Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Novembrové „hodovanie“

Novembrové „hodovanie“

Tak, ako každý november, i teraz prišiel deň „hodovej slávnosti“ vo farnosti Zvolen–mesto. Tohoročnej slávnosti predchádzal deviatnik na tému Svätosť s ľudskou tvárou. Deviatnik viedli otcovia benediktíni zo Sampora.

Celebrantom a kazateľom na slávnostnej svätej omši bol dp. Štefan Hýrošš, farár z Kláštora pod Znievom. Kňaz z tejto obce bol pozvaný preto, lebo divadlo bolo za-merané na neter svätej Alžbety - svätú Margitu, ktorá sa podľa tradície narodila v Kláštore pod Znievom.

V kázni kazateľ prezradil, že u nich sa na deň sviatku ku nej modlia. Náš pán dekan povzbudený touto myšlienkou, dal vytlačiť obrázky s modlitbou k svätej Alžbete a navrhol, že by bolo dobré, keby sme sa vždy 17-teho modlili k našej patrónke sv. Alžbete a vyprosovali si milosti pre seba, svojich blízkych aj pre celú farnosť.

17. deň v mesiaci – deň modlitieb za farnosť

Sedemnásty november je deň, kedy sa sv. Alžbeta Uhorská narodila pre nebo. V tomto roku sme z Ríma získali jej relikviu. Príchod relikvie sme oslávili slávnostnou svätou omšou spolu s kňazmi nášho dekanátu a pripomenuli si tak symbolický príchod Alžbety do Zvolena po takmer 800 rokoch. Relikvia bola uložená pred ambónou vo farskom Kostole sv. Alžbety vo Zvolene. Vždy v 17. deň mesiaca si chceme pripomenúť sv. Alžbetu a modliť sa za našu farnosť. Prijmite toto pozvanie na modlitbu za deti, mládež a naše rodiny.

AUTOR: Jana Krajčíková FOTO: Jozef Kraus

Modlitba za farnosť

Svätá Alžbeta, nauč nás, ako sa aj dnes možno stať rukami a náručím Ježiša Krista. Nauč nás takej veľkorysosti, akú si ty prejavovala. Nauč nás tvojej dobrote a trpezlivosti v láske voči blížnym a vo všetkých dobrých skutkoch. Vypros nám u Pána ochranu pre našu zvolenskú farnosť, aby sme mohli nažívať v láske medzi sebou. Vypros nám nádej pre všetkých bratov a sestry, aby prežívaním sviatostí nachádzali pravé šťastie a vnútorný pokoj. Vypros nám odvahu, aby sme svojou službou prispievali k jednote a tvorivému prežívaniu

Svätá Alžbeta, oroduj za nás.

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Deti si privstali
Naše spoločenstvo

Deti si privstali

Redakcia
26. decembra 2023

Staviteľ sv. František Od pondelka 4.12. do piatka 15.12. prebiehali v našej farnosti ranné sv. omše ku cti Panny Márie - roráty o 6.00 hod… V peknom počte sa ich zúčastňovali deti našej farnosti za sprievodu svojich rodičov, ktorí im po sv. omši na fare pripravovali raňajky. Deti sa v príhovoroch našich kňazov zoznamovali s postavou sv. Františka z Assisi, ktorý pred 800 rokmi postavil prvý živý betlehem.

Svätá teta a jej neter
Naše spoločenstvo

Svätá teta a jej neter

Zuzana Vandáková
26. decembra 2023

Dve blízke svätice: Alžbeta a Margita. Svätú Alžbetu Uhorskú pozná iste každý náš farník. Ale počas tohtoročných hodov sme mohli viac spoznať aj jej neter – svätú Margitu Uhorskú. Príbeh svätej Alžbety Uhorskej je úzko spätý s naším mestom. Predpokladá sa, že svätá Alžbeta určitý čas žila vo Zvolene spolu so svojím otcom Ondrejom II., uhorským kráľom z rodu Arpádovcov. Alžbeta sa narodila v roku 1207 v Bratislave alebo v Maďarsku. Ako štvorročnú ju sľúbil jej otec za manželku Ľudovítovi, synovi Hermana, durínskeho grófa a poslali ju na hrad Wartburg a Eisenach. Hoci po smrti matky a grófa Hermana vládla jeho matka Žofia, ktorej prekážala Alžbetina láska voči chudobným, skromnosť aj čnosti, Ľudovít sa jej veľmi zastával a vážil si jej čnostný život. V roku 1221 si ju vzal za ženu, Alžbeta mala vtedy štrnásť rokov. Spolu mali tri deti: Hermana, Žofiu a Gertrúdu.