Detský spevokol

Spoločenstvo

Detský spevokol Alžbetka

Rádrada spievať alebo hráš na nejaký hudobný nástroj Pridaj sa k nám! Spievame na svätých omšiach o 10.30 vo farskom Kostole sv. Alžbety. Skúšky máme v nedeľu o 9.00 vo farskom klu.png

O nás

Spev detí vo veku 4 – 18 rokov okrášľuje najmä detské sv. omše v nedeľu o 10:30 hod. Spoločné nácviky sa začínajú v nedeľu o 9:00 hod vo farskom klube (vchod zo strany od Divadla J. G. Tajovského). Všetky deti sú srdečne pozvané.

Detský zbor Alžbetka funguje v našej farnosti už desaťročia. Počet členov je rôzny, no zväčša sa pohybuje v rozmedzí 15 – 20 detí či mladých, ktorí sú tiež nápomocní. Vystriedalo sa pri ňom viacero dirigentiek, posledné roky funguje pod taktovkou Zuzany Vandákovej.

Okrem toho, že zbor sprevádza svojím spevom a hrou na hudobné nástroje detské nedeľné sväté omše v nedeľu, spoločne sa zúčastňujú jasličkovej pobožnosti, koledovania Dobrej noviny, krížovej cesty v Pôstnom období, koncoročného poďakovania pri spoločnej opekačke či obľúbenom sústredení detského zboru, ktoré sa uskutočňuje každý rok na konci letných prázdnin.

Srdečne vítame aj nových záujemcov, ktorí sa chcú pridať spevom či hrou na nejaký hudobný nástroj!

Ak máš bližšie otázky, môžeš nás kontaktovať – Zuzana Vandáková (0914 223 317).

Farnosť

Služby a spoločenstvá našej farnosti

Mládežnícky zbor
Mladí majú možnosť svojim spevom doprevádzať mládežnícke sv. omše v nedeľu o 19:00 hod. Mládežnícky zbor tiež dáva priestor zažiť spoločenstvo mladých, ktorí žijú svoju vieru naplno
ZISTIŤ VIAC
Miništranti
Miništrovanie je liturgickou službou pri oltári, ku ktorej sú pozvaní všetci chlapci. Priestorom pre hru, priateľstvá aj zlepšovanie sa v službe sú miništrantské stretnutia v piatok po sv. omši.
ZISTIŤ VIAC
Akolyti
Služba akolytu sa vykonáva na základe určenia miestneho kňaza a poverenia diecézneho biskupa. Okrem mnohorakej pomoci pri sv. omšiach akolyti slúžia prinášaním eucharistie starým a chorým
Lektori
Čítanie Božieho slova je dôležitým prvkom liturgie, a preto ho majú všetci počúvať s úctou. Lektori sú ustanovení na prednes čítaní zo Svätého písma okrem evanjelia.
Spoločenstvá
Vo farnosti aktívne pôsobia rôzne spoločenstvá: ružencové bratstvo, modlitby otcov, modlitby matiek a iné.