Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Zašli sme na hlbinu

Zašli sme na hlbinu

Aj v tomto roku prebiehal vo farnosti Zvolen-mesto 2. ročník kurzu „Objav Krista“. Prihlásilo sa 39 účastníkov. Večerné stretnutia boli zamerané na 5 tém.

Každodenná osobná modlitba Počúvanie Boha vo Sv. písme Moc sviatostí Život v moci Ducha Žiť poslanie Cirkvi

Pred záverečným stretnutím bola spoločná celodenná duchovná obnova.

A čo o kurze povedali jej účastníci?

Už to skončilo. Ten krásny čas prežitý v kruhu priateľov, obetavých animátorov, kde v strede pozornosti bol sám Pán Ježiš. Možno nás niektoré veci chvíľu zaboleli, vnútorne nastavili zrkadlo, ale láska a dobro prevýšili naše ľudské slabosti. Viem, že teraz je tu čas započúvať sa, kedy nás volá Pán, ale zároveň túžim znova aspoň na jeden deň prežiť toto spoločenstvo. Možno v Banskej Bystrici . Ďakujeme bratom a sestrám z tohto spoločenstva Shekinah i pánovi dekanovi, že nám umožnil tieto krásne stretnutia. Lívia

Som rád, že som sa zúčastnil kurzu Nasleduj Krista. Aj keď základné myšlienky prednášaných tém mi boli známe, vždy človeka osloví nejaká iná súvislosť. Kurz bol zo strany organizátorov veľmi dobre pripravený po stránke duchovnej aj organizačnej. Marian

Na kurz Nasleduj Krista som sa rada prihlásila, lebo som vedela, že sa znovu stretnem s ľuďmi, s ktorými mi bolo dobre. A hlavne som si znovu uvedomila, akú moc majú sviatosti, ako je dobré odpúšťať a dôležité mať láskyplný vzťah s Ježišom. Mária

Je pre mňa veľkým prínosom.... dozvedieť sa niečo nové a aj mať iný pohľad na vnímanie duchovných vecí... tak do hĺbky... uvedomiť si dôležitosť sviatostí, odpustenia a všadeprítomnej Božej láske. Inga

Kurz Nasleduj Krista bol pre mňa časom poznávania a potvrdenia si, že len cez modlitbu, čítanie Sv. písma, sviatosti, odpustenie a službu pre iných sme v plnosti Božími deťmi. Vo všetkom dať Ježiša na prvé miesto, všetko odovzdávať, predkladať a hlavne ďakovať a chváliť za všetko, čo pre mňa urobil a čím je a ako koná v mojom živote. Žiť s nohami na zemi a mať svoje ❤️ v nebi. Zamerať sa na vlastnú svätosť je pokušenie, rastieme len v službe. Pre mňa bolo povzbudzujúce aj zdieľanie v skupinkách, ďakujem za úprimnosť. Ďakujeme spoločenstvu Shekinah za obetavosť, za ich čas, krásne chvály, prednášky, za ich službu. Ježiš môže konať cez našu slabosť, nebojme sa prijať službu. Milena

Na kurz Nasleduj Krista som sa prihlásil okrem iného aj preto, že som vo svojom živote akoby prestal napredovať. Nikam som sa neposúval, naopak, zdalo sa mi, že sa utápam vo svojom vlastnom pohodlí, stereotypoch, „mindrákoch“ a azda aj určitých traumách z minulosti. Dnes si už neviem predstaviť, že by som mal svoj život naozaj plnohodnotne prežiť inak ako nasledovaním Pána Ježiša. V modlitbách, sviatostiach, odpúšťaní, ako aj v čítaní a šírení Evanjelia. Branko

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Deti si privstali
Naše spoločenstvo

Deti si privstali

Redakcia
26. decembra 2023

Staviteľ sv. František Od pondelka 4.12. do piatka 15.12. prebiehali v našej farnosti ranné sv. omše ku cti Panny Márie - roráty o 6.00 hod… V peknom počte sa ich zúčastňovali deti našej farnosti za sprievodu svojich rodičov, ktorí im po sv. omši na fare pripravovali raňajky. Deti sa v príhovoroch našich kňazov zoznamovali s postavou sv. Františka z Assisi, ktorý pred 800 rokmi postavil prvý živý betlehem.

Svätá teta a jej neter
Naše spoločenstvo

Svätá teta a jej neter

Zuzana Vandáková
26. decembra 2023

Dve blízke svätice: Alžbeta a Margita. Svätú Alžbetu Uhorskú pozná iste každý náš farník. Ale počas tohtoročných hodov sme mohli viac spoznať aj jej neter – svätú Margitu Uhorskú. Príbeh svätej Alžbety Uhorskej je úzko spätý s naším mestom. Predpokladá sa, že svätá Alžbeta určitý čas žila vo Zvolene spolu so svojím otcom Ondrejom II., uhorským kráľom z rodu Arpádovcov. Alžbeta sa narodila v roku 1207 v Bratislave alebo v Maďarsku. Ako štvorročnú ju sľúbil jej otec za manželku Ľudovítovi, synovi Hermana, durínskeho grófa a poslali ju na hrad Wartburg a Eisenach. Hoci po smrti matky a grófa Hermana vládla jeho matka Žofia, ktorej prekážala Alžbetina láska voči chudobným, skromnosť aj čnosti, Ľudovít sa jej veľmi zastával a vážil si jej čnostný život. V roku 1221 si ju vzal za ženu, Alžbeta mala vtedy štrnásť rokov. Spolu mali tri deti: Hermana, Žofiu a Gertrúdu.