Kostol sv. Jána Pavla II.

Kostol sv. Jána Pavla II. v Lieskovci

Filiálka Lieskovec

Katolíci v obci Lieskovec tvoria živú komunitu veriacich, ktorí sa stretávajú na liturgickom slávení a modlitbách v Kostole sv. Jána Pavla II., apoštola Božieho milosrdenstva. Tento filiálny kostol farnosti Zvolen-mesto architektúrou i zariadením zapadá do umeleckého smeru rokov prelomu 20. a 21. storočia. Stavať sa začal v roku 2009 a slávnostne konsekrovaný bol 19. novembra 2011 biskupom Mons. Tomášom Galisom s patrocíniom vtedy blahoslaveného pápeža. Kostol je možné nájsť na križovatke ťahu Zvolen – Zvolenská Slatina a cesty smerom do Zolnej a Čerína. Príjemný areál kostola disponuje aj malým parkoviskom. Sväté omše tu bývajú v piatok, v nedeľu a v dni slávností cirkevného roka.

História filiálky

V roku 1996 sa v obci Lieskovec začali pravidelne stretávať veriaci pri modlitbe sv. ruženca. Zároveň v srdciach veriacich začala rásť túžba sláviť v tejto obci pravidelne sv. omše a tiež mať svoj vlastný kostol. S prosbou o slúženie sv. omší sa veriaci obrátili na vtedajšieho zvolenského dekana Mons. Vojtecha Nepšinského, ktorý vyzval veriacich k hľadaniu dostatočne veľkej miestnosti, vhodnej na liturgické slávenia. Po dohode s vtedajšou pani starostkou sa dňa 1. februára 1998 konala v kultúrnom dome prvá sv. omša, ktorú celebroval vdp. Václav Kocian a zúčastnilo sa jej približne 120 ľudí.

Pre Lieskovec sa začalo obdobie pravidelného slávenia sv. omší – každú nedeľu a v 1. piatok mesiaca. Zhromaždenia sa však presunuli prevažne do priestorov domu nádeje miestneho cintorína. K histórii filiálky Lieskovec tak patrí aj posvätenie kríža na cintoríne dňa 4. novembra 2001 – počas ekumenickej pobožnosti za účasti predstaviteľov cirkví, obce a miestnych veriacich.

Ešte na začiatku toho roka, konkrétne 24. januára 2001, začali veriaci Lieskovca konkretizovať svoje plány na výstavbu nového kostola. Prisľúbená bola podpora a požehnanie vtedajšieho banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža. Počas príprav bol život filiálky sústredený najmä do budovy miestneho domu nádeje.

Základný kameň a miesto pre stavbu kostola požehnal dňa 15. mája 2009 Mons. Marián Bublinec, generálny vikár diecézy. Miesto pre nový kostol bolo vybrané na rázcestí, čo má zároveň symbolický charakter – Božia prítomnosť je vždy tam, kde je potrebné ľuďom ukázať správny smer. S dlho očakávanou stavbou nového kostola sa začalo dňa 30. apríla 2009. Ako titul a patrón kostola bol zvolený vtedy ešte blahoslavený pápež Ján Pavol II., apoštol Božieho milosrdenstva. Liturgické zariadenie pre kostol bolo vyhotovené podľa návrhu architekta Ing. Romana Turčana.

Pamätným dňom pre veriacich z Lieskovca sa stal 19. november 2011, keď nový kostol konsekroval žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. (Banskobystrický biskupský stolec bol uprázdnený úmrtím Mons. Rudolfa Baláža, ktorý odišiel do večnosti 27. júla 2011.) Svätú omšu slávil otec biskup za účasti približne štyridsiatich kňazov a veľkého množstva veriacich. Pre miestnych veriacich to bol deň radosti a naplnenia nespočetného množstva modlitieb, spojených s obetavou prácou príprav a stavby kostola.

Pre liturgickú službu boli ustanovení lektori a akolyti. Voľbou boli určení zástupcovia filiálky aj do farskej rady. Rok od konsekrácie, dňa 20. mája 2012, pristúpili k prvému svätému prijímaniu 4 chlapci a 2 dievčatá. V auguste roku 2012 si tu vyslúžil sviatosť manželstva prvý pár. Na čas bol poverený službou pre filiálku Lieskovec poverený ThDr. Ondrej Šmidriak, PhD. Túžba veriacich po samostatnom farskom zriadení však nebola naplnená.

Aj po desiatich rokoch slúži kostol pomerne veľkému počtu miestnych veriacich, ktorí tvoria živú kresťanskú komunitu. Kostol je i dnes miestom slávenia Eucharistie, modlitieb, stretávania laických spoločenstiev i slávenia liturgie slova.

Kňazi pochádzajúci z Lieskovca

  • Štefan Čunderlík,
  • Dominik Jáger,
  • Ján Jáger.

AUTOR: Jozef Kaniansky

O farnosti

Naša farnosť v premenách času

Kostol sv. Matúša v Zolnej
Kostol sv. Matúša v Zolnej, pôvodne zasvätený sv. Štefanovi Prvomučeníkovi, je ranogotický jednoloďový kostol z druhej polovici 13. storočia.
ZISTIŤ VIAC
Kostol sv. Jána Pavla II.
Tento filiálny kostol farnosti Zvolen-mesto architektúrou i zariadením zapadá do umeleckého smeru rokov prelomu 20. a 21. storočia.
ZISTIŤ VIAC