťou a nechcete, aby vám unikli aktuálne informácie, nastavte si odber YouTube kanála Farnosť Zvolen Mesto a facebook-ovej stránky Farnosť Zvolen-mesto.

Dišpenz od povinnej účasti na omšiach

5. decembra 2021

V čiernych okresoch Banskobystrickej diecézy platí dišpenz od účasti veriacich na svätých omšiach v nedeľu a v prikázané sviatky. Rozhodol o tom banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Z dekrétu, ktorý podpísal vyplýva, že platí od stredy 3. novembra až do odvolania.

Elektronický „zvonček“

5. novembra 2021

Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame tiež do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.