Kontakt

kontakt

Farská kancelária

Kontakt

Mobil:

0911 588 977

Email:

fara.zv.mesto@gmail.com

IBAN:

SK72 1111 0000 0066 1528 6006

Úradné hodiny

V súrnych prípadoch Vás prijmeme aj mimo úradných hodín.

Pondelok:

8:30 - 10:30

Streda:

8:30 - 10:30 a 14:00 - 16:30

Piatok:

8:30 - 10:30

Náuky

Je potrebné sa vopred nahlásiť

Sobášna:

Pondelok o 19:00

Krstná:

Štvrtok o 19:00

Kde nás najdete?

Kancelária sa nachádza na prízemií na konci chodby vľavo

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Námestie SNP 68/40, 960 01 Zvolen

IČO:

00620602

Kontakt

Kňazi našej farnosti

priest photo
Farár – dekan

Mgr. Jozef Kraus

priest photo
Výpomocný duchovný

Vdp. Jozef Kaniansky

priest photo
Farský vikár (kaplán)

Mgr. Martin Lenhardt