Príspevky

Príspevky

Pomôžme spolu zreštaurovať oltár

Drahí bratia a sestry, mnohí z vás ste si určite všimli, že drevené oltáre v našej mariánskej kaplnke sú už niekoľko rokov v havarijnom stave. Sú napadnuté červotočom a drevokaznými hubami, ktoré spôsobujú ich postupné rozpadávanie a ničenie. Ide o posledné časti historického mobiliáru nášho farského kostola, ktoré pochádzajú z 18. storočia a pri ktorých prednášalo svoje prosby a vďaky Božej Matke niekoľko generácií našich farníkov. Preto chceme vyvinúť maximálne úsilie o záchranu a navrátenie života týmto oltárom.

Na základe reštaurátorského prieskumu bolo konštatované, že len na reštaurovanie hlavného oltára budeme potrebovať 118 700,- €. Je to taká veľká suma, že nie sme schopní zafinancovať túto opravu v plnej výške. Niekoľko rokov po sebe sme žiadali o dotáciu Ministerstvo kultúry SR, avšak našej žiadosti nebolo vyhovené z dôvodu podpory iných projektových aktivít. Vzhľadom na značné poškodenie oltárov dochádza plynutím času k ich neustálej deštrukcii, a preto sme sa rozhodli, že v priebehu tohto roka by sme začali s prvou etapou reštaurátorskej realizácie, ktorá obsahuje:

  • demontáž ornamentálnej a sochárskej výzdoby 2 400,-

  • oltárna architektúra 30 000,-

  • reštaurátorská dokumentácia 1 400,-

čo sú náklady spolu 33 800,-

S veľkou dôverou sa na vás, drahí bratia a sestry, obraciame s prosbou o pomoc a podporu tejto finančne náročnej aktivity. Na našej farskej stránke, ako aj na výveske kostola budú zverejnené fotografie poukazujúce na rozsah poškodenia oltárov, finančné vyčíslenie opráv jednotlivých etáp reštaurovania a už je zverejnené číslo účtu IBAN: SK53 1111 0000 0066 1528 6057 a QR kód, ktoré sme zriadili za účelom šetrenia prostriedkov na túto reštaurátorskú realizáciu.

Taktiež vás prosíme, aby ste o tejto situácii informovali aj svojich známych, ktorí by nám vedeli a chceli pomôcť, keďže ide o záchranu chátrajúcej časti histórie nášho mesta a chrámu.

Vyjadrením vďaky všetkým dobrodincom budú naše modlitby a od apríla aj ďakovná svätá omša vždy 17. dňa v mesiaci – v deň, keď sa spoločne modlíme k našej patrónke svätej Alžbete.

členovia farskej ekonomickej rady

plagát transparentný účet QR4.jpg

Príspevky

Prečítajte si aj

Púte na kalvárie 3. a 17. marca
Aktuality

Púte na kalvárie 3. a 17. marca

30. januára 2024

Počas pôstu vás pozývame putovať na kalvárie do Hriňovej a Novej Bani. Pobožnosť krížovej cesty sa budeme modliť v 3. pôstnu nedeľu 3. marca na kalvárii v Hriňovej. Na 5. pôstnu nedeľu 17. marca budeme cestovať na kalváriu do Novej Bani. Spoločný autobus pôjde v oboch termínoch o 14:00 spred Krajskej knižnice vo Zvolene. Záujemcovia o spoločnú prepravu autobusom sa môžu zapísať v sakristii kostola. Informácie nájdete aj na plagáte.

Stretká mladých každý utorok o 19.00 hod. na fare
Aktuality

Stretká mladých každý utorok o 19.00 hod. na fare

27. januára 2024

Cítiš sa alebo si mladý? Chceš duchovne rásť v spoločenstve? Chceš prehlbovať svoj vzťah s Pánom? Si po ňom smädný? Tak ťa pozývame na stretká mladých každý utorok o 19.00 hod. na fare (AFCM Team).

Extrémna Krížová Cesta 22. marca
Aktuality

Extrémna Krížová Cesta 22. marca

20. januára 2024

Spoločenstvo Extrémnej Krížovej Cesty - Zvolen-Banská Bystrica, Vás pozýva dňa 22. marca 2024 na možnosť prežitia krížovej cesty v celonočnej modlitbe, pri náročných podmienkach, kde účastníci rozjímajú pri 14-tich zastaveniach.

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela 22. februára
Aktuality

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela 22. februára

13. januára 2024

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela bude 22. februára a aj potom každého 22. v mesiaci po celý rok 2024 v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene po večernej sv. omši (o 18:00 hod.)(okrem septemba a decembra, kedy bude 21.09. a 21.12.). Pobožnosť bude spojená s pomazaním olejom a prosbami za uzdravenie. Svoje krátke modlitbové úmysly za uzdravenie môžete napísať aj prostredníctvom online formuláru.

Sväté omše v nemocnici
Aktuality

Sväté omše v nemocnici

28. októbra 2023

Sväté omše v Nemocnici AGEL Zvolen sú vždy v sobotu o 15.00h. v priestoroch jedálne, na 2. poschodí spoločného pavilónu.